Pressemeddelelse
22. september 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 millioner til skolegang og trivsel for børn med traumer

 
 
 
 

Gladsaxe og København starter nyt udviklings og forskningsprojekt, der skal behandle traumer hos børn og unge fra udsatte familier, og sikre dem en bedre skolegang.

 
 
 
 

1.000 udsatte børn og unge med traumer sættes i centrum, når Gladsaxe og København i de kommende måneder sætter det femårige udviklings- og forskningsprojekt, "Styrket indlæring, bedre skolegang", i gang.

 

Der er sat 30 millioner kroner af til projektet, der skal være med til at styrke de udsatte børns læring, og dermed sikre at de fuldfører deres skole, og ikke ender i arbejdsløshed eller kriminalitet.

 

Tidlig indsats virker
Over de næste fem år vil Gladsaxe opkvalificere familiebehandlere, psykologer og socialrådgivere i at opspore, identificere og stabilisere børn med traumer. Dette skal være med til at sikre, at børnene på sigt får mulighed for at skabe sig et godt liv med uddannelse, job og netværk, på lige fod med deres jævnaldrende.

 

- I Gladsaxe har vi et mål om, at alle børn skal sikres de bedste forudsætninger i livet, og her ved vi, at en tidlig indsats overfor sårbare børn og deres familier er afgørende. Med dette projekt får vores medarbejdere mulighed for tidligere at spotte børn, der for eksempel har været udsat for overgreb, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse (A).

 

Arbejde på tværs
Arbejdet med de traumatiserede børn er helhedsorienteret, på tværs af Familieafdelingen. Desuden skal forældrene og den øvrige familie, eller plejeforældrene hvis barnet er anbragt, deltage som en central del af behandlingen.

 

Målet med projektet er at indsatsen skal kunne udbredes til andre kommuner.

 

Projektet udføres som et samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe og Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Den A.P. Møllerske Støttefond giver 15.2 millioner kroner til projektet, Egmont Fonden 7.5 millioner, og de sidste 7.8 millioner betaler de to kommuner selv.

 
 
 
 
Kontaktinformation

Lisa Romlund Nielsen, Leder af udførerenheden, Familie og Rådgivning, soflrn@gladsaxe.dk, Mobil: 21 30 87 45

 

Peter Kenworthy, kommunikationsmedarbejder, petken@gladsaxe.dk, telefon: 3957 5125

 
 
 
 

GLADSAXE KOMMUNE - Rådhus Allé 7 - 2860 Søborg - Telefon: 39 57 50 00 - Mail: kommunen@gladsaxe.dk