Nyt fra Strandboulevarden

 
 
 
 

Kære beboere på og omkring Strandboulevarden

 

Meget er sket, siden vi tog første spadestik til den 1,1 km lange skybrudstunnel under Strandboulevarden tilbage i 2019 . I løbet af efteråret har vi fået færdiggjort en række byggepladser rundt på tunnelstrækningen. Enkelte steder er vi stadig i gang. Vi forventer at være helt færdige på Strandboulevarden i starten af 2022.

 
Nyhedsbrev STB _7.jpg

Kig op fra tunnelen ved Byggeplads Midt på Strandboulevarden.

 
 
 
 

Færdigafsluttede byggepladser
Fire steder er vi blevet færdige med grave- og tilslutningsarbejdet. Det gælder for Rosenvængets Hovedvej, Århusgade samt på byggepladserne i Nord ved Løgstørgade og Øst ved Østbanegade. Områderne ligner nu sig selv igen, og der er fri tilgængelighed i de berørte områder og vejbaner.

 

Byggeplads Midt (krydset Strandboulevarden og Gammel Kalkbrænderi Vej)
Den centrale byggeplads, der siden projektets start har været skybrudstunnelens primære omdrejningspunkt. Det er fra denne byggeplads, vi har sænket tunnelboremaskinen Helga i jorden, når hun skulle i gang med de tre tunnelstræk. I de kommende uger begynder vi at lukke helt af for skakten og påbegynder reetableringen af området.

 

Viborggade (det grønne areal mellem Viborggade og Århusgade)
Her er vi netop blevet færdige med en tilslutning til tunnelen, og der bliver lagt muld og sået græs, så området igen kan komme retur til sine grønne klæder, når foråret melder sin ankomst.

 

Der vil blive sat skilte op, der viser, hvor der er sået græs og med en venlig opfordring om at vise hensyn til de grønne spir og undgå at træde her.

 

Nordre Frihavnsgade (krydset ved Strandboulevarden og Nordre Frihavnsgade)
Her er vi i gang med at tilslutte det eksisterende kloaksystem til skybrudstunnelen, så regnvandet i tilfælde af skybrud, løber i tunnelen frem for på gaden. Vi arbejder på selve tilslutningen til tunnelen, hvorefter betonarbejdet skal laves.

 

 
Nyhedsbrev STB_2.jpg

Nordlige del af Strandboulevarden ved Viborggade, hvor der vil blive sået græs. 

 

 

 
Nyhedsbrev_STB_fra tunnel_1.jpg

Fra tunnelskakten på Byggeplads Midt, hvor de tre tunnelstræk mødes. Her er der syn ind til det sydlige tunnelstræk. 

 
 
 

Mere om skybrudsprojektet 

Det er det belgiske entreprenørfirma Smet-Tunnelling, der udfører arbejdet for HOFOR.  Spørgsmål eller kommentarer til arbejdet, kan rettes til HOFOR på telefon: 3395 3395, spørg efter byggeleder Maibrit Gjørup - eller send en mail til strandboulevarden@hofor.dk.

 

Læs mere om projektet på: Skybrudssikring på Strandboulevarden

 

 
 
 
 
 
 

Vi passer på dine persondata. Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her.