Pressemeddelelse
4. juni 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemlig.com investerer markant i at

forbedre forholdene på transportområdet

 
 
 
 

Nemlig.com har per 1. juni indført en forbedret afregningsmodel overfor transportvirksomhederne, der bringer onlinesupermarkedets varer ud til kunderne.

Den forbedrede afregningsmodel øger indtjeningen i transportvirksomhederne og gør det muligt for nemlig.com at stille krav om en minimumsaflønning for transportvirksomhedernes chauffører på mellem 25.000 kr. og 30.000 kr. om måneden for en 37 timers arbejdsuge.

Dertil skal transportvirksomhederne betale feriepenge til chaufførerne. Med dette aflønningsniveau sikres nu en bedre aflønning til chaufførerne end 3F Budoverenskomsten foreskriver. Samtidig hæver nemlig.com mindsteprisen for levering til 19 kr. for deres kunder.

 
 
 
 

Nemlig.com har gennemført en intern undersøgelse af transportområdet og på den baggrund har onlinesupermarkedet besluttet en række ændringer, for at sikre endnu bedre forhold for de chauffører, der arbejder i de transportvirksomheder, selskabet samarbejder med.

Chaufførløn på minimum mellem 25.000 kr. og 30.000 kr. om måneden

Nemlig.com introducerer en markant forbedret afregningsmodel for de transportvirksomheder, som distribuerer varer for onlinesupermarkedet. Samtidig hæver nemlig.com kravene til aflønningen af chaufførerne hos transportvirksomhederne. I fremtiden skal transportvirksomhederne aflønne deres chauffører med minimum mellem 25.000 kr. og 30.000 kr. om måneden ved en 37 timers arbejdsuge afhængig af hvad tid på døgnet, en chauffør arbejder. Dertil skal transportvirksomhederne betale feriepenge til chaufførerne.

 

Herudover skal transportvirksomhederne afregne alle lovpligtige bidrag, ATP mm. og generelt sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for deres ansatte herunder løn under sygdom og barsel.

 

"Med den højere afregning til transportvirksomhederne og virksomhedernes højere aflønning af deres medarbejdere sikres nu en bedre aflønning end 3F Budoverenskomsten, der bl.a. indeholder søgne-helligdagsbetaling og særlig opsparing. Denne overenskomst er beregnet til transportvirksomheder, som bl.a. forestår udbringning af dagligvarer og måltidskasser, hvorfor transportvirksomhederne højere aflønning end det 3F Budoverenskomsten foreskriver vil gøre chaufførjobbet endnu mere attraktivt," siger Stefan Plenge, der er adm. direktør i nemlig.com.

 

Mere tid til leveringerne ude på ruterne

Nemlig.com har ydermere implementeret et nyt IT-system til beregning af ruterne, og dermed hvor meget tid, der skal afsættes til hver levering, hvilket betyder, at der nu bliver afsat endnu mere tid til eksempelvis aflevering i etageejendomme og kørsel i trafikerede områder.

 

"Ultimo april implementerede vi et helt nyt og top moderne ruteberegningssystem, som løbende opdateres med livedata fra trafikken på vejene, vejarbejde osv. IT systemet, der har været undervejs i 10 måneder, har allerede givet nogle gode forbedringer i forhold til at sikre chaufførerne den nødvendige tid per levering," siger Stefan Plenge.

 

Disse ændringer finansieres delvis ved at hæve mindsteprisen for levering til 19 kr. for kunderne.

 

Derudover har nemlig.com lanceret en række andre nye tiltag på transportområdet, som vil blive implementeret over de kommende måneder.

 

Det drejer sig blandt andet om, at

  • Nemlig.com kun vil samarbejde med transportvirksomheder, der er organiseret i selskabsform - ApS eller A/S. Selskabernes regnskaber skal hvert år revideres og underskrives af en revisor.
  • Nemlig.com indgår samarbejde med et revisionsfirma, der fremadrettet mindst en gang årligt skal foretage stikprøvekontrol hos transportvirksomheder, der samarbejder med nemlig.com. Ved disse stikprøvekontroller skal det bl.a. sikres, at alle forhold vedr. løn for chaufførerne er i orden jf. de aftaler transportvirksomhederne, har indgået med nemlig.com samt at moms, skat etc. afregnes i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  • Transportvirksomheder, der kører for nemlig.com, ikke længere kan benytte sig af underleverandører. Det vil kun være tilladt, at ejeren af transportvirksomheden eller chauffører direkte ansat i virksomheden kan køre varer ud for nemlig.com.
  • Nemlig.com har etableret en whistleblower-ordning. Her kan alle i og omkring nemlig.com anonymt henvende sig, så eventuelle aftalebrud kan blive belyst og håndteret. Et eksternt advokatfirma håndterer denne ordning, så der ikke kan rejses tvivl om trygheden ved at henvende sig.
 
 
 
 
Kontaktinformation

For yderligere oplysninger kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen, PressConnect, mobil +45 53 85 07 70