Nordfyns Kommune
 
 
Nyhedsbrev 8. september 2017
 
 
 
 

DI Analyse:

Nordfynske virksomheder er blevet mere tilfredse med det lokale erhvervsklima

 
 
 
 
 

Med en fremgang på 31 pladser i forhold til 2016 er virksomhedernes overordnede tilfredshed med det nordfynske erhvervsklima blevet markant større. Det viser Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima, der netop er offentliggjort.

 

I den samlede opgørelse, hvor også en række statistiske indikatorer vægter, er Nordfyns Kommune blevet nr. 48, og det er en fremgang på 11 pladser i forhold til 2016. Dermed har Nordfyns Kommune indhentet de seneste to års tilbagegang og tangerer sin bedste placering fra 2014.

 
Læs mere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udbud af kommunale opgaver

 

Der er fortsat gang i en række kommunale projekter. Som vanligt vil projekterne blive udbudt. Afhængigt af det enkelte projekt inviterer Nordfyns Kommune et antal håndværkere til at give tilbud på den givne opgave.

 

Følgende opgaver forventes udbudt snarest:

 • Ny toiletbygning ved Klintebjerg havn, se skitse. Endelig udformning er dog ikke fastlagt med den lokale arbejdsgruppe endnu.
 • Ny parcelhus udstykning i Otterup, ved Horsebækvej.
 • Ny parcelhus udstykning i Veflinge.
 

Borgertip: Indberet huller i vejen, påkørte master mv.

 

Vi har brug for din hjælp til at få øje på de ting, der skal repareres eller forbedres.

 

Du kan fx indberette:

 • Huller i vejen, ødelagte vejskilte, vand på vejen, væltede træer, beskæring/klipning, Bjørneklo osv.
 • Hærværk, påkørte master, gadelamper der ikke lyser osv.
 • Mangelfuld skiltning, dårlige adgangsforhold eller manglende parkeringsplads til handicappede.

 

Indberetningen kan foregå ved hjælp af appen Borgertip eller via vores hjemmeside.

 
Læs mere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR: Din Dagsorden

Hvad synes du, vi skal fortælle om dit lokalområde?

 

Undrer du dig nogle gange over de historier fra Nordfyn, du hører i radioen? Tænker du: Hvorfor skal vi nu høre ham eller hende igen - eller synes du, historierne bliver for rosenrøde eller kulsorte? Så kom til caféaften med DR P4 Fyn - og sæt dit aftryk.

 

P4 Fyns morgenvært Ruth Kabel fortæller, hvordan historierne i radioen bliver til. Hvilke valg, der bliver truffet - og hvordan arbejdet foregår. Du får også nogle historier fra den anden side: Borgmester Morten Andersen fortæller, hvordan han arbejder, når han gerne vil have en historie i medierne.

 

Og så skal vi lege med de gode ideer.

Kom med dine tips til, hvilke historier DR P4 Fyn skal fortælle. Hvilket billede vil du gerne have tegnet af dit liv i kommunen? Vi udvikler ideerne i fællesskab og derefter sætter P4 Fyn et reporterteam på sagen. I en hel uge vil to reportere tage fat i historierne og sørge for, at de bliver researchet og kommer i radioen på P4 Fyn.

 

Velkommen ind i maskinrummet.

Arrangementet er gratis, men kræver tilmeldingen. Send en mail til fyn@dr.dk, skriv "Det er din dagsorden, Nordfyn" og fortæl, hvor mange I kommer.

 

Tid & sted:

Onsdag den 04. oktober
klokken 19.00 - 21.00

Tingstedet, Søndersø Rådhus
Vesterled 8, 5471 Søndersø

 

På vej: Forsøg med forbedring af vejrabatter

Nordfyns Kommune sætter gang i et forsøg, der skal gøre vejrabatter mere robuste på udvalgte strækninger.

 

På smalle veje kan der være udfordringer, når fx landbrugsmaskiner eller lastbiler skal passere andre trafikanter.

 

Derfor er det nogle gange nødvendigt at bruge rabatten for at kunne passere modkørende trafik. Der har været situationer, hvor køretøjer har siddet fast og hvor rabatten er blevet ødelagt.

 

At gøre samtlige smalle veje bredere er meget omkostningstungt og det betyder også en øget hastighed, der ikke altid er hensigtsmæssigt for et område.

 

Vi igangsætter nu et forsøg på en delstrækning, hvor der traditionelt kommer en del bred og tung trafik. På strækningen vil rabatten blive forstærket på en måde, så den langt bedre kan tåle belastningen af tung trafik. Ligeledes forbedres afvandingen, så kraftige regnskyl vil give mindre gener

 

Efter forsøget vurderer vi, om løsningen skal etableres på flere relevante strækninger.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status på den nye cykelsti mellem Søndersø og Morud

 

Til stor glæde for cyklister, bilister og erhvervsdrivende, som har været påvirket af arbejdet med den nye cykelsti mellem Søndersø og Morud, kan vi oplyse, at projektet er ved at være fuldført. 

 

Fredag den 22. september er projektet færdigt, og det markeres med et arrangement.

 

Som en yderligere forbedring på strækningen, vil der blive etableret en venstresvingsbane ved krydset Søndersøvej og Banevej. I løbet af efteråret bliver der opsat elektronisk varslingsanlæg til bilister, når der kommer krydsende cykellister ved Farstrupvej / Tokkerodvej.

 

De sidste asfaltarbejder vil blive udført i uge 36. Herefter vil cykelstien få den sidste finish frem mod afslutningen af projektet.

 

Lufthavnen er hovedlokation under kulturfestival

 

Når den fynske kulturfestival Mod.Strøm finder sted d. 8.-17. september vil lufthavnen i Beldringe/Det tyske anlæg være hovedattraktionen på Nordfyn.

 

Her vil der foregå en række events, der sætter fokus på stedets historie.

Derudover vil Otterup Produktionshøjskole bygge en skulptur med kunstneren Thomas Dambo på stedet, og en skoleklasse vil udstille værker, inspireret af stedets historie. I Bogense vil der være en 'mørke-lydvandring', og ved Enebærodde et litteraturarrangement.

 

Festivalen har til formål af skabe nyt liv på forladte steder eller steder, der tidligere har haft et andet liv.

 

I alt vil 50 projekter blive afholdt i de fynske kommuner (minus Middelfart) i festivalperioden. Alle projekter er skabt i samarbejde med lokale borgere og/eller foreninger. En dommerkomité med repræsentanter fra kommunen - bl.a. en lokal erhvervsdrivende - har udvalgt de projekter, der har fået støtte til deres projekt.

 

Læs mere om Mod.Strøm her www.modstroemfyn.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Småjobs i din virksomhed?

 

Ansæt en timelønnet til småopgaver. En fleksibel ordning, hvor du bestemmer varighed og omfang og kun betaler for det, som du får. Medarbejderen kan som oftest træde til med det samme.

 

Arbejdet kan fx være:

 • Pedelarbejde, rengøring, viceværtfunktioner
 • Pakkeri- og lageropgaver
 • Administrative funktioner, "blæksprutte"
 • Opfyldning og bestilling af varer
 • Sæsonarbejde og ferieafløser

 

Hvad er småjobs?

Småjobs kan være få timers ordinært arbejde om ugen eller i en begrænset periode. Måske har du brug for lynhurtigt at få et stykke arbejde udført, men har ikke behovet for en fast medarbejder.

 

Hvorfor småjobs?

Jobcenter Nordfyn har fokus på at formidle småjobs og gøre det nemt for din virksomhed at få fat i medarbejdere, der kan varetage løbende småopgaver med et lavt ugentligt timetal, afløse i ferie eller træde til ved et pludseligt opstået behov.

 

I kan hjælpe Borgerne:

Småjobs kan hjælpe borgere til at få foden inden for på arbejdsmarkedet. En lønseddel har stor betydning for selvværd og arbejdsidentitet.

 

Hvem kan få småjobs?

Alle på offentlig forsørgelse (fx dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb og flygtninge) kan få et "småjob". Vær desuden opmærksom på muligheden for at ansætte en fleksjobber - jobcentret kan vejlede dig om de forskellige ordninger.

 

Kan virksomhedspraktik eller løntilskud kombineres med småjobs (ordinær ansættelse) i samme virksomhed?

Borgere, der er i virksomhedspraktik eller ansat med løntilskud på mindre end fuld tid, kan samtidig være ordinært ansat i samme virksomhed. Hvis tilbuddet og de ordinære timer foregår sideløbende i virksomheden, er det en forudsætning, at der er tale om forskellige arbejdsfunktioner.

 

Eksempel:

En kontanthjælpsmodtager er i virksomhedspraktik i et supermarked og har under praktikken opgaver inden for kundeservice. Formålet er at optræne borgerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller at afklare beskæftigelsesmål. Personen ansættes sideløbende ordinært til at rydde op, sætte varer på plads og lignende.

 

Hvordan gør jeg?

Kontakt Virksomhedsservice 64 82 82 80 eller via mail: vs@nordfynskommune.dk  eller Jobcenter Nordfyn 64 82 82 30 for mere information.

 
 
 
 
 
 
 

Landbrug:

Hvor mange rotter skal du have på kost til vinter?

Som grundejer har du pligt til at sikre dine bygninger, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Det kan især være en udfordring i landbrugets bygninger med store mængder korn og foderoplag. Tænk derfor over, hvordan du indretter dit planlager og opbevarer dit foder.

 

Nu er årets høst i hus, så det er nu du skal gennemgå dine bygninger, og få tætnet vinduer, døre og porte, så der ikke er direkte adgang.

 

Voksne rotter kan kravle gennem åbninger og sprækker, med en diameter på ca. 2 cm, og rotter kan gennemgnave materialer, der er blødere end jern.

 
Læs de gode råd 
 
 
 
 
 
 
 

Task Force Erhverv

Telefon: 20 46 08 28

Mail: tfe@nordfynskommune.dk

 

 
 
 
 

Task Force Erhverv er forankret i og er en del af Teknik, Erhverv og Kulltur

Endnu ikke abonnent? Tilmeld dig her