Nordfyns Kommune
 
 
Nyhedsbrev 15. juni 2022
 
 
 
 
2A4A6909-1200px.jpg
 
 
 
 

God sommer 🌞

 

Sommerferien er snublende tæt på for mange, og hermed får i det sidste nummer af ErhvervsInfo på den her side af sommeren.

 

Samfundet er oppe i gear igen efter en pandemi, som har udfordret en del af de nordfynske virksomheder, men også skabt nye muligheder for andre. Vi har genoptaget vores virksomhedsbesøg, og det generelle billede er, at der er travlhed på virksomhederne, hvad enten vi taler produktionsvirksomheder, håndværkervirksomheder, servicevirksomheder eller detail- og butiksbranchen.

 

Vi er meget taknemmelige for, at I tager jer tid til at udveksle idéer til fælles inspiration og læring, når vi kommer forbi på virksomhedsbesøg - og så er det altid en kæmpe fornøjelse at få et indblik i de aktiviteter og processer, som foregår ude på virksomhederne.

 

Vi genoptager virksomhedsbesøgene på den anden side af sommerferien, og får dermed mulighed for at hilse på endnu flere af jer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1654687256480.jfif

Her et foto fra vores seneste virksomhedsbesøg hos Glade Groensager A/S i Otterup. På billedet fra højre: Medejer Martin Ladefoged Bøgeskov, kommunaldirektør Morten Volmer Pedersen, borgmester Morten Andersen, medejer Michael Kongstad, projektleder Task Force Erhverv Marianne Greve, direktør for NEET Per Olesen og medejer Søren Krage.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLOURBOX53587025.jpg
 

Ja tak til frikommuneforsøg på erhvervsområdet

 

En vildt voksende jungle af regler, love, bestemmelser og krav er en klods om benet på dansk erhvervsliv. Derfor drøfter Dansk Industri og 13 danske kommuner, heriblandt Nordfyns Kommune, mulighederne for et nyt forsøg med frikommuner.

 

Hvis det går som DI og 13 kommuner ønsker, får kommunerne frihed til at beskære de værste statslige og kommunale administrative byrder, unødvendigt bøvlede regler og lange sagsbehandlingstider. Det er alt sammen noget, som især de små og mellemstore virksomheder bøvler med. Derfor bør den frisættelsesdagsorden, som statsminister Mette Frederiksen varslede i sin nytårstale også omfatte forsøg på erhvervsområdet.

 

Borgmester Morten Andersen siger:
    - I Nordfyns Kommune har vi mange mindre virksomheder, og vi kan lytte os frem til, at virksomhederne i høj grad er udfordrede af statsligt regelrytteri, der kun vokser og vokser. Derfor ser vi med stor tilfredshed på initiativet fra Dansk Industri. Det handler naturligvis ikke om at afskaffe alle regler, men komme alt det nytteløse bøvl til livs. Det dræner virksomhederne for kræfter.

 

Udspillet er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Industri og Varde Kommune. I udspillet fremhæves tre helt konkrete områder, hvor kommunerne kunne sætte ind i et frikommuneforsøg:

  • Byggesagsbehandling - sagsbehandlingstiderne er steget på tværs af hele landet og det er meget komplekst og omfangsrigt for virksomhederne.
  • Sygedagpenge - refusion er bøvlet, og det er svært at få en god dialog med kommunerne.
  • Klimatilpasning på tværs af kommuner - mange forskellige regelsæt, som ikke spiller sammen og problemstillinger som kommunerne ikke må løfte, som det ser ud i dag.

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen siger:
    - Byggesagsbehandlingen er noget, der i den grad udfordrer vores kommunale sagsbehandling. Vi kan konstatere, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på tværs af kommuner er steget i perioden 2017 til 2021 fra 36 dage til 63 dage. Det skyldes et bygningsreglementet, der både er meget omfattende og komplekst, også når det gælder ganske simple byggeprojekter.

 

Har du forslag til særlige områder, der kunne være egnede til frikommuneforsøg, hører vi gerne fra dig. Det gælder også, hvis du har andre input til ovenstående. Kontakt kan ske til Task Force Erhverv på mail mgr@nordfynskommune.dk eller tlf. 20 46 08 28.

 

 
 
 
Landbrugsmde indsnævret.png
 
 
 
 

Klimaet i fokus på møde for landbruget

 

Det var især klimaet, der fyldte dagsordenen, da det nordfynske landbrugserhverv først i juni var samlet til møde. Nordfyns Kommune var arrangør, men aftenens program var tilrettelagt i samarbejde mellem tre nordfynske landmænd og kommunen.

 

Nordfynske landmænd og politikere var torsdag den 2. juni samlet til en aften med klimaet som det store omdrejningspunkt. Mødet blev holdt på Lykkeslund i Uggerslev, der er en stor produktionsgård med svinedrift, gårdbiogasanlæg og planteavl. Ejer Lars Nielsen havde velvilligt stillet faciliteter til rådighed til formålet.

 

Lars Nielsen fortalte om de forskellige driftsgrene, der er repræsenteret på Lykkeslund. Det gælder blandt andet et større biogasanlæg, som leverer biogas svarende til ca. 4.000 parcelhuse

 

Ud over en række landbrugsfaglige indlæg omkring temaet klima, blev der også tid til "at sparke dæk" på de store landbrugsmaskiner. Cirka 70 deltog i mødet.

 

Læs omtale af mødet i avisen Landbrug Fyn

 
 
 
 
 
 
COLOURBOX34505915.jpg
 

Udbud af fortovsrenovering

 

Der er igen i år afsat midler til renovering og vedligehold af fortove i Nordfyns Kommune. Nordfyns Kommune har 88 kilometer fortove, som løbende renoveres. 

 

Efter sommerferien bliver der udbudt strækninger til renovering. Arbejdet udbydes i hovedentreprise med udførsel i 2022.

 

Hvis arbejdet har interesse, er du velkommen til at kontakte faglig koordinator Morten Grønvald, 92 43 94 56, mgroen@nordfynskommune.dk for yderligere information.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engforglemmigej Bogense.png
 

Landbrug: Har du overvejet naturtjek?

 

I 2022 bliver det muligt at få støtte fra kommunen til et naturtjek på landbrugsejendomme.

 

Vi vil meget gerne løfte biodiversitets-dagsordenen i fællesskab, og derfor har vi indgået et samarbejde med Velas, hvor kommunen støtter op til 10 naturtjek med 2.000 kr. i løbet af 2022.

 

Naturtjek er et system udarbejdet af SEGES, hvor naturværdierne på din ejendom gennemgås - både de gode og de potentielt gode. Tjekket udmønter sig herefter i en oversigt over de værdier, som du har. For den ambitiøse er der også mulighed for at få udarbejdet en konkret handlingsplan. Du vil fx kunne benytte det til viden og inspiration ift. reglerne om 5 % miljøfokusområder, til at forbedre din jagt eller slet og ret forbedre biodiversiteten.

 

Ordningen er først til mølle - så kontakt os før din nabo. Du kan læse mere om Velas naturtjek på https://velas.dk/landbrugsraadgivning/miljoe-natur/naturtjek.

 

Vil du gerne skrives op, eller har du spørgsmål, kan du kontakte enten Søren Christensen hos Nordfyns Kommune på soechr@nordfynskommune.dk eller chefkonsulent hos Velas Birthe Thordal Christensen på btc@velas.dk.

 

 
 
 
kollerup gruppe.jfif
 

Erhvervsminister i Bogense til en snak om lukkelov

 

Erhvervsminister Simon Kollerup mødtes den 30. maj med repræsentanter fra butiksbranchen og andre erhverv, der er oppe imod en unfair lukkelov.

 

30. maj var erhvervsminister Simon Kollerup på besøg i Bogense. Her var han inviteret til at se nærmere på en problemstilling, som i den grad udfordrer byens dagligvarebutikker og andre erhverv. Bogenses butikker  mv. har nemlig ikke samme mulighed for at holde åbent på helligdage som i andre kystbyer, der er kategoriseret som turistbyer i Danmark. Det er unfair skævvridning.

 

Ministeren var rundt i den nordfynske købstad for at snakke med repræsentanter for de lokale butikker og andre erhverv - og høre deres udlægning af sagen. Vi mødte en minister, der var meget lyttende og løsningsorienteret. Begge parter (Erhvervsministeriet og Nordfyns Kommune) gik fra mødet med "hjemmeopgaver".

 

Det er dog ikke en problemstilling, der bliver løst hen over natten. Nu er der imidlertid taget nogle fælles skridt i retning af at kunne finde en løsning. Thumbs up til en minister i topform.

 

På politikersiden deltog, foruden Simon Kollerup, borgmester Morten Andersen og formand for Folketingets Erhvervsudvalg Anni Matthiesen Matthiesen. På billedet ses derudover: Kommunaldirektør Morten Volmer Pedersen, direktør for Nordfyn Erhverv og Turisme Per Olesen og stabschef Vicki Møberg Torp.

 

Se indslaget i TV2 Fyn nedenfor (linket fører videre til indslaget på TV2 Fyns hjemmeside)

 
TV2 Fyn.png
 
 
 
ukrainsk ambassadør.png

Da Nordfyns Kommune den 25. maj havde besøg af den ukrainske ambassadør Mykhailo Vydoinyk drøftede man også kommunens indsats for at at få ukrainske flygtninge i job. Ambassadøren vendte tomlen op for kommunens indsatser.

 

Aktiv beskæftigelsesindsats skal hjælpe ukrainere i job

 

Siden marts 2022 har vi i Nordfyns Kommune modtaget 82 voksne ukrainere og i alt 140 ukrainere, når børn tælles med, og der kommer løbende fordrevne ukrainere til kommunen.

90% af de 82 voksne ukrainere er kvinder. De er jobparate og kommer oftest hertil med en længerevarende uddannelse fra deres hjemland. Uddannelser inden for f.eks. jura, kommunikation, logistik, hotel og restauration. Cirka 10% af ukrainerne taler engelsk, og flere af de øvrige taler udover ukrainsk også polsk og russisk.

 

For at de nye ukrainske borgere, nemmere kan begå sig på det danske arbejdsmarked, henvises de alle til dansk undervisning på enten dag-, aften- eller weekendhold.

 

Når ukrainerne har fået opholdstilladelse i Nordfyns Kommune, gør Jobcenter Nordfyn en stor indsats for at afklare de fordrevne ukrainere i forhold til jobskabelse og jobmatch i flere forskellige brancher. Gartnerier og planteskoler har på nuværende tilsammen ansat 12 ukrainere på såvel deltid som fuldtid. Ligeledes er det sikret, at fundamentet for ukrainerne er på plads, sådan at bolig og pasningsordninger for børnene er etableret. De voksne kan så koncentrere sig om en dagligdag på det danske arbejdsmarked.

 

Kære nordfynske virksomhed. Overvejer du, om din næste medarbejder skal være en ukrainsk medarbejder, og ønsker du sparring og vejledning til, hvordan du kommer videre, så er du meget velkommen til at kontakte virksomhedskonsulent, Foued Kebaier, på mobil: 21 15 11 94 eller mail: fkebai@nordfynskommune.dk

 

 
 
 
Foto_BentNygaarLarsen_02271-1200px.jpg

Erhvervsfolk arbejder med drømmebilleder for Nordfyn. Foto: Bent Nygaard Larsen

 

Erhvervsfolk delte drømme for Nordfyn

 

Den 7. april var det lokale erhvervsliv samlet til en forsinket nytårskur sammen med kommunens politikere.  Nytårskuren plejer at blive afholdt i januar måned, men i år stillede pandemien sig i vejen for den tradition.

 

Da Nordfyn står over for at skulle have ny vision, benyttede man lejligheden til at få erhvervslivets input til den kommende vision. Udgangspunktet fra snakken omkring bordene var en række billeder, som blev brugt til at dele drømme for Nordfyn og finde frem til den vigtigste drøm.

 

Erhvervsliv og politikere arbejdede engageret omkring bordene, og resultaterne fra mødet indgår, når kommunalbestyrelsen efter sommerferien skal formulere den endelige vision. Her indgår tillige de input, som er indsamlet på de seks dialogmøder, der er ved at blive afholdt rundt omkring i kommunen.

 

Ønsker du at deltage i et dialogmøde, er der endnu to chancer. Der afholdes dialogmøde i hårslevhallen den 21. juni og i Uggerslev Forsamlingshus den 22. juni - begge møder foregår i tidsrummet kl. 17.30 - 20.00.

 

Se invitationen til møderme og tilmeld dig