Pressemeddelelse
14. november 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danmarks Naturfredningsforening roser stop for sandsugning i Øresund

 
 
 
 

Danmarks Naturfredningsforening er glade for, at det efter mange års kamp endelig er lykkes at få stoppet sandsugning i Øresund og få beskyttet området.

 
 
 
 

Naturen i Øresund får nu en hjælpende hånd fra den konservative miljøordfører Mette Abildgaard og regeringen. Hun har netop meldt ud, at regeringen vil sætte en stopper for indvinding af råstoffer i Øresund, der samtidig bliver gjort til beskyttet område.
 
Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding roser regeringen og Mette Abildgaard for meldingen:
 
-    Vi er rigtig glade for, at der nu bliver sat en stopper for sandsugning i Øresund. Det er noget, som vi i Danmarks Naturfredningsforening sammen med mange andre NGO'er har kæmpet for i mange år, og det er imponerende, at Mette Abildgaard nu har fået overbevist regeringen om, at det er den rigtige vej at gå, siger Maria Reumert Gjerding og forsætter:
 
-    Det er på tide, at der kommer en reel beskyttelse af naturen i Øresund - ikke som i dag, hvor beskyttelsen kun er lavet af hensyn til skibstrafikken. De markante dybdeforskelle i sundet giver et mylder af liv, som er unikt i Danmark og som i den grad er værd at beskytte, siger Maria Reumert Gjerding.


Ville fjerne 2,8 mio kubikmeter havbund
Meldingen fra miljøordføreren kommer netop i en tid, hvor Øresund er under pres. Firmaet Sten og Grus Prøvestenen har haft planer om at suge hele 2,8 millioner kubikmeter sand op af Øresund ud for Vedbæk ved Lous Flak.
 
Men det bliver der altså nu sat en stopper for, med en ny bekendtgørelse for Øresund, som regeringen fremlægger på fredag. Den sætter en stopper for nye tilladelser til at udvinde råstoffer i Øresund i området fra Øresundsbroen i syd til Gilleleje og Kullen i nord fra 2019.
 
Dog vil de eksisterende tilladelser til sandsugning ikke blive opsagt, men når de udløber senest i 2025, vil det være definitivt slut med sandsugning i Øresund.
 
Beskyttet efter EU's Havstrategidirektiv
Der er tale om en strækning på omkring 100 kilometer, der samtidig bliver gjort til et beskyttet havområde efter EU's havstrategidirektiv, hvor man skal sætte mål for udviklingen af havmiljøet.
 
Danmarks Naturfredningsforening er tidligere gået sammen med svenske og danske kommuner om en erklæring til den nu forhenværende danske miljøminister Esben Lunde Larsen om at stoppe sandsugning i Øresund, men det var altså uden held.
 
Fakta: Forældet beskyttelse af Øresund
-    Det meste af Øresund er beskyttet af et trawlforbud fra 1932, lavet af hensyn til skibstrafikken i sundet. Det ønsker kommunerne og NGO'erne afløst af en beskyttelse begrundet i sundets rige og unikke samling af meget forskellige plante- og dyresamfund.
-    Den store rigdom beror på de markante dybdeforskelle, og de varierede bundforhold og saltholdigheder i Øresund.
-    Her findes alt fra klippekyster over stenrev, til sand og blød mudderbund. Der er registreret over 500 større arter af bunddyr ved Helsingborg og over 100 fiskearter i sundet.
-    Fiskearterne har samtidigt en naturlig størrelses- og aldersstruktur, noget der sjældent ses i danske farvande, hvor store og gamle fisk oftest er en mangel pga. trawlfiskeriet.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Kasper Pihl Møller

Presserådgiver

Tlf: 26816228

Email: kpm@dn.dk