Pressemeddelelse
31. marts 2020
 
 
 
 

Movia vil køre kunder med plustur og flextur efter tilpasning af lokaltogsdriften

 
 
 
 

Mandag 30. marts tilpassede Movia midlertidigt antallet af afgange i busser og lokaltog til den aktuelle situation, hvor skoler og institutioner er lukket, mange arbejder hjemmefra, og der kan komme flere sygemeldinger blandt personalet. Nogle kunder mistede dermed deres tidligere morgenforbindelse. Derfor tilbyder Movia fra i morgen onsdag 1.april, at der ekstraordinært åbnes for kørsel med plustur og flextur fra kl. 4 om morgenen - altså to timer før normalt. Tiltaget skal hjælpe med, at borgere, der varetager samfundskritiske opgaver, stadig kan nå at komme på arbejde.

 
 
 
 
 
 
 
 

Skoler, daginstitutioner og en lang række andre institutioner og virksomheder skal holde lukket til og med 13. april, lige som mange fortsætter med at arbejde hjemmefra. Movia har på linje med tog- og metrodriften set et meget stort fald i antallet af kunder, der anvender kollektiv transport lige nu. Det gælder også de første morgenafgange på lokaltogs strækninger. Samtidig er der behov for at sikre en stabil køreplan i tilfælde af flere sygemeldinger blandt personalet. Derfor har Danmarks største mobilitetsselskab tilpasset antallet af busser og togafgange til den aktuelle situation fra mandag 30. marts 2020. Tiltagene skal sikre, at der kan opretholdes en stabil drift i de kommende uger.

 

Konkret betyder ændringen, at Lokaltog kører tillempet lørdagsdrift på hverdage, men de færre tidlige morgenafgange har vist sig i nogle tilfælde at give problemer for borgere, der skal møde tidligt på arbejde.

 

Da Movia gerne vil hjælpe med, at medarbejdere, der varetager samfundskritiske funktioner, fortsat kan møde tidligt på job, er det besluttet at stille flextur og plustur til rådighed allerede fra klokken 4 om morgenen, mod normalt fra klokken 6. Ændringen træder i kraft onsdag 1. april. Plustur vil dog muligvis først være at finde i rejseplanen fra onsdag eftermiddag.

 

"I Movia har vi tilpasset kørslen med busser og lokaltog til den aktuelle situation, som et nødvendigt midlertidigt tiltag i en helt ekstraordinær situation. Men vi vil gerne samtidig sikre, at de kunder, der har et reelt behov for at kunne nå frem på arbejdet tidligt om morgenen, også har mulighed for det, og derfor tilbyder vi nu en løsning med enten plustur eller flextur, afhængigt af, hvor man bor" siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.

 

Tilbuddet om tidlige ture med plustur eller flextur er også et midlertidigt tiltag, som vil kunne benyttes indtil det tidspunkt, hvor bus og tog vender tilbage til sædvanlige køreplaner. Tilbuddet vil også kunne benyttes i weekenden.

 

Information om hvilke kommuner, der tilbyder plustur og flextur, findes på moviatrafik.dk under flexkunde.

 
 
 
 

Fakta

 
  • Plustur bestilles gennem rejseplanen.dk og skal bestilles senest to timer inden afgang.Læs mere om plustur, hvilke kommuner, der er tilsluttet, og hvordan du opretter dig første gang: moviatrafik.dk/flexkunde/plustur
  • Flextur bestilles ved selvbetjening, hvor man først opretter sig som kunde på movia.flextrafik.dk/ med tilknytning af betalingskort, f.eks. dankort. Flextur skal bestilles senest to timer inden afgang. Se hvilke kommuner, der tilbyder flextur: moviatrafik.dk/flexkunde/flextur
  • For at minimere risiko for coronasmitte er der midlertidigt lukket for kontant betaling i flextur, og turen skal derfor bestilles digitalt. Videoguide til onlinebestilling findes her: moviatrafik.dk/flexkunde/flextur/videoguides
  • For at passe på både kunder og chauffører i flextur og plustur, medtages der i øjeblikket kun en kunde pr. kørsel
 
 
 
 
Kontaktinformation

Movia Presse og Kommunikation tlf. 36 13 20 10

 
 
 
 
 
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.

 
 
 
 

TRAFIKSELSKABET MOVIA
Gammel Køge Landevej 3 - 2500 Valby - presse@moviatrafik.dk - Tlf: 36 13 20 10

 
Social media icon Social media icon
 
Vis i browser
 
Afmeld udsendelser