Nyhedsbrev 15. maj 2017
 
 
 
 
 
 
IMAGE
 

Mange borgere har ikke råd til deres medicin

 

Hvert andet apotek oplever mindst en gang om ugen, at borgere vælger at forlade apoteket uden deres medicin, fordi de ikke har råd. Hvert fjerde apotek oplever det dagligt. Alle apoteker oplever det i større eller mindre grad.

 

Apotekerforeningen har foretaget en spørgeundersøgelse blandt landets apotekere, og her vurderer mange, at fravalget ofte skyldes, at borgerne netop har påbegyndt et nyt tilskudsår, som betyder, at de derfor har udsigt til en stor egenbetaling.

 

Med det nuværende tilskudssystem starter tilskudsåret forfra en gang om året, og den enkeltes tilskudsprocent nulstilles. Borgerne kan derfor opleve, at de i slutningen af et tilskudsår får et højt tilskud og kun skal betale en lille del af deres medicinregning, for måneden efter, hvor et nyt tilskudsår er startet, pludselig at skulle betale det hele selv.

 

Tidligere undersøgelser har påvist lignende udfordringer med betalingen. En undersøgelse fra 2015 viste, at problemet var særligt udbredt blandt gruppen af kontanthjælpsmodtagere. Mere end fire ud af ti kontanthjælpsmodtagere har inden for et halvt år haft problemer med at betale for lægeordineret medicin.

 

For at undgå de store hop i egenbetalingen har Apotekerforeningen stillet forslag om at beregne medicintilskuddet ved alle medicinkøb på baggrund af det samlede køb inden for de seneste 12 måneder. Herved bliver egenbetalingen mere jævn, og de pludselige hop i egenbetalingen undgås.

 

Der eksisterer i dag en henstandsordning for de få medicinbrugere, der i løbet af et år køber tilskudsberettiget medicin for mere end ca. 18.000 kr. om året. Men mange medicinbrugere falder ikke ind under ordningen. Dem kan vi kun hjælpe med et bedre tilskudssystem.

 

Læs analysen her

IMAGE
 

Nødråb fra apotekere: Borgere kan ikke betale deres medicin

Apotekerforeningen bakkes op af læger og socialrådgivere i forsøg på at få tilskudssystemet lavet om, så borgernes egenbetaling fordeles ud over hele året.

Læs mere i Politiken

 

Hver dag forlader borgere apoteket uden medicin af pengenød

"Det er bekymrende, at det i så høj grad er hverdag på apotekerne. Folk har brug for deres medicin, og når de ikke får deres behandling eller udskyder behandlingen, så øger det risikoen for, at deres sygdom forværres", udtaler apoteker Anne Kahns, formand for Apotekerforeningen.

Læs mere

 

Forslag om udjævnet medicintilskud fjerner udgiftshop

Apotekerforeningen har stillet forslag om at udjævne medicintilskuddet, så store hop i egenbetalingen undgås.

Læs mere

 

Medicinsk cannabis: Overlad lægemiddelgodkendelser til eksperter

Apotekerforeningen bakker op om Læge-foreningen og patientforeninger, der efterlyser bedre styr på forsøg med medicinsk cannabis. Det er et stærkt middel, der indeholder potentielt afhængighedsskabende stoffer. En forsøgsordning bør derfor foregå som et klinisk forsøg.

Læs mere

 

EU-forslag vil kunne skade danske patienter

Hvis et nyt EU-direktiv bliver vedtaget, vil Danmark ikke uden videre kunne indføre ny lovgivning på sundhedsområdet. Vi vil blive pålagt et omfattende arbejde for at dokumentere, hvor nødvendig en given ny regulering af sundhedsvæsenet er i forhold til den fri bevægelighed og konkurrence inden for EU. Også de rammer, vi i dag har for sundhedsvæsenet i Danmark, kan komme under pres. Apotekerforeningen, Lægeforeningen og Tandlægeforeningen advarer derfor imod forslaget. Vi vil ikke risikere gradvist at reducere det danske sundhedsvæsen til et middelmådigt sundhedsvæsen med udgangspunkt i laveste EU-fællesnævner. 

Læs mere

 
 
 
 

Danmarks Apotekerforening

Bredgade 54 - DK-1260 København K

Telefon: 33 76 76 00 - www.apotekerforeningen.dk

Apotekerforeningen