Pressemeddelelse
6. marts 2021
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuttede sociale robotter flytter ind på danske plejehjem

 
 
 
 

LOVOT er en social robot med kunstig intelligens, som reagerer på berøring, tale og øjenkontakt. Robotten er udviklet i Japan og skal for første gang testes udenfor hjemlandet på plejehjem i Viborg, Skive og Aalborg kommuner. Forskere fra Aalborg Universitet følger testen for at undersøge, om den sociale robot kan øge trivslen for mennesker med demens.

 
 
 
 
Beboer på Mou Plejecenter med den sociale robot Hanne

Beboerne på Mou Plejecenter er glade for de sociale robotter.

Foto: Aalborg Kommune

 

Med store nuttede dådyrøjne, silkeblød pels og kurrende lyde forsøger LOVOT at komme i kontakt med alle omkring sig. Den genkender sit eget navn, kommer, når man kalder, og reagerer på kærtegn med latter og glæde.

 

LOVOT er en japansk udviklet social robot, hvis eneste formål er at skabe glæde, hvilket også er afspejlet i navnet, der er en sammentrækning af love og robot.

 

Den lille, nuttede robot testes til ældre med demens på plejecentre i Aalborg, Viborg og Skive kommuner. Formålet er at undersøge, om sociale robotter kan medvirke til at øge livskvaliteten og mindske udadreagerende adfærd hos mennesker med demens.

 

- Vi ved, at mennesker med demens har et meget stort behov for at få stimuleret deres sanser i et trygt miljø, og det har vi en forventning om, at de sociale robotter kan medvirke til. LOVOT søger kontakt med alle omkring sig, men giver ikke op, hvis den bliver afvist. Derfor har vi en formodning om, at LOVOT kan skabe bedre kontakt til nogle mennesker, som kan være svære at skabe en relation til, forklarer projektleder Henrik Steemstrup fra Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune.

 

Han understreger, at de sociale robotter hverken kan eller skal erstatte menneskelig kontakt eller omsorg, men at de kan være et velfærdsteknologisk hjælpemiddel til at skabe glæde og større livskvalitet og samtidig forebygge udadreagerende adfærd ved hjælp af sansestimuli.

 

Forskere følger de nuttede robotter

Professor og forsker Birthe Dinesen fra Laboratoriet for Velfærdsteknologi på Aalborg Universitet følger Lovot-robotternes færd på plejehjemmene og forsker i resultaterne.

 

- Vi ønsker at undersøge, om Lovot kan forebygge og reducere udadreagerende adfærd hos ældre med demens ved hjælp af sansestimuli. Det er der allerede resultater fra udlandet, som tyder på. I vores test kommer vi til at måle borgernes trivsel ved hjælp af forskellige kvantitative og kvalitative dataindsamlingsteknikker, så vi kan måle på social interaktion, ansigtsudtryk, kropssprog og accept af robotten. Vi vil også udforske ændringer i personalets fysiske og psykiske arbejdsmiljø, som gerne skulle afspejle den reduktion i de ældres udadreagerende adfærd, som vi forventer, at Lovot kan resultere i, siger Birthe Dinesen.

 

Om LOVOT

Hver LOVOT har sin egen unikke personlighed, som udvikles over tid. Den har indbyggede sensorer, som gør det muligt at efterligne levende væsners adfærd. Hvis man fx kæler med den, reagerer den med latter og glæde. LOVOT kan genkende op til 1.000 forskellige ansigter og udvikler løbende sin adfærd, sit sprog og sin relation til den enkelte ved hjælp af kunstig intelligens.

 
 
 
 
De soiale robotter Mikel og Hanne.jpeg

De sociale robotter Mikel og Hanne bor på Mou Plejecenter i Aalborg Kommune, hvor de skaber bedre livskvalitet for ældre med demenssygdomme.

 

Test af LOVOT

LOVOT testes på plejehjem i Aalborg, Skive og Viborg kommuner i perioden 1. september til ultimo marts 2021 både i individuelle forløb og i grupper af beboere med demens.

 

Projektet skal evalueres af professor og forskningsleder Birthe Dinesen fra Laboratoriet for Velfærdsteknologi på Aalborg Universitet.

 

Evalueringen skal måle på trivsel, social interaktion, ansigtsudtryk, kropssprog, accept af den sociale robot samt medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

 

Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi i Viborg skal undervejs i projektet udvikle en værktøjskasse for medarbejderne, som kan anvendes ved implementeringen af sociale robotter.

 

Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen.

 

Foto: Aalborg Kommune

 

Vedhæftede filer

De sociale robotter Mikel og Hanne2.jpeg
De sociale robotter Mikel og Hanne.jpeg
borger med den sociale robot Hanne.jpeg
 
 
 
 
Kontaktinformation

Henrik Steenstrup, projektleder, Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, mobil 2520 5453, e-mail: henrik.steenstrup@aalborg.dk

 

Birthe Dinesen, professor og forskningsleder, fra Laboratoriet for Velfærdsteknologi på Aalborg Universitet, mobil 2051 5944, e-mail: bid@hst.aau.dk

 

Viborg Kommune: Anitta Lisbet Bay Andersen, centerleder, a2a@viborg.dk

 

Skive Kommune: Lena Haras, kommunikationsmedarbejder, mobil 2098 7361, lena@skivekommune.dk

 

Anna Kristine Mollerup, kommunikationskonsulent, Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, mobil 2520 5401, e-mail: mollerup@aalborg.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aalborg Kommune
 
Social media icon Social media icon Social media icon