Nyhedsbrev
10. juni 2020
 
 
 
 

Næste fase af tunneleringen på Strandboulevarden Nord

 
 
 
 

Tunnelboremaskinen Helga er nu i gang med anden strækning af skybrudssikringen af Strandboulevarden. Det er den nordlige strækning, der løber fra Gl. Kalkbrænderi vej til Løgstørgade. På grund af tekniske udfordringer bliver Helga nødt til at arbejde i døgndrift for at sikre en succesfuld tunnelering. Vi vil gøre alt for, at støjgener holdes på et minimum.

Arbejdet vil starte mandag 15. juni og afsluttes efter 12 uger fra mandag morgen til lørdag aften.

 
 
 
 
 

Nødvendig døgndrift
Vi bliver nødt til at holde Helga i gang næsten i døgndrift, da der har været mange tekniske udfordringer ved at holde boremaskinen stille hver nat under boringen af det sydlige tunnelstræk. For at imødekomme de udfordringer har HOFOR i samarbejde med Københavns Kommune besluttet at forsætte arbejdet i døgndrift.

 

Helga på natarbejde under jorden
Det vil udelukkende være boremaskinen, vi kører med om natten - og det arbejde foregår seks meter under jorden. Følgende tiltag bliver gjort for at minimere støj:

-       Kørsel med opgravet jord vil ikke finde sted uden for almindelig arbejdstid

-       Transport og større leverancer vil ikke finde sted uden for almindelig arbejdstid

-       Arbejdsfolk indstilles til at tage hensyn, når de bevæger sig oppe over jorden

-       Der vil udelukkende komme støj fra byggepladsen ved Gl. Kalkbrænderivej, hvor jorden

        skal separeres og tunnelrørene skal sænkes ned i jorden

-       Lyden på kranen udskiftes om natten til et blinkende lys

-       Ekstra lydisolering på separationsanlægget og støjende pumper

 

"De tekniske udfordringer gør, at vi bliver nødt til at holde Helga i gang stort set 24/7 - lige med undtagelse af søndag. Vi gør det for at sikre, at tunneleringen skal forløbe så sikkert og succesfuldt som muligt. Vi gør alt for, at støjgener holdes på et minimum - og alt det væsentlige borearbejde foregår seks meter under jorden", fortæller byggeleder Maibrit Gjørup fra projektet.

 
 

Godt igennem første stræk
I marts ramte tunnelboremaskinen Helga en milepæl, da hun brød gennem den sydlige strækning, der løber fra krydset ved Gammel Kalkbrænderivej til Næstvedgade. Dermed kom de første 300 meter af skybrudssikringen på Strandboulevarden vellykket i hus. Nu venter næste strækning og samlet skal der i alt tunneleres 1100 meter under jorden.

 

Skybrudssikring af København
At vi fylder, roder og larmer lige midt i jeres nabolag gør vi for at være med til at sikre Østerbro mod de store mængder regnvand, der kommer ved skybrud og vedvarende regn.

Projektet er et samarbejde mellem HOFOR og Københavns Kommune, hvor HOFOR etablerer skybrudstunnelen og Københavns Kommune anlægger det grønne byrum. Det er det belgiske entreprenørfirma Smet-Tunnelling, der udfører arbejdet for HOFOR.

 

Vil du vide mere om skybrudstunnelsen, så se med her: www.hofor.dk/strandboulevarden

 

For yderligere information er du velkommen til at kontakte HOFOR på telefon 3395 3395 og spørge efter byggeleder Maibrit Gjørup.

 
 
 
 
 

Vi passer på dine persondata. Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her.

 
 
 
 

HOFOR

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Ørestads Boulevard 35 | DK-2300 København S

Telefon: 3395 3395

 
Social media icon Social media icon