Århus Kommune
 
Nyhedsbrev
2. november 2017
 
 
 
 

Følg den grønne omstilling i Aarhus

 
 
 
 

Nyhedsbrevet fra GoGreenWithAarhus udkommer 8 gange om året, og giver dig aktuelle nyheder samt info om projekter, arrangementer og fundingmuligheder fra den grønne dagsorden i Aarhus.

 
 
 
 
 
 
 
 

Årskonferencen 2017:
- sammen om den grønne omstilling

Vi er kommet langt med den grønne omstilling i Aarhus. Med udskiftningen af kul til biomasse i fjernvarmesystemet nåede vi i 2017 det suverænt største skridt ift. at reducere CO2-udledningen.

 

Men vi skal videre og det er nu, at det for alvor bliver udfordrende for alle parter! Derfor er der behov for en fælles indsats og tæt samarbejde mellem alle aktører i Aarhus.

 

På årskonferencen samler vi de grønne aktører til en status på klimaindsatsen samtidig med, at vi diskuterer forskellige udfordringer og løsningsmuligheder og sætter i fællesskab retningen for de skridt, som skal tages i det kommende år.

 

Du får således et varieret program med inspirationsoplæg, debatter, spændende workshops, prisuddeling og gode muligheder for at møde og udbygge netværket blandt hverdagens "grønne helte" i Aarhus.

 

Læs mere her

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspirationsoplæg og debat:
Hvordan løfter vi i fællesskab den grønne omstilling i Aarhus?

 

Erik Rasmussen er stifter og CEO for tænketanken Sustainia og sætter på årskonferencen rammen for paneldebatten om, hvordan vi i fællesskab bliver endnu bedre til at udnytte de globale klimaudfordringer, som et grundlag for at skabe lokal innovation og grøn vækst. 

 

Læs mere her.

Spireprisen 2017:
Giv et skulderklap til de lokale klima-projekter!

 

Der er heldigvis mange gode kræfter i Aarhus, som på hver sin måde bidrager positivt til den grønne omstilling.

Med Spireprisen sætter vi fokus på 5 kandidater, som fortjener lidt ekstra anerkendelse og måske et lille skub fremad.

 

Læs mere her

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klimastafetten

 

Hvad ser I som den største udfordring for den grønne omstilling i Aarhus?
Klimastafetten er denne gang landet hos Søren Stockholm, der er medstifter og partner hos bæredygtighedsbureauet Worldperfect:

 

Hos Worldperfect har vi et grundlæggende princip, som vi arbejder ud fra i alle vores projekter: It's all about people. Det hele handler om mennesker og adfærd. Vi skal have (flere) folk til at gøre det rigtige.

 

Det kunne man bl.a. hjælpe på vej med en grøn eventstrategi for Aarhus Kommune, som ville gøre det bæredygtige valg til det naturlige valg for alle events i byen. Strategien skal ikke være en række løftede pegefingre, men italesætte de mange nye muligheder, som den bæredygtige udvikling allerede har givet os. En guide, der viser, hvor nemt det er sortere sit affald, at vælge grøn energi, lokale leverandører osv.

 

Flere andre kommuner har allerede implementeret en grøn eventstrategi. Så hvad venter vi egentlig på i Aarhus? Bæredygtighed er jo lig med innovation og det skal vi blive endnu bedre til udnytte.

 

Læs mere hos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funding

 
 
 

Smart Energi-puljen 

Smart energi-puljen støtter projekter, der forbedrer udnyttelsen af grøn strøm ved at integrere forskellige forsyningssystemer

 

NRGi´s Værdipulje
NRGi's Værdipulje støtter lokale, bæredygtige projekter.  

 

InnoBooster

få tilskud til at udvikle et nyt produkt eller service, der ikke er på markedet i dag, eller markant forbedre en proces i virksomheden på en innovativ måde, så konkurrenceevnen forbedres.

 

Energifonden

Hjælper grønne idéer i gang med små eller større beløb.
 

Climate KIC Nordic

Aarhus Kommune er medlem af Climate KIC Nordic, som har en række funding-muligheder til grønne start-ups og innovative klimaløsninger.

Grundejernes investeringsfond
GI har de seneste 10 år støttet innovative udviklingsprojekter med over 130 mio. kr. - bl.a. indenfor klimavenlig renovering.

 

 

Har du input til fundinglisten?

Så kontakt os på gogreen@aarhus.dk 

 

 

Kalender

 
 
 

08.11 & 09.11 European biomass to power
Konferencen samler ledende medarbejdere fra hele værdikæden, som f.eks. elproducenter, tilsynsorganer, leverandører af råmaterialer, forskere m.v.

 

13.11 Hvad er Aarhus´ klimaansvar?

Paneldebat med fremtrædende lokale politikere - hør hvordan de vil arbejde for at opfylde målsætningen om Aarhus som en CO2-neutral kommune i 2030.

 

16.11: Merværdi i fremtidens renovering

Aarhus Universitet er værter for konference om, hvordan man sikrer merværdi i renovering af bygninger.

 

17.11 & 18.11 Almene Boligdage

Arrangementet er den almene boligsektors konference og mødested for landets 650 almene boligorganisationer og deres beslutningstagere.

 

18.11 & 19.11 Bæredygtigt julemarked

Folkestedet og Landsforeningen Natur & Ungdom inviterer til et kreativt julemarked med fokus på natur og bæredygtighed på Carl Blochs Gade i Aarhus C.

 

23.11 GoGreenWithAarhus årskonference

Vi samler alle aktører omkring den grønne omstilling i Aarhus - tag del i klimaindsatsen!

 

28.11 Klima & Popcorn på DOKK1

UngEnergi inviterer til oplæg om biodiversitet og herefter klimabio med filmen Vanishing of the Bees.

 

29.11 Infomøde: Beijing Design Week 2018

Kom på DOKK1 og hør om mulighederne for at deltage i det nyfortolkede eksportfremstød Explore Danish Living i Kina.

 

Har du input til kalenderen?

Så kontakt os på gogreen@aarhus.dk 

 
 
 
 

Aarhus Kommune  |  Tlf. 89 40 15 00  |  E-mail: gogreen@aarhus.dk

 

 
Se tidligere nyhedsbreve eller tilmeld dig mailing-listen her 
 

Følg os på Facebook:

 
Social media icon
 
 
 
 
Go Green With Aarhus