Pressemeddelelse
14. februar 2021
 
 
 

aasadasd

 
 
 

400 iværksættere kan få stort tilskud til nye kompetencer 

 
 
 
 

Coronakrisen presser landets iværksættere og kræver udvikling af nye kompetencer. Gennem en ny iværksætterpulje på 20 mio. kr. får landets mindste iværksættere nu mulighed for at få et ekstraordinært stort tilskud til kompetenceudvikling.

 
 
 
 

Mange mindre iværksættervirksomheder er hårdt ramt af Coronakrisen. Det skyldes blandt andet, at store dele af handlen er flyttet over på digitale platforme og at de helt små iværksættervirksomheder mangler kompetencer til at omstille sig til den nye virkelighed.

 

Det skal 'Iværksætterpuljen - Kompetenceløft for iværksættere' ændre på. 

Gennem puljen kan de mindste iværksættervirksomheder få tilskud på op til 80 pct. af regningen til at skaffe sig nye kompetencer - dog max. 25.000 kr.

 

Bag 'Iværksætterpuljen' står Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der gennem Erhvervshusene nu rækker hånden ud til ca. 400 iværksættervirksomheder landet over med 20 mio. kr. til kompetenceudvikling efter 'først til mølle'-princippet.

 

De yngste og mindste virksomheder er særligt udsat
Puljen er målrettet iværksættervirksomheder, der er under fem år gamle og har under fem ansatte, fordi de er en særlig risikogruppe.

 

"Erfaringen fra finanskrisen er, at der er en overdødelighed blandt de virksomheder. De er en særligt udsat gruppe, blandt andet fordi de ikke har nået at opbygge stærke relationer til deres kunder. Det skal 'Iværksætterpuljen' med et ekstraordinært stort tilskud til ca. 400 iværksættere hjælpe med at rette op på," fortæller Mads Vàzcy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland.

 

Iværksættere mangler kompetencer til digitalt salg 
"Under Coronakrisen har vi set et voldsomt skift i vores handelsmønstre og i anvendelsen digitale teknologier. Det stiller store krav til iværksætternes viden om digitale salgsprocesser, markedsføring og e-handelsløsninger. Sammen med digitalisering generelt er det netop de områder, vi ved, udgør de største udfordringer for iværksættere," konstaterer Mads Vàzcy Kragh, der således forventer en stor efterspørgsel efter tilskud til kurser og andre kompetenceudviklingsforløb indenfor de områder.


Iværksætterpuljen er til kompetenceudvikling bredt
Puljen er dog ikke begrænset til kompetenceudvikling indenfor virksomhedernes digitale udfordringer.

 

"Generelt er der et stort behov for kompetenceudvikling i de mindste virksomheder, derfor er puljen ikke begrænset til specifikke indsatsområder, men åben overfor de konkrete behov for kompetenceudvikling, der kan løfte forretningen i den enkelte virksomhed," siger Mads Vàzcy Kragh videre.

  

Puljen er nu åben
Iværksætterpuljen er åben for ansøgninger fra mandag den 15. februar og frem til 31. december 2021. Virksomheder søger om tilskud fra puljen gennem Erhvervshusene. Det sker efter 'først til mølle'-princippet.

 

Kan ansøgningen imødekommes, gives tilsagn om dækning på 80 pct. af udgiften - dog max 25.000 kr. Beløbet refunderes efter gennemført kursusforløb. 

 

Har virksomheden brug for behovsafklaring forud for ansøgning, kan virksomheden indgå i dialog med den lokale erhvervsservice eller Erhvervshusenes generelle tilbud om gratis og uvildig sparring.

 

Læs mere på www.ehsj.dk/iværksætterpuljen  

 
 
 
 
200218_E_HUS_SJAELLAND_MADS_0052.jpg

Gennem Iværksætterpuljen kan de mindste iværksættere få hjælp til kompetenceudvikling, fortæller Mads Vàzcy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland

 

Foto til fri afbenyttelse i pressen. Download foto ved at klikke på det.

 
 
 
 
Kontaktinformation

Mads Vàzcy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland

Email: mvk@ehsj.dk

Mobil: 4199 9800

 

 

Fakta om Iværksætterpuljen:

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering åbner for en pulje på 20 millioner kr. til iværksætteres kompetenceudvikling.
 • Opkvalificeringsaktiviteten må have en varighed af op til 6 uger og skal bidrage med ny viden, give et kompetenceløft og være til gavn for virksomhedsdriften.
 • Iværksættere kan søge om tilskud på 80 pct. af udgiften til iværksætterens egen kompetenceudvikling i 2021 - dog max. 25.000 kr. pr. virksomhed.
 • Iværksætterens virksomhed må højst være 5 år gammel og have 5 ansatte årsværk.
 • Omkring 400 iværksættere kan få tilskud.
 • Puljen er ikke begrænset til specifikke indsatsområder, men omhandler kompetenceudvikling, der kan løfte forretningen i den enkelte virksomhed.

Læs mere på www.ehsj.dk/iværksætterpuljen

 

 

Fakta om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering hører under Beskæftigelsesministeriet og arbejder for at fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik til gavn for både borgere og virksomheder.
 • Som et led i en politisk aftale om aktiv arbejdsmarkedspolitik bidrager styrelsen gennem Iværksætterpuljen til at skabe kompetenceudvikling i iværksættervirksomhederne.

Læs mere på www.star.dk

 

 

Fakta om Erhvervshusene:

 • Det offentlige danske erhvervsfremmesystem består af seks Erhvervshuse: Erhvervshus Nordjylland, Erhvervshus Midtjylland, Erhvervshus Sydjylland, Erhvervshus Fyn, Erhvervshus Sjælland og Erhvervshus Hovedstaden.
 • Erhvervshusene har som formål at hjælpe danske virksomheder med at skabe vækst, eksport og job.
 • Hos Erhvervshusene får iværksættere og etablerede virksomheder gratis og uvildig sparring med erfarne forretningsudviklere inden for en bred række fagområder og skræddersyede forløb, der matcher virksomhedernes aktuelle udviklingsbehov.
 • Erhvervshusene arbejder tæt sammen med Vækstfonden, Innovationsfonden, The Trade Council og mange andre aktører, der bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser i danske virksomheder. 

 

Find Erhvervshusene her:
Erhvervshus Sjælland: www.ehsj.dk
Erhvervshus Hovedstaden: www.ehhs.dk
Erhvervshus Fyn: www.ehfyn.dk
Erhvervshus Sydjylland: www.ehsyd.dk
Erhvervshus Midtjylland: www.erhvervshusmidtjylland.dk
Erhvervshus Nordjylland: www.ehnj.dk

 
 
 
 

Erhvervshus Sjælland

Fulbyvej 15

4180 Sorø

Tlf.: 55 35 30 35

Mail: info@ehsj.dk

 
Social media icon