Pressemeddelelse
19. september 2019
 
 
 
 

Nu kan du også tjekke din nye rejse i rejseplanen, inden Cityringen og Nyt Bynet åbner

 
 
 
 

Metrocityringen åbner 29. september, og 13. oktober skal busserne bindes tæt sammen med nye og eksisterende metrolinjer, bus og tog. De mange nye rejseveje er nu også lagt ind i Rejseplanen.

 
 
 
 
 
 
 
 

29. september åbner Cityringen (M3), og for mange vil det betyde nye og hurtigere måder at komme rundt på, fordi man kan bruge metroen på hele eller dele af rejsen. Byen åbner sig op, og rejserelationer, vi ikke tidligere har haft, bliver pludselig mulige, fordi vi kan rejse under jorden.

 

Det betyder også, at busserne skal køre nye steder hen, så tog, bus og metro supplerer hinanden godt, og så man kan komme hurtigt og direkte til og fra metro og tog - ind og ud af byen. Det nye busnet hedder Nyt Bynet og åbner 13. oktober, som er første søndag i efterårsferien - 14 dage efter, at Cityringen åbner. På den måde får passagererne tid til at vænne sig til den nye Cityring (M3), inden ændringerne i busdriften træder i kraft.

 

For at give alle mulighed for at være godt forberedt til Cityringen og Nyt Bynet kan man allerede nu tjekke sin nye rejse på rejseplanen.dk eller i Rejsplan Appen. Da Nyt Bynet åbner 13. oktober, skal man derfor blot søge på en rejse efter 13. oktober.  

 

"Mange af os får en ny vej til arbejde, skole og fritidsaktiviteter, når Cityringen og Nyt Bynet træder i kraft. Det tager tid at finde ud af de nye ruter, og kræver derfor også, at man har mulighed for at orientere sig i de informationskanaler, man normalt bruger. Derfor er vi glade for, at man nu også har mulighed for at se de nye rejseveje i Rejseplanen" siger Movias plandirektør Per Gellert.

 
 
 
 

Om Nyt Bynet

 

Når Nyt Bynet åbner, skal 33 buslinjer tilpasses, så de passer godt sammen med nye og eksisterende metrolinjer og tog. Nyt Bynet er blevet planlagt ud fra fire principper: Det første princip handler om at skabe store skiftesteder der, hvor bus, tog og metro mødes. På den måde kan man komme flere steder rundt i byen, når Nyt Bynet åbner, og byen vil måske føles endnu mindre end den gør i dag. Et godt eksempel er Nørrebro st., hvor der i fremtiden vil være både bus, tog og metro. Her er det planlagt sådan, at busserne kører til og fra Nørrebro st., så man kan hoppe af og hurtigt komme videre med tog eller metro.

 

Det andet princip handler om at have mange afgange der, hvor der er mange passagerer. Det betyder, at Movia har lagt buslinjer sammen på centrale strækninger. Det kan betyde, at du måske får lidt længere gåafstand til stoppestedet, end du har i dag. Til gengæld får du busdrift hele døgnet med mange afgange i timen. Når Cityringen åbner, kommer metroen til at køre på nogle af de strækninger, hvor der lige nu kører allerflest busser.

 

Det tredje princip handler derfor om, at vi skal undgå, at A-busserne kører lige ovenpå metroen. Det giver mere kollektiv transport til flere, hvis A-busserne kører andre ruter der, hvor der ikke er en metro. Det fjerde princip handler om at sikre god lokal adgang til den kollektive transport. Og derfor vil 95 pct. af borgerne i København og på Frederiksberg vil fortsat have under 400 meter til nærmeste bus, tog eller metro, når Nyt Bynet åbner.

 
 
 
 

Midlertidige rejseplan var en succes

 

1.marts 2019 lancerede DOT en særlig udgave af rejseplanen, hvor man kunne søge sin rejse frem med bus, tog og metro, fra når Cityringen og Nyt Bynet er åbnet. Rejseplanen kunne findes på nytbynet.dk/rejseplanen, og mindede i udtryk og teknikalitet om den almindelige rejseplan, så den var enkel for passagererne at benytte. Den særlige rejseplan var tilgængelig fra marts til august 2019 og var en stor succes. Den fik i alt 56. 272 besøg, og der blev foretaget 77.380 søgninger. Det gav passagererne en god mulighed for tidligt at planlægge deres rejse med bus, tog og metro. Den midlertidige rejseplan er nu lukket ned, da man i stedet kan søge sin rejse frem i den almindelige rejseplan.

 
 
 
 
Kontaktinformation

Movia presse og kommunikation: Tlf. 36 13 20 10

Metro presse: Tlf. 72 42 49 01

 
 
 
 
 
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.

 
 
 
 

TRAFIKSELSKABET MOVIA
Gammel Køge Landevej 3 - 2500 Valby - presse@moviatrafik.dk - Tlf: 36 13 20 10

 
Social media icon Social media icon
 
Vis i browser
 
Afmeld udsendelser