Ny tunnel under Niels Bohrs Alle bliver lavet på kortest mulig tid

 
 
 
 

Fra mandag 28. maj og cirka fire uger frem vil Niels Bohrs Alle være spærret på den vestlige side af Campusvej-krydset. Hér bliver en ny, færdigstøbt tunnel, som skal sikre overgangen for fodgængere og cyklister i det trafikerede kryds, sænket ned under vejbanen.

 

 
 
 
 

De mange cyklister, der dagligt krydser Niels Bohrs Alle ved Campusvej, får snart en ny tunnel, så de trygt kan krydse vejen. For at genere trafikken mindst muligt er Odense Letbane og Odense Kommune blevet enige om at få støbt tunnelen på en fabrik i forvejen, så den kan sænkes ned på stedet.

 

Dermed kan arbejdet blive gjort væsentligt hurtigere, end hvis man havde valgt at støbe tunnelen på stedet. Denne proces tager nemlig typisk et halvt års tid, da man støber først den ene side og derefter den anden, så trafikken kan blive ledt forbi under arbejdet.

 

Tunnelsænkningen kræver dog et større gravearbejde på tværs af Niels Bohrs Alle. Vejen skal brydes op i hele sin bredde, og der skal graves en rende til tunnelen. Det medfører en midlertidig lukning af Niels Bohrs Alle, som bliver iværksat mandag 28. maj.

 

Projektet med at bygge tunnelen er igennem de seneste måneder blevet detailplanlagt, så lukningen af Niels Bohrs Alle kun forventes at vare i cirka fire uger. Tunnelen og de tilhørende cykelstier er dog først klar til at genåbne for bløde trafikanter til studiestart på SDU i september.

 

Bilister, der skal på langs af Niels Bohrs Alle, må i de fire uger køre en omvej via Ørbækvej, Munkerisvej og Munkebjergvej.

 

Fodgængere og cyklister vil i forbindelse med den midlertidige lukning af Niels Bohrs Alle fortsat kunne komme langs af Niels Bohrs Alle ved at benytte en midlertidig anlagt sti på nordsiden af vejen.

 

Tunnelen under Niels Bohrs Alle er et såkaldt tilkøb til letbaneprojektet, som Odense Kommune har valgt at investere i for at styrke trafiksikkerheden og fremkommeligheden for cyklister i området. Når Nyt OUH således åbner, forventes det, at op mod fire gange så mange mennesker dagligt skal gennem krydset.

 

 
 
 
 
Kontaktinformation

Thomas Juhl Bruun, kommunikationskonsulent, Odense Letbane P/S

23 41 42 96 / tjbr@odenseletbane.dk