unknown documenttype 'template' 25. oktober 2019
 
 
 
 

Nyheder til ledningsejere og entreprenører, nr. 4

 
 
 
 
 

Tilladelse til at parkere, hvor der er p-forbud
Som entreprenører kan du søge om tilladelse til at parkere et sted, hvor der normalt ikke må parkeres. Tilladelsen kan kun udstedes til firmabiler, hvis tilstedeværelse nær arbejdsstedet er nødvendig for, at arbejdsopgaven kan udføres. Der skal søges om tilladelse fra gang til gang - det er ikke muligt at få en generel tilladelse. Læs mere eller søg om parkeringstilladelse her

 

Træer: Ny kontakt
Trine Maria Albertsen, der tidligere har været Odense Kommunes kontaktperson ift. spørgsmål om arbejder tæt på træer, har fået nyt arbejde. Fremover skal spørgsmål vedr. træer rettes til tlf. 23704449 eller mail: park.bkf@odense.dk

 

Odense Kommune koordinerer med andre aktører
Når I skal arbejde et sted, der kræver koordinering med andre aktører eller myndigheder, er det vejmyndigheden i Odense Kommune, der inddrager og koordinerer med de øvrige aktører. Søger I fx om gravetilladelse et sted på FynBus' rute, er det Odense Kommune, der kontakter FynBus for aftaler om omkørselsruter o.l.

 
Gangbro ved Middelfartvej / Grønløkkevej

Letbanearbejdet i krydset ved Grønløkkevej / Middelfartvej gav farlige situationer for fodgængere i krydset. En god løsning på problemet var gangbroen her, der ledte fodgængere sikkert over i krydset. Gangbroen kan bruges et andet sted, når den ikke længere er nødvendig i dette kryds.

 

Tip din kollega!
Har du kolleger, der ønsker at modtage VEJ-NYT, så tilmeld dem her
Vi bliver glade for input fra dig om emner, du gerne vil have, vi tager op i næste nyhedsbrev.

Skriv til tbah@odense.dk