Nordfyns Kommune
 
 

Fredag den 23. marts 2018

 
 
 
 

Stor tilfredshed med kommunens erhvervsservice

 
 
 
 

Igen i år har rigtig mange virksomheder, der har modtaget sagsbehandling hos kommunen, prioriteret at svare den undersøgelse, som Dansk Erhvervsfremme laver for os. Tusind tak for alle jeres besvarelser - de er meget værdifulde for os!

 
 
 
 

Foto fra et af årets virksomhedsbesøg, her hos Autodan i Otterup. Set fra venstre: Borgmester Morten Andersen, direktør for NEET Per Olesen, de to ejere af Autodan Karsten og Annette Allesø, samt kommunaldirektør Morten V. Pedersen. Foto: Marianne Greve

 
 
 
 

87 % af virksomhederne i Nordfyns Kommune er tilfredse med den service, de får fra kommunen. Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Erhvervsfremme har udarbejdet for Nordfyns Kommune.


Undersøgelsen bygger på svar fra 106 virksomheder, der i løbet af 2017 har været i kontakt med Nordfyns Kommune, f.eks. i forbindelse med en byggeansøgning, en miljøgodkendelse eller et miljøtilsyn. Også virksomheder, der har samarbejdet med kommunens jobcenter, er blevet spurgt.

 

Nordfyns Kommune gennemfører undersøgelsen en gang om året for at følge med i, hvordan virksomhederne tager imod kommunens service.
- Vi skal understøtte, at virksomhederne kan udvikle sig og sørge for ikke at lægge sten i vejen for dem, men vi har samtidig en rolle i at sikre, at lovgivningen bliver fulgt. Jeg er glad for, at virksomhederne tager godt imod den måde, vi løser den opgave på, siger borgmester Morten Andersen.

 

Virksomhederne bliver blandt andet spurgt, om de er tilfredse med sagsforløbet hos Nordfyns Kommune, og svarene viser, at hele 88 % af deltagerne er tilfredse.

 

Den ene indgang virker
Ifølge direktør for Teknik, Erhverv og Kultur, Henrik Boesen, viser resultaterne, at virksomhederne har taget Task Force Erhverv til sig. Task Forcen er virksomhedernes ene indgang til kommunen, og den måde at kommunikere med kommunen på, passer åbenbart virksomhederne godt.
- Virksomhederne skal ikke bekymre sig om, hvor i vores organisation en bestemt opgave løftes, men alene til én indgang, og det er til at gå til. Flere og flere virksomheder tager Task Force Erhverv med i dialogen allerede i idefasen, før der etableres en ny produktionshal, eller igangsættes andre projekter, siger Henrik Boesen.

 

Projektleder Marianne Greve er i det daglige Task Force Erhvervs ansigt udadtil, men hun understreger, at indsatsen ikke mindst hviler på de mange kommunale sagsbehandlere, der arbejder med at løfte de konkrete opgaver.
- Det her kunne slet ikke fungere uden alle de kræfter, som hele vores organisation lægger i erhvervsservicen. Der arbejder en masse fagfolk bagved Task Forcen for at levere hurtig og korrekt sagsbehandling, siger Marianne Greve.

 

Vedhæftede filer

Nordfyns Kommune Kommunal Servicekultur Analyse 2018.pdf
Executive summary Nordfyns Kommune 2018 Kommunal Servicekultur Analyse.pdf
 
 
 
 
 
 

Har du styr på fluerne på din ejendom

 
 
 
 

Landbrug kan i perioder være årsag til mange fluer, og det kan ind i mellem sætte det gode naboskab på prøve. Det er derfor vigtigt at få begyndt årets fluebekæmpelse allerede nu!

 
 
 
 
 

Sådan gør du, hvis du vil undgå fluer
Vidste du, at kun ca. 20 % af fluerne er på vingerne? De sidste 80 % er æg, larver og pupper, som ligger og venter på at blive voksne. Derfor giver det god mening, at behandle de steder hvor fluerne yngler.


Dvs. i dybstrøelsen eller under minkburene. Her kan behandles med et larvicid, som forhindrer fluelarverne i at udvikle sig til fluer.

 

Er fluerne kommet på vingerne, kan de bekæmpes med spray, limplader, smøremidler eller elektroniske fluefangere.

 

Derudover kan du gøre følgende: 

 • Hold en god staldhygiejne
 • Tøm så vidt muligt stalden for møg i sommerhalvåret, hvis dine dyr er ude. Fjern foderrester og gødning langs kanter og skillevægge. Især kalvebokse kan være gode ynglesteder.
 • Tøm gyllekanaler så tit, at fluerne ikke kan nå at klække, da der ofte dannes flydelag her, som kan være yngleplads.
 • Har du møg så mug ud tit, helst hver uge, så når fluerne ikke at klække.
 • Få styr på din mødding. Det bedste middel er at overdække hele stakken med sort plastik eller presenning. Så bliver der så varmt i stakken, at fluerne dør.
 • Hold rent omkring din ejendom, få evt. spild af gødning og foder fjernet, og hold rent under dine fodersiloer.

 

Men det allervigtigste er at begynde bekæmpelsen fra starten af sæsonen, dvs. allerede i marts/april.  

 

Få sprøjtet under dine minkbure eller i din dybstrøelse, og fortsat hele sæsonen efter de anvisninger der er på produktet.

 

Tøm dine stalde for dybstrøelse så snart det er muligt og få dybstrøelsen overdækket med det samme, for så kommer der ikke flere fluer herfra.

 

Følger du ovenstående har du gode chancer for, at det er dig der har styr på fluerne. God sommer! 
 

 
 
 
 
 
 

Transportbranchen kommer til at mangle chauffører

 
 

Transportbranchen kommer til at mangle chauffører og derfor indledes et uddannelsessamarbejde mellem transportvirksomhederne, Rekrutteringsservice Fyn, Transportens Udviklingsfond og AMU-Fyn om at opkvalificere ledige til at træde ind som kommende chauffører i en spændende og alsidig branche.

 

Transportbranchens Rekrutteringsalliance arbejder på at få flere godschauffører rekrutteret til transportvirksomheder i Danmark.

 

I den forbindelse går de fynske jobcentre sammen i en arbejdsgruppe med henblik på at afdække graden af behov for og efterspørgsel på transportchauffører.

 

For at understøtte dette projekt og de nordfynske transportvirksomheder, har Jobcenter Nordfyn behov for sparring med det lokale arbejdsmarked og vil gerne bede om jeres svar på nedenstående tre punkter: 
 

 1. Hvilke chaufførkompetencer søger I lokale vognmænd i Nordfyns kommune?
 2. Mangler I lærlinge i jeres transportvirksomhed? 
 3. Kan I garantere, at der er job, hvis vi som jobcenter opkvalificerer de rigtige borgere?

 

I kan forvente at blive kontaktet af virksomhedskonsulent Martin Hjære Lindby fra Jobcenter Nordfyn om ovenstående spørgsmål. 
 

 
 
 
 
 
 

Værd at vide om Nordfyns Kommune

 
 
 
 

Vidste du, at i Nordfyns Kommune:
 

 • opkræves der ikke byggesagsgebyr 
 • er der ingen dækningsafgift på forretningsejendomme
 • er der pasningsgaranti til jeres børn (eller jeres ansattes børn)
 • besøger borgmester m.fl. hvert år en række virksomheder i kommunen, og at også din virksomhed kan få besøg?
 • er 87% af virksomhederne tilfredse med vores erhvervsservice (jf Dansk Erhvervsfremmeundersøgelse)
 • synes 82% af virksomhederne, at sagsbehandlingen er gået nemt (jf Dansk Erhvervsfremmeundersøgelse)
 • blev vi i 2017 nr. 36 ud af landets 98 kommuner i den overordnede erhvervsvenlighed i Dansk Industris undersøgelse
 • har Task Force Erhverv altid åbent.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Work, live, stay

 
 

Du kan oprette din virksomhed på Karriereportalen