Nyhedsbrev
25. februar 2019
 
 
 
 

Seneste nyt fra BIO4

 
 
 
 

Nyhedsbrev - byggeriet af ny kraftværksblok på Amagerværket

 

Her ses det første ton træflis, som ankom til Amagerværket i september. Når BIO4 er i drift vil det bruge ca. 3-4 tons i timen.

 
 
 
 

Kære naboer og øvrige interesserede,

 

Vi har haft forrygende travlt i 2018 og er kommet langt med BIO4-projektet. Vi har afsluttet en stor del af montagearbejdet, herunder bl.a. lukning af tag og facader på blokbygningen, og er så småt begyndt at idriftsætte en række tekniske delanlæg. Vi har endvidere monteret en udsigtsplatform på taget. Denne vil publikum få adgang til inden for et par år.

 

I 2019 har vi fokus på idriftsættelse af hele blokken, herunder trimning, prøvedrift og endelig overdragelse af anlægget til Amagerværket. Vi får også travlt med udendørsarealer og administrationsbygning samt med at ophænge træstammer på facaden af selve blokbygningen, der huser kedel, turbine og røgrensningsanlæg. Du kan følge byggeriet direkte på vores hjemmeside, hvor billeder fra vores to Web Cam's opdateres løbende: http://www.hofor.dk/amagervaerket/bio4-projektet/foelg-med-paa-byggepladsen/

 
 
 
 

Første skib med træflis er ankommet

 
 
 
 

Den første last træflis blev sejlet til Amagerværket i september. Træflisen er i første omgang blevet brugt til at teste kraner og transportbånd, og snart skal den lægges i det sydlige lager, som således også kan idriftsættes. Den træflis, vi modtager, er et overskudsprodukt, som kommer fra certificerede, bæredygtige skovbrug, hvor man naturligt tynder ud i skovene for at sikre tilvæksten af sunde træer. Træflis regnes for at være mellem 80-95 procent C02 neutral, afhængigt af hvor langt den skal transporteres. Ved at erstatte kul med træflis på Amagerværket er vi med til at sikre, at fjernvarmen i København bliver 80 procent C02 neutral fra næste år. Blok4 skal årligt bruge 1,2 millioner tons træflis, og vi forventer årligt at modtage 200- 300 skibe med træflis. De længste skibe er 200 meter lange. Derfor er havnen på Amagerværket blevet forlænget med 350 meter, hvilket i sig selv har været et kæmpe projekt.

 
 
 
 

Høje krav til sikkerhed, arbejdsmiljø og overenskomster  

 

Antallet af håndværkere på byggepladsen reduceres nu, hvor vi gradvist overgår til idriftsættelse. Da vi var flest på pladsen var vi ca. 1200 mand - nu er vi ca. 800. Derfor har det været og er fortsat absolut nødvendigt at håndhæve og sikre et højt niveau af koordinering af arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen. Vi stiller meget høje krav til sikkerhed og arbejdsmiljø, hvilket har resulteret i, at vi har undgået alvorlige ulykker og opnået pæne statistikker for BIO4- projektet, som er Danmarks p.t. største byggeplads. Desuden stiller vi krav til vores leverandører og underleverandører om, at de skal tilbyde løn- og ansættelsesforhold svarende til danske overenskomster. Vi har desuden udarbejdet en folder, som skal vejlede alle, som arbejder på byggepladsen, om de sociale klausuler og medarbejderrettigheder på BIO4-byggepladsen og ved Amagerværket.  

 
 
 
 

Gener for dig som nabo

 
 
 
 

Støjgener fra byggeriet er fortsat aftagende i 2019. Vi forventer dog, at der kan forekomme støjgener i forbindelse med idriftsættelse af enkelte delsystemer, men kun i dagtimerne.

 

Vi kan kun beklage de gener, du oplever som nabo til byggepladsen. Vi bestræber os på løbende at informere om byggeriets fremdrift, og hvad det betyder for dig som nabo.

 

Vores arbejder udføres inden for de støjgrænser, der anvises af Københavns Kommune iht. gældende forskrifter (Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift), og vi foretager kontinuerlige støjmålinger ved Margretheholm.

 

Du kan læse mere om BIO4-projektet og byggeriet på vores hjemmeside:

www.hofor.dk/amagervaerket/bio4-projektet/

Her kan du bl.a. klikke dig ind på "for naboer til BIO4" og tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvis du ikke allerede skulle modtage det direkte i din mailboks. (Du kan altid afmelde nyhedsbrevet nederst i mailen).

 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til os på: infobio4@hofor.dk.

 

Mvh.

Jette K. Ø. Pedersen,

Projektchef, BIO4-projektet

 
 
 
 

Vi passer på dine persondata. Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her.

 
 
 
 

HOFOR

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Ørestads Boulevard 35 | DK-2300 København S

Telefon: 3395 3395

 
Social media icon Social media icon