Pressemeddelelse
1. december 2020
 
 
 
 
 
 
 
 

Aalborg Alliancen vil give sikkerhed for lærepladser

 
 
 
 

Sikkerhed for en læreplads skal få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse

 
 
 
 

En ny trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter skal gøre det nemmere for elever på erhvervsuddannelserne at få en læreplads. 

 

Ifølge Borgmester Thomas-Kastrup Larsen vil Aalborg Alliancen gå skridtet videre end aftalen og arbejde hen imod en sikkerhed for lærepladser inden for de brancher, hvor der bliver mangel på faglærte:

 

"Kigger vi tre-fire år frem i glaskuglen, så kommer manglen på faglærte til at være en reel trussel mod genopretningen af økonomien efter Covid-19. Aalborg Alliancens mål er både at nedbringe ledigheden og at sikre væksten i Aalborg. Derfor ligger det lige til højrebenet, at vi i Alliancen nu aktivt går ind i at sikre, at flere unge gennemfører en faglært uddannelse".

 

Netop sikkerhed for en læreplads er tit afgørende, når de unge vælger uddannelse, fortæller Peter Thomsen direktør AMU Nordjylland:

 

" Vi er overbeviste om, at flere unge vil vælge en erhvervsuddannelse, hvis de ved, at der er sikkerhed for en læreplads. Derfor vil vi nu sammen med arbejdsmarkedets parter starte arbejdet med at få så mange brancher som muligt til at medvirke til at stille en egentlig lærepladssikkerhed". 

 

Peter Thomsen peger på, at der allerede i dag er områder, hvor der er sikkerhed for læreplads, eksempelvis bygnings- og anlægsstruktør. Det er dog også en pointe, at man ikke kan lave en ens model for alle brancher:

 

"Vi skal bruge kræfterne der, hvor behovet er. Det vil sige områder, hvor vi allerede nu ved, at der bliver et stort behov for arbejdskraft og dermed lærlinge de næste mange år. Derudover skal vi kunne strikke løsninger sammen, som virker i praksis. Det kan vi kun gøre sammen med repræsentanter for brancherne".

 

Fra DI Aalborg er man klar til at finde veje til at lave praktikpladssikkerhed, fortæller formand Peter Rindebæk: 

 

"Det er nu, at vi skal have flere unge i gang med en faglært uddannelse, hvis vi fortsat skal sikre os kvalificerede medarbejdere i fremtiden. Når unge mennesker har evnerne og motivationen til at tage en faglært uddannelse, så skal vi gøre vores bedste for, at de også har mulighed for at komme ud og afprøve de faglige kvalifikationer ude i virksomhederne".  

 

Søren Samuelsen, der er direktør for Tech College, er glad for det nye samarbejde i Aalborg Alliancen og ser positivt på samarbejdet med virksomhederne om flere lærepladser: 

 

"Selv om virksomhederne har været presset pga. af Covid-19, så har de allerede vist, at de går ind og tager ansvar. Da det så allerværst ud i foråret, forventede vi at skulle have 700 i skolepraktik på Tech College her i efteråret. Der nåede vi heldigvis ikke hen. Tallet er i øjeblikket kun det halve - nemlig 350. Nu skal vi styrke samarbejdet om at få de sidste i gang med en læreplads".


Også Aalborg Kommune vil både som arbejdsgiver og som myndighed lægge kræfter i den fælles indsats. 


"Vi har allerede som arbejdsgiver skruet op for antallet af elevpladser i Aalborg Kommune. I vores virksomhedsindsats vil både Business Aalborg og Jobcenter Aalborg arbejde for at flere virksomheder tager lærlinge. Endelig vil vi i forhold til de unge, der kommer i Jobcentret, i Uddannelseshuset og i Ungdommens Uddannelsesvejledning vejlede flere i retningen af de områder, hvor der er sikkerhed for en læreplads", afslutter Thomas Kastrup-Larsen. 

 
 
 
 
Kontaktinformation

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, tlf. 9931 1500, tkl-byraad@aalborg.dk
Direktør AMU Nordjylland, Peter Thomsen, tlf. 9633 2226, ptho@amunordjylland.dk
Direktør Tech College, Søren Samuelsen tlf. 2526 6666, ssa@techcollege.dk
Formand for DI Aalborg, Peter Rindebæk, tlf. 2171 4307, per@bladt.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aalborg Kommune
 
Social media icon Social media icon Social media icon