Nyhedsbrev fra LSUL

 
 
 
 
 
 

Centerlederens hjørne

 

I ly af den tilstundende sommer blev den længe ventede rapport fra Undervisningsministeriet Sammen om naturvidenskab om en national naturvidenskabsstrategi udgivet.  Rapporten præsenterer 14 anbefalinger til handling med det formål at styrke naturvidenskabens bidrag til alle børn og unges almendannelse, og at fremme børn og unges motivation for at vælge naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser og erhverv. Det er svært at være uenige i strategiens anbefalinger, og som nævnt i Nyhedsbrevet fra april 2017 er LSUL klar til at handle på strategien. I den forbindelse vil jeg gerne reflektere over ordet anbefaling.

 
Læs hele kommentaren her 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Science i børnehøjde

 
 
 
 

Fokus på energi i Fredericia

 

I Fredericia er en gruppe på 12 pædagoger netop begyndt på et aktionslæringsforløb

omkring en undersøgelsesbaseret tilgang til science  i dagtilbud med særligt fokus på energi. 

 

I forløbet igangsætter det pædagogiske personale bl.a. en række aktiviteter for at bringe energibegreber i spil sammen med børnene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknologidannelse

 
 
 
 

Programmering og robotter

 

LSUL har involveret sig i en række aktiviteter, der skal sætte fokus på programmering, robotteknologi og computational thinking fra dagtilbud til ungdomsuddannelser. 

 

I projektet PANaMa (Perspektiver på et Arbejdsmarked med Naturvidenskab og Matematik) udvikles et materiale, der viser hvorledes programmering og robotteknologi spiller en vigtig rolle i en række erhverv. PANaMa er støttet med midler fra Interreg 5A

 

LSUL besøgte Teknologiskolens sommercamp, for at få indblik i hverledes børn og unge i alderen 5 til 15 år italesætter hvad en robot er. 

 

Sidst, men ikke mindt er der igangsat en række udviklingsprojekter støttet af Region Syddanmarks Uddannelsespulje med fokus på computational thinking.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersøgelsesbaseret og anvendelsesorienteret matematik og naturfag

 
 
 
 

Overskrift

 

I KiDM-projektet (Bedre kvalitet i Dansk og Matematik) har pilotskolerne afsluttet de første 4 måneders undersøgende matematikundervisning, og vi har får en masse feedback både fra surveys, lærermøder, men også fra de to matematiske test alle eleverne har udført.

 

Undervisningsforløbene og testene er blevet redigeret efter lærernes feedback, således de er klar i august måned hvor både udviklingsskoler og kontrolskoler skal i gang med projektet.

 

Dorte M. Larsen, phd. studerende ved LSUL er knyttet til KIDM og har været på miljøskifte på universitet i Canberra.

 

 
 
 
 

I Canberra arbejder de med matematisk ræsonnement og hvordan man tester forskellige spatiale ræsonnementer.  Professor Thomas Lowrie og Tracy Logan fra Canberra universitet er i gang med et forskningsprojekt både i forhold til at undersøge forskellen mellem at teste ræsonnements kompetencen på computer/ipads og med papair og blyant, samt at undersøge af sammenhængen mellem forskellige spatiale ræsonnmentskompetencer og generel matematisk forståelse. Områder som begge bliver interessant at anvende ind i KiDM.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

På tværs i uddannelsessystemet

 
 
 
 

Tværfaglig undervisning

 

EU-projektet CrossCurricular Teaching (CrossCut) omhandler tværfaglig undervisning på det sekundære undervisningsniveau (grundskolens overbygning og gymnasiale uddannelser).

 

CrossCut har netop afsluttet sin første afdækkende fase. Projektdeltagerne har udført interviews med både skoleledere og lærere samt observeret undervisning i Frankrig, Norge, Portugal, Polen og Danmark.

 
 
 
 

Resultaterne er samlet i en "Situational Survey"-rapport, som blev diskuteret på et fælles partnermøde i Odense i slutningen af maj og offentliggøres snarest. LSUL har været ansvarlig for udviklingen af metodologien og for udarbejdelsen af rapporten.  

 

CrossCut støttet med midler fra Eramus +.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommende arrangementer i LSUL

 
 
 
 

Den nationale naturvidenskabsstrategi

 

Fredag d. 22. september 2017 fra 10.00 til 12.00 hos University College Lillebælt (UCL), Niels Bohrs Alle 1, 5230 Odense M er der oplæg med direktør i Astra Mikkel Bohm. Mikkel vil i sit oplæg adressere den i juni offentliggjorte nationale naturvidenskabsstrategi Sammen om naturvidenskab. Oplægget finder sted i Auditoriet Amfi.

 
Se flere arrangementer her 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publikationer og udgivelser

 
 
 
 

Michelsen, C. (2017) Linking Teaching in Mathematics and the Subject of Natural Science. Global Journal of Human Social Sciences, 17(6), 35-46

 

Michelsen, C. (red.) (2017) Biologi og matematik i studieretningsforløbet på HTX og STX. Samling af posters med eksempler på undervisningsforløb fra afslutningskonferencen. Odense: Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring.

 
 
 
 
LSUL Banner