Pressemeddelelse
20. november 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lun melding: Københavnernes samlede udgift til varme, bygas, vand og spildevand falder i 2020.

 
 
 
 

Der er godt nyt til de cirka 600.000 københavnere, der får vand, fjernvarme og bygas fra HOFOR, der også sørger for at bortlede og rense borgernes spildevand og skybrudssikrer byen. En families samlede årlige udgift til disse ydelser falder næste år med 250 - 300 kroner, og postevand koster fortsat knap 4 øre for en liter.

 
 
 
 
 
 
 
 

For en familie i lejlighed bliver den samlede årlige udgift nu knap 16.200 kr., mens den lidt større husstand skal betale omkring 21.500 kr. Der er dog store forskelle afhængig af boligens og husstandens størrelse og hvor meget, man sparer på vand og varme.

 

"Vi er rigtig glade for, at udgifterne til disse basale ydelser ligger stabilt, og at det til næste år oven i købet bliver lidt billigere at varme boligen op - selvom vi i disse år gennemfører store investeringer i en grønnere fjernvarme, vedvarende energi og en omfattende klimatilpasning af København," siger Jan Kauffmann, der er direktør for Økonomi og Forretning i HOFOR.

 

Fjernvarmeprisen falder med 2 procent

Fjernvarmeprisen falder i det nye år med to procent, mens prisen på bygas og vand inklusive bortledning og rensning af spildevand samt skybrudssikring er uændret. Det er således et prisfald på fjernvarmen, der får den samlede regning til at falde i det nye år.

Prisen på en liter vand i København er knap 4 øre. Det er en pris, som ligger et godt stykke under landsgennemsnittet på godt 7 øre.

 

"Jeg er stolt af, at vi kan levere en liter friskt og kvalitetskontrolleret drikkevand til så lav en pris, som også dækker udgifterne til bortledning og rensning af spildevandet samt skybrudssikring af hele byen," siger Jan Kauffmann.

 

Store investeringer i miljø og klima

HOFOR investerer i disse år massivt i grøn omstilling og klimatilpasning.

I det nye år, når HOFORs store nye træflisfyrede kraftvarmeværk er klar til drift, er det slut med kul i København, og fjernvarmen fremstilles primært på basis af affald og bæredygtig biomasse. HOFOR investerer sideløbende i nye grønne teknologier som store varmepumper, grøn bygas, fjernkøling, vindmøller og solceller. Alle disse initiativer reducerer udledningen af CO2 og bidrager til, at København i 2025 bliver verdens første CO2-neutrale hovedstad.

Samtidig sikrer HOFOR med 350 projekter - fra store skybrudstunneler til grønne vejbede og klimakvarterer - at byen i fremtiden er mere robust over for regn og skybrud.

 

"Vi er i gang med et helt ny infrastruktur i København, så byen kan rumme og bortlede den øgede mængde regn, der følger af klimaforandringerne. Vi må derfor også imødese, at borgernes vandregning vil stige i de kommende år, og at vi ikke fortsat kan holde den uændret," siger Jan Kauffmann.

 

Fakta om priserne for 2020:

  • Fjernvarmeprisen falder med 2 % i forhold til 2019
  • Prisen på vand inklusive bortledning og rensning af spildevand er uændret i forhold til 2019. En liter københavnsk postevand koster knap 4 øre..
  • Prisen på bygas er uændret i forhold til 2019

·        

Samlet årlig udgift til vand, varme og bygas bliver i 2020:

  • Knap 16.200 kr. for familie i lejlighed.
  • Cirka 21.000 kr. for familie i parcelhus.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Astrid Skotte, pressechef i HOFOR

E-mail: assk@hofor.dk og telefonnummer: 2795 2132

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi passer på dine persondata. Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her.

 
 
 
 

HOFOR

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Ørestads Boulevard 35, DK-2300 København S

Telefon: 3395 3395

www.hofor.dk