Nyhedsbrev
2. september 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyheder om arbejdet på Strandboulevarden

 
 
 
 

Kære beboere på og omkring Strandboulevarden, 

 
 
 
 

HOFOR er i fuld gang med arbejdet med at etablere en skybrudstunnel under Strandboulevarden. I dette nyhedsbrev får I en status på arbejdet på de tre byggepladser. 

 

Vi takker for jeres forståelse og tålmodighed i hverdagen! 

 
 
 

NYT OM ARBEJDET VED MIDTERSKAKTEN (VED GAMMEL KALKBRÆNDERI VEJ) 

 
 

Den største og mest centrale byggeplads er i midterrabatten på Strandboulevarden i krydset ved Gammel Kalkbrænderi Vej. Her skal tunnelboremaskinen, som skal bore skybrudstunnelen sænkes ned, jorden køres væk fra, og tunnelelementerne ligge klar.

 

Vi er færdige med at lave skakten her. Det vil sige, at det larmende arbejde med at lave sekantpæle er fædigt her, og der står nu en 11 meter dyb skakt klar.

 
 
 
 

Skakten er nu fyldt med vand, og tre dykkere er i disse dage ved at sikre, at skakten er helt tæt. Det gør de blandt andet ved at lave 76 ankere i bunden og støbe en betonplade  under vand. Det skal sikre stabilitet, og at grundvandet ikke kan stige op i skakten. Dykkerne er specialister i netop dette arbejde og rejser verden rundt for at udføre sådanne opgaver.

 

Dykkerne er lige blevet færdige med at støbe, så når betonen er hærdet kan vandet pumpes ud af skakten, og den kan gøres helt klar til tunnelboremaskinens ankomst. 

 

Når tunneleringen går i gang varsles naboer med opslag.

 
 
 
 
 
 

NYT OM ARBEJDET VED DEN NORDLIGE SKAKT (VED LØGSTØRGADE) 

 
 
 
 
 

Byggepladsen i nord er blevet mindre

Ved den nordlige byggeplads ved Løgstørgade er vi, ligesom ved midterskakten, færdige med det støjende arbejde med at bore sekantpæle. Derfor har vi kunne indskrænke byggepladsen, så der bliver frigivet nogle p-pladser til områdets beboere. Ellers fortsætter vi arbejdet på byggepladsen med at gøre skakten klar til modtagelsen af tunnelboremaskinen.

 

Se det seneste nabo-opslag for den nordlige skakt her.

 

 

 
 
 
 

Pas på dem der arbejder

 

Byggepladsen i nord ligger meget tæt på kørebanen i svinget, og da der går en masse folk lige på den anden side af hegnet og arbejder, vil vi gerne bede billister om at køre forsigtigt, så der ikke sker ulykker. Vi har sat skilte op om at passe på, og arbejder på at lave et midlertidigt vejbump for at sikre en sænket fart i svinget. 

 

Vi takker for jeres samarbejde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NYT OM ARBEJDET VED DEN SYDLIGE SKAKT (VED NÆSTVEDGADE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sekantpæle i syd

Ved den sydlige skakt er vi i gang med at bore sekantpæle for at lave skakten her. Det er desværre støjende arbejde. Det gode er, at vi er godt over halvvejs med det arbejde, og hvis vi ikke støder på flere uventede forhindringer er vi færdige i slutningen af september med det.

 

Arbejdet foregår efter Københavns Kommunes "Bygge- og anlægsforskrift i

København". Det betyder at arbejdet foregår på hverdage inden for arbejdstiden 7 - 19

med de mest støjende arbejder fra 8 - 17 med mindre, der opstår en akut situation. Vi gør, hvad vi kan for at minimere generne.

 

Når sekantpælene er færdige graver vi ud i skakten, og så skal dykkerne også herhen og sikre, at skakten er helt tæt.

 

I kan se det seneste nabo-opslag for den sydlige skakt her

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mere om projektet

 

 

Hvis du vil vide mere om skybrudstunnelen, så kig på www.hofor.dk/strandboulevarden

 
 
 
 
 

HOFOR

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Ørestads Boulevard 35, DK-2300 København S

Telefon: 3395 3395

www.hofor.dk

 
 
 
 

Vi passer på dine persondata. Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her.