Friluftsrådet
 
 
 
 
 
Nyhedsbrev 17. oktober 2019
 
 
 
 

Nyhedsbrev fra Vores Natur, oktober 2019

 
 
 
 
 
 

Kære alle jer

 

I skal have en efterårshilsen fra Vores Natur-sekretariatet. 

 

Ansøgningsfristen for puljen er udskudt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lad os starte med en nyhed, som forhåbentlig kommer flere af jer til gode.

 

Fristen for ansøgninger til puljen, som foreninger og organisationer landet over kan søge midler fra til mindre projekter (som en del af Vores Natur), er blevet udskudt til den 15. november 2019. Flere af jer har efterspurgt en længere frist, og det vil vi selvfølgelig gerne imødekomme - i sidste ende er det jo i alles interesse, at så mange gode aktiviteter som muligt, får mulighed for at være med i projektet. Vi håber, at det giver lidt pusterum til dem af jer, som har brug for det. 

 

Ønsker I at søge midler fra puljen, er det stadig kriterierne som står på Friluftsrådets hjemmeside, I skal rette jer efter. Det er disse kriterier, vi vil vurdere jeres ansøgninger ud fra. Kriterierne mv. finder I her: https://www.friluftsraadet.dk/vores-natur-puljen

 

Den aktivitet, som I ønsker at søge midler til, skal stadig tænkes ind i et af de fem fyrtårnsprojekter (Vild mad, Nat i naturen, Naturstafetten, Vild natur hvor du bor og Danmark under vandet). Det er dog vigtigt at understrege, at fyrtårnsprojekterne udelukkende udgør en tematisk ramme - de er altså kun overordnede retningsgivere for, hvilke aktiviteter I kan sætte i gang, og I er derfor frit stillet til at tænke nye vinkler på aktiviteter, hvis I har en god ide, I vil ud med. I kan læse mere om fyrtårnene her: https://www.friluftsraadet.dk/vores-natur-fyrtarnsprojekterne

 

Hvis I ønsker lidt mere konkret rådgivning, så ring eller skriv til os, det er som altid på:

Simon (projektleder): 24 63 77 11. Mail: sih@friluftsraadet.dk

Signe (kommunikationskonsulent): 24 63 63 88. Mail: sib@friluftsraadet.dk

 

Hvis I ønsker rådgivning om kriterierne og det mere ansøgningsnære, kontakt da vores kollega Rikke (konsulent): 24 52 60 89. Mail: rda@friluftsraadet.dk

 

 
 
 
 

Datoer for DR's programserie er klar

 
 
 
 
 
 
 

Foto: Kongeørn fra 'Vilde, vidunderlige Danmark'. Produceret af Mastiff for DR.

 

Og nu til et spændende øjeblik for alle os, der er med i projektet. DR har helt ekstraordinært givet os lov til at dele datoer og rækkefølge på programserien 'Vilde, vidunderlige Danmark' - altså den serie, som Vores Natur spiller sammen med - med jer allerede nu.

 

TV-serien udgør fem programmer a 58 minutter, der sendes fem søndage i træk på DR1 kl. 20.00 med premiere søndag d. 12. april 2020. Serien er produceret af selskabet Mastiff for DR.

 

Rækkefølgen på programmerne kommer her:

 • Skoven, søndag d. 12. april
  Her forventer vi at møde bl.a. stor hornugle, halsbåndmus, husmår, lille skovmyre, hasselmusen, natugle, ræven, grævlingen, eghjorte, rødrygget tornskade, rålam, lille skovmyre og kongeørnen.  
   

 • Hav og kyst, søndag d. 19. april
  Her forventer vi at møde bl.a. gråsæler, edderfugl, stenbider, marsvin, myreløvelarve, vandrefalken, rødnæb, hummer, havtaske, ryler, søstjerne, nøgensnegl og strandskaden. 
   

 • Det åbne land, søndag d. 26. april 
  Her forventer vi at komme omkring både dyrkede marker, mosen, heden, blomstereng, istiden og at møde både hugorm, mus, markfirben, tårnfalk, rovedderkop, kirkeuglen, soldug, ensianblåfugl, stær, vilde heste, krondyr, ravn og hare.
   
 • Søer og vandløb, søndag d. 3. maj
  Her forventer vi at møde både ænder, gedde, bæver, guldsmed, strandtudse, gøg, rørsanger, isfuglen, lappedykker, lille vandsalamander, hvinand, vandedderkop, skarv, gedde og havørred. 
   
 • Byen, søndag d. 10. maj
  Her forventer vi at møde både gråand, pindsvin, ræv, sort havemyre, rotten, krager, egern og knopsvanen. 

 

Serien er en stor satsning fra DR's side og har været flere år undervejs. Vi glæder os så meget til at se med, og til at igangsætte alle de fede aktiviteter, der skal udspille sig rundt om serien sammen med jer.

 

 
 
 
 

Vores Naturs hjemmeside er netop sat i gang

 
 
 
 

Til den lidt mere projektnære side kan vi fortælle jer, at vi netop har sagt ja til et tilbud fra et eksternt bureau om udarbejdelse af vores fælles Vores Natur site.

 

På dette site kan I finde en kalender + Danmarkskort med oversigt over alle projektets aktiviteter, interne materialer, sjove klip fra aktiviteterne, nyheder, henvisning til andre relevante sider og meget mere.

 

Bureauet udarbejder "skelettet" fra den 1. november til den 1. februar 2020, og herefter får vi i sekretariatet travlt med at udarbejde indhold, så den bliver klar til jer og alle danskerne, som vi skal have ud i naturen. I skal selvfølgelig både få lov at se og høre mere, når vi når så langt.

 
 
 
 

Status på godkendelse af projektbeskrivelserne

 
 
 
 

Da vi september sendte nyhedsbrevet ud, skrev vi, at projektbeskrivelserne for de fem fyrtårne ville være godkendt inden udgangen af september, og at vi ville vende tilbage til jer, ligeså snart godkendelserne var gået igennem.


Når I ikke har hørt noget fra os, så skyldes det, at vi stadig er i gang med at justere projektbeskrivelserne. Projektbeskrivelserne er godt på vej, og det tegner sig til at blive nogle rigtig gode projekter. Der er dog desværre stadig behov for at tage en yderligere dialog før den endelige godkendelse er på plads. Vi håber og arbejder på at få godkendelsen på plads ved udgangen af oktober - vi ved, at det er en måned senere end vi først meldte ud, og vi arbejder på højtryk for at få det hele igennem så hurtigt som muligt.

 

Vi glæder os til at få projektbeskrivelserne helt færdige og komme rigtigt i gang med at planlægge næste års mange gode aktiviteter med jer!

 

Hav det godt så længe!

 

Mange efterårshilsner

Vores Natur sekretariatet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social media icon Social media icon Social media icon Social media icon
 

Friluftsrådet
Scandiagade 13 - 2450 København SV - Tlf.: +45 33 79 00 79

Email: fr@friluftsraadet.dk - Hjemmeside: friluftsraadet.dk