Nyhedsbrev
24. august 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennem nord, afslutning i syd og klar til øst

 
 
 
 

Kære beboere på og omkring Strandboulevarden, 

 
 
 
 

Tunnelboremaskinen Helga så atter dagens lys, da hun tilbage i starten af august måned fik boret sig gennem den nordlige tunnelstrækning, der løber fra Gammel Kalkbrænderi Vej til Løgstørgade. 600 meter har hun boret sig igennem undergrunden, og det længste stræk i tunnelarbejdet er nu overstået.

 

Nu venter betonarbejdet på den nordlige skakt ved Løgstørgade, og der vil forekomme en del støj, som vi vil sørge for at varsle om til de berørte naboer, før det arbejde går i gang.

 
 
 

Nu venter øst

 

Næste opgave for Helga bliver den østlige strækning, der løber under Gammel Kalkbrænderi Vej fra Strandboulevarden til Østbanegade. Den østlige skakt, der blev etableret for nogle år siden, skal genudgraves, så den er klar til modtagelsen af tunnelboremaskinen. Før dette kan påbegyndes, skal grundvandet i området sænkes. Dette forberedes ved boringer i Gammel Kalkbrænderi Vej, Østbanegade og Marstalsgade.

 

Vi forventer, at break out - dvs. det tidspunkt, hvor tunnelboremaskinen Helga tager første bid af den østlige strækning - vil være i løbet af oktober.

 
 
 
 

Afslutning i syd
Ved Næstvedgade er vi i gang med betonarbejdet på skakten og tilslutningen til kloaksystemet. Dette arbejde forventes afsluttet i år og herefter frigives de p-pladser, der har været inddraget i forbindelse med arbejdet her.

 

Ved Rosenvængets Hovedvej har der i en længere periode foregået ledningsomlægninger som forberedelse til etablering af tilslutningsbygværk til tunnelen.

 

Ledningsomlægningerne afsluttes i løbet af de næste to uger, og umiddelbart herefter igangsættes etableringen af tilslutningsbygværket.

 
 
 
 
 
 

Arbejder på højtryk

Vi har været i gang med tunnelarbejdet i jeres område en god rum tid efterhånden. Siden starten af 2019, hvor det indledende arbejde med skybrudssikringen af Strandboulevarden blev igangsat, har Helga & co. været i gang. Vi er nu over halvvejs i projektet og arbejder på højtryk for at sikre området mod de store mængder regnvand, der kommer ved skybrud og vedvarende regn.

 
 
 
 

Det er belgiske Smet-Tunnelling, der udfører entreprenørarbejde for HOFOR.

 

For yderligere information er du/I velkommen til at kontakte HOFOR på telefon: 3395 3395 og spørge efter byggeleder Maibrit Gjørup.

 

Mere om projektet

Vil du vide mere om skybrudstunnelen:

www.hofor.dk/strandboulevarden

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOFOR

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Ørestads Boulevard 35, DK-2300 København S

Telefon: 3395 3395

www.hofor.dk

 
 
 
 

Vi passer på dine persondata. Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her.