Nyhedsbrev 21. december 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambitiøs strategi fra regeringen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAPERE AUDE - 29 forskningsledere skal realisere original forskning

 

I slutningen af november uddelte Danmarks Frie Forskningsfond årets Sapere Aude-bevillinger til excellente yngre forskere med originale idéer. De blev fejret ved et arrangement for Sapere Aude-modtagere, hvor de kunne hente inspiration til rollen som forskningsleder, og til hvordan forskningens effekter kan formidles bredt.
 

Læs mere om Sapere Aude-uddelingen
 

Se de nye Sapere Aude-modtagere 

 

Læs cases:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskningskonference - Originale hjerner var i centrum

 

Fondens konference med fokus på originale idéer lagde vægt på risikovillighed og forskningens impact. Efter debat om bl.a. fondens kriterier ved de faglige rådsformænd, virksomhedsrepræsentanter og branchefolk i fondssystemet indviede oplagte forskere publikum i deres forskningsidé, forskningens perspektiver og deres bud på forskningens værdi for samfundet.

 

Se DFF talk på YouTube - Martin Krasnik udfordrer fem originale forskningsledere

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 nye rådsmedlemmer i Danmarks Frie Forskningsfond

 
 
 
 

Bevillinger

 
 
 
 
 
 

28 forskertalenter får adgang til excellent viden ved udenlandske universiteter

 
 
 
 

Danmarks Frie Forskningsfond investerer 43 millioner kroner i yngre forskere med originale idéer. 28 yngre forskere ved danske universiteter skal tilbringe minimum 1,5 år ved udenlandske universiteter for at opnå ny viden, der kan bringe dansk forskning videre til gavn for samfundet. Læs mere

 

Se listen over projekter, der har fået tildelt internationale postdocstipendier

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DFF og de nordiske forskningsråd støtter humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter med 3,5 million svenske kroner

 
 
 
 

Én af de succesfulde danske ansøgere er Heinrich Falk, der henter støtte til The Journal of Somaesthetics, som administreres af Aalborg Universitet. Ditte Maria Børglum Tofteng fra UCC modtager støtte til etablering af tidsskriftet Research And Change. Endelig modtager det SDU-baserede tidsskrift Interfaces: A Journal of Medieval European Literatures støtte til konsolidering efter ansøgning ved Lars Boye Mortensen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syv humanistiske tidsskrifter får støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond

 

Med 630.000 kr. i alt skal syv videnskabelige tidsskrifter bidrage til at udbrede humanistisk forskning inden for bl.a. antropologi, Grundtvig-studier og islamforskning. Læs mere..

638.000 kr. til forskningsophold i udlandet

 

Fem samfundsvidenskabelige forskere skal styrke deres forskningsprojekter ved at samarbejde med forskere i udlandet. De skal bl.a. søge svar på radikalisering, og om danske virksomheder har gavn af at handle patenter på markeder for innovation. Læs mere..

 
 
 
 

Cases

 
 
 
 
 

Bakterier skal omdanne klimagasser til værdifulde kemikalier

 

Danske og amerikanske forskere skal forske i en rentabel metode til at få bestemte bakterier til at omdanne affaldsgasserne, CO2, CO og H2 til værdifulde kemikalier, som kan genbruges i industrien.

 

Genmodificerede gærceller skal producere brændstof

 

Forskere fra USA og Danmark skal med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond udvikle gærceller, som kan omdanne biomasse til brændstoffer. "Der er store perspektiver i det her," siger brancheforening for olie og gas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU-domstolen dømmer i flere tilfælde til fordel for forbrugerne i sager om unfair lånevilkår

 

Når EU-domstolen i flere tilfælde dømmer til fordel for forbrugerne i sager om unfair lånevilkår, kan det skyldes, at internationale domstole generelt har ændret retspraksis efter den økonomiske krise. Det undersøger et nyt internationalt forskningsprojekt med finansiering fra Danmarks Frie Forskningsfond.

 
 
 
 
 
 

Du kan se alle DFF cases på dff.dk

 
 
 
 
 
 

Publikation

 
 
 
 

Innovation, refleksion og sammenhængskraft - seks humanistiske forskningscases med impact

 

Danmarks Frie Forskningsfond sætter fokus på humaniora som kilde til innovation, sammenhængskraft og refleksion i en ny publikation, der skal vise bredden og vigtigheden af humanistisk forskning i dagens samfund.

 
 
 
 

Arrangement

 
 
 
 

Igen i år har Vov at Vide arrangementer trukket fulde huse i Århus og København

 
 
 
 
 

Peter Munk Christiansen, formanden for Danmarks Frie Forskningsfond, skød arrangementerne i gang. Fem Sapere Aude forskere er med til at gøre os klogere på alt fra miljøpåvirkninger, kvante-internet, partisoldatens fald, hjernens funktioner og parasitternes hemmelige kommunikation. 

 

Forskersnak, Sanne Gram Fadel, DR i samtale med Helene Helboe Pedersen og Ulrik Lund Andersen. Foto: Søren Kjeldgaard

 

I januar kan du få indblik i Helene Helboe Pedersens projekt "Er partisoldaten faldet i slaget?" på DFF's YouTube kanal.

 

Her kan du læse om Helene Helboe Pedersens forskningsfelt

 

Ulrik Lund Andersen, professor i kvanteinformationsteknologi

 

Visionen for projektet "Quantum Control of Light with Diamond in a Plasmonic Nanocircuit (DIMS)" er at udvikle komponenter til et kvante-internet. Det er en helt ny type netværk, som adskiller sig radikalt fra det internet, vi kender i dag.
 

Læs om udfordringer og forskningsperspektiver

 
 
 
 
 
 

Se videoer på Danmarks Frie Forskningsfonds YouTube kanal

 

Når internationalisering fører til excellence 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ansøgninger modtaget i 2017:              2.123

 

Antal igangsatte forskningsideer:             310
 

Igangværende projekter i alt i 2017:      1.332