Pressemeddelelse
28. juni 2019
 
 
 
 

Busserne lægges om til Nyt Bynet 13. oktober

 
 
 
 

Metroselskabet planlægger at åbne Cityringen 29. september, og dermed vil den samlede kollektive transport i hovedstadsområdet løftes op i international topklasse. 17 nye metrostationer og flere store skiftesteder føjes til det i forvejen høje serviceniveau. De mange nye metrostationer skal bindes tæt sammen med busserne og eksisterende tog og metrolinjer i ét nyt busnet - Nyt Bynet. Nyt Bynet åbner 13. oktober 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 

For mange vil den planlagte åbning af Cityringen 29. september betyde nye og hurtigere måder at komme rundt på, fordi man kan bruge metroen på hele eller dele af rejsen. Rejserelationer, vi slet ikke har haft, bliver pludselig mulige, fordi vi kan tilbagelægge rejsen under jorden. Det betyder også, at busserne skal køre nye steder hen, så metro og bus supplerer hinanden godt, og så man kan komme hurtigt og direkte til og fra metro og tog - ind og ud af byen. Det nye busnet hedder Nyt Bynet og åbner første søndag i efterårsferien - 14 dage efter, at Cityringen ventes at åbne. På den måde får passagererne i hovedstadsområdet tid til at vænne sig til den nye metro, inden der kommer ændringer i busdriften.

 

Og der kommer ændringer. Nyt Bynet medfører ændringer for 33 buslinjer i hovedstadsområdet. Hensigten er, at passagererne i hele hovedstadsområdet skal få størst mulig gevinst af de hurtigere rejsetider med metroen, og samtidig har Movia haft fokus på at sikre en god lokal busbetjening. Movia, som har ansvar for at gennemføre omlægningen af hovedstadsområdets busser, har siden august 2018 informeret borgerne om de mange ændringer. Der har været foldere i busserne, og borgerne har kunnet finde nye linjekort og -beskrivelser, samt kort over den nye busbetjening i kommuner og bydele på nytbynet.dk, og siden foråret har man i en særlig version af Rejseplanen kunnet søge på sin nye rejse. Informationsindsatsen løftes sammen med 12 kommuner og Region Hovedstaden.

 

"Med 17 nye metrostationer, bliver der også mange nye steder, busserne skal køre hen. Nørrebro station og Frederiksberg Allé station bliver eksempelvis store skiftesteder mellem bus og metro. Det betyder, at nogle passagerer skal vænne sig til at bruge en anden bus, end de plejer, for at komme f.eks. i skole eller på arbejde, mens andre skal bruge metro noget eller hele vejen. Vi glæder os til at byde alle passagerer velkomne i Nyt Bynet 13. oktober", siger Movias plandirektør Per Gellert og fortsætter

 

"I Movia vil vi ikke lægge skjul på, at Nyt Bynet er en stor omlægning, og vi vil følge buslinjerne tæt efter åbningen. Omlægningen vil også kunne udfordre vores logik. F.eks. er der rejseveje i Nyt Bynet, hvor det hurtigste er at tage bussen i den modsatte retning af, hvor man egentlig skal hen, fordi man med få stop kommer til metroen, hvorfra man kan rejse det sidste stykke meget hurtigere".

 

I flere kommuner har der været borgerdialog med borgermøder og mulighed for at komme med ændringsønsker til Nyt Bynet, som er blevet besluttet politisk i kommunerne i april 2018. Når Nyt Bynet åbner, indføres der samtidig frit flow i alle A-busser i Storkøbenhavn, så passagererne frit kan gå ind og ud af alle bussens døre. Det er med til at give kortere rejsetid for alle i busserne. Mange kender allerede frit flow fra 5C og 4A. Når Nyt Bynet er trådt i kraft er der således frit flow i linje 5C, 1A, 2A, 4A, 6A, 7A og 9A.

 

Læs mere om Nyt Bynet.dk og søg din nye rejse frem på nytbynet.dk/rejseplanen

 
 
 
 

Hvordan er Nyt Bynet blevet besluttet?

 
  • Generelt har der været et politisk ønske om, at A-busser og metro skal supplere hinanden der, hvor der rejser rigtig mange mennesker, og at lokale busser med lavere frekvens skal sikre, at alle får god tilgængelighed til kollektiv transport.
  • Nyt Bynet er blevet til ud fra princippet om, at busserne skal bindes tæt sammen med den nye og eksisterende metro og tog. Busserne bliver de nødvendige forbindelser, der bringer folk ind til de store skiftesteder. Nogle rejser vil derfor fremover inkludere et skift til metro.
  • For de fleste rejser vil det dog gå hurtigere, at rejse under jorden end over jorden, så rigtig mange rejser bliver hurtigere - også selvom man skal skifte mellem bus, tog eller metro.
  • 95 pct. af os vil fortsat have under 400 meter til nærmeste bus, tog eller metro.
  • Resultaterne af borgerdialogen i kommunerne indgik, som en del af grundlaget for de beslutninger om Nyt Bynet, som blev truffet i kommunalbestyrelserne og Region Hovedstaden i løbet af april 2018.
 
 
 
 
Kontaktinformation

Movia kommunikation og presse: 3613 2010

 
 
 
 
 
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.

 
 
 
 

TRAFIKSELSKABET MOVIA
Gammel Køge Landevej 3 - 2500 Valby - presse@moviatrafik.dk - Tlf: 36 13 20 10

 
Social media icon Social media icon
 
Vis i browser
 
Afmeld udsendelser