Nordfyns Kommune
 
 
Nyhedsbrev 10. december 2021
 
 
 
 
COLOURBOX3233279.jpg
 
 
 
 

Glædelig jul og godt nytår!

 

Vi er på vej ud af et hæsblæsende år, der har budt på gode resultater, men også været præget af covid-19. Vi ønsker alle virksomheder en glædelig jul og ser frem til samarbejdet i 2022.

 

Vi har i det forgangne år besøgt en række af jer virksomheder. Vi vil gerne takke for den fantastiske modtagelse, vi har mødt over alt, hvor vi er kommet.

 

Vi sætter stor pris på at møde såvel små som større virksomheder - og høre om jeres dagligdag, og hvordan I oplever vores samarbejde.  Det giver os værdifuld indsigt i, hvad der fungerer godt og mindre godt, og dermed til hvordan vi kan forbedre os. Vi ser derfor frem til at fortsætte besøgene i det nye år.

 

Vi arbejder efter en vision om, at det skal være let at drive virksomhed i Nordfyns Kommune.

Er der på din virksomhed input, gode idéer, kritik eller ros, så hører vi det meget gerne. Vores fortsatte dialog er en forudsætning for, at vi kan forbedre vores service.

 

Da vi gik ind i 2021, var det med håbet om, at Covid-19 kom til at fylde mindre i 2020. Det er til dels også blevet indfriet, selv om Covid-19 også har sat sit præg på 2021, ikke mindst her i slutningen af året.

 

Medio januar forventer vi at kunne afholde den vante nytårskur for vores lokale erhvervsliv og øvrige samarbejdspartnere. Vi håber, at I vil prioritere at deltage.

 

Vi ses til et spændende 2022.

Glædelig jul og godt nytår!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMG_1960.jpg

Maskinfabrikken Polund A/S og Autodan ved deres stande.

 

Tak for jeres opbakning til uddannelsesmessen

Tak til følgende virksomheder for at deltage med en stand på messen: Autodan, Haarslev Industries, JK Byg & Montage ApS, Jutek, Maskinfabrikken Polund A/S og REA Automatdrejning ApS.

 

Ved årets uddannelsesmesse deltog virksomheder fra det nordfynske erhvervsliv, så de unge kunne koble uddannelse og job. Flere virksomheder havde taget lærlinge med, så eleverne fra udskolingsklasserne kunne få sig en "ung til ung" snak om læretid, krav mv.

 

Målet med uddannelsesmessen er at understøtte det gode match mellem unge og uddannelser, og bidrage til at sikre, at der også i fremtiden er unge, der ønsker at uddanne sig i erhvervssporet. Tusinde tak til de deltagende virksomheder for deres bidrag.

 

I år lykkedes det at holde uddannelsesmessen i fysisk form. Nordfyns Kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning afholdte uddannelsesmesse for alle 8.-10. klasser i kommunen.

 

Tirsdag den 26. oktober i skoletiden deltog 9. og 10. klasse (ca. 360 elever). Samme aften var der messe for 8. klasses unge (omkring 300 elever) og deres forældre. Desværre viste det sig, at konceptet til 8. klasserne ikke var det rigtige, så fremover skal der ikke være stande med virksomheder om aftenen.

 
 
 
 
 
 
haandvaerkermoede.jpg
 

Håndværkermøde med fokus på mentaltræning

 

Cirka 70 deltagere var mødt op, da Nordfyns Kommune den 27. oktober holdt sit årlige møde for håndværkervirksomheder i kommunen.

 

Som trækplaster kunne de møde Troels Banggaard, der med sin baggrund som Head of Performance i FC Midtjylland og tidligere mentaltræner i F.C. København, toptræner og CEO i dansk håndbold har en unik erfaring i at motivere og udvikle enkeltpersoner, teams og organisationer.

 

Om du ønsker succes på grønsværen eller som virksomhed, så handler det grundlæggende om at skabe et vinderteam, hvor alle kender hinandens styrker og svagheder. Bevidstheden, om hvem der har hvilke styrker, gør ifølge Troels Banggaard et team i stand til at nå selv svære mål.

    - Vi er alle forskellige, men bevidsthed om egne og kollegaernes styrker og svagheder giver teamet mulighed for at toppræstere. Lad den kreative udvikle, men husk at lade den strukturerede sætte rammen først. Lad den målsøgende tage førertrøjen, men husk at give den sociale indflydelse, så vi får hele teamet med, sagde Troels Banggaard.

 

Læs pressemeddelelse

 
 
 
 
 
 
Edison 2. plads_red1.jpg

Jublen var stor, da Andrea, Kamma, Merle og Hannah fra Søndersøskolen sidst i november fik en flot 2. plads i opfinderkonkurrencen Edison.

 

Edison: Lokale virksomheder bedømte 7. klassers innovative projekter

Den 10. november skulle Nordfyns Gymnasium have dannet ramme om en lokalfinale i opfinderkonkurrencen Edison. Konkurrencen har det formål at få eleverne tættere på erhvervslivet og motivere dem til også at have blik for mulighederne i det lokale erhvervsliv.

 

På grund af den stigende Coronasmitte så man sig desværre nødsaget til at holde arrangementet digitalt. Også her deltog det nordfynske erhvervsliv aktivt, idet flere virksomhedere var dommere på dagen og dermed vurderede de projekter, som eleverne havde arbejdet intenst med op til lokalfinalen.

 

Det overordnede tema for eleverne var i år: Klima - hvordan kan du gøre en forskel? Alle elever på 7. klassetrin på Nordfyn deltog i projektet, hvor hver gruppe skulle præsentere deres ide eller produkt for dommerne.

 

Seks finalister fra den nordfynske lokalfinale gik videre til den landsdækkende finale, hvor en gruppe fra Søndersøskolen imponerede med en flot 2. plads. Gruppens nyskabende idé var et intelligent "showerwatch" - et bruseur, der styrer tiden med de varme bade, så der spares på både grundvand og varme.

 

Tak til følgende virksomheder for jeres deltagelse: Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a., CompuSoft A/S, DESITEK A/S, Emmelev A/S, Hans Christian Andersen Airport, Lunde Vognmandsforretning ApS, Orkla Danmark og VandCenterSyd

 
 
 
 
 
 
modulvogntog.jpg
 

Rute godkendt til modulvogntog

 

Nordfyns kommune har gennem en længere periode arbejdet på muligheden for kørsel med modulvogntog til og fra Søndersø. Ruten er nu godkendt at Vejdirektoratet og strækker sig fra E20 til Snavevej i Søndersø

 

Initiativet har sin oprindelse tilbage i 2020, hvor virksomheden Scandrums A/S i Søndersø henvendte sig om muligheden for kørsel med modulvogntog til og fra industriområdet i Søndersø.

 

I industriområdet omkring Snavevej i Søndersø ligger flere virksomheder, der producerer og håndterer produkter, der med fordel kan transporteres med modulvogntog. Modulvogntog giver mulighed for at reducere antallet af transporter, da denne transportform kan omfatte en større mængde gods.

 

Brugen af modulvogntog giver en bedre udnyttelsesgrad på de transporter, som dagligt er en del af de nordfynske vejnet. Modulvogntogsruten giver mulighed for mindre trafikbelastning og dermed en reduktion af CO2 udledningen.

 

Nordfyns Kommune har i 2021 ombygget og udbygget rundkørsler og kryds på ruten, for at sikre den nødvendige plads og trafiksikkerhed for de længere køretøjer.

 

Vejdirektoratet har i forbindelse med udvidelsen af den fynske motorvej udbygget til- og frakørselsramperne ved Vissenbjerg til at kunne håndtere modulvogntogene.

 

Modulvogntogsruten kan findes på www.vejdirektoratet.dk under trafikinfo og erhvervstrafik.

 
modulvogntog.jpg
 

Fakta: Hvad er et modulvogntog?

Et modulvogntog er en betegnelse for et lastvognstog med en samlet længde på 25.25 m mod normalt 18,75 m. Typen på billedet ovenfor er den mest anvendte type, den såkaldte type b.

 

Modulvogntog egner sig til transporter, hvor produkterne der transporteres har stort volumen og en lille vægt.

 

En tommelfingerregel er at 2 modulvogntog kan erstatte 3 almindelige lastbiler og derved give en reduktion at lastbiltrafikken på op mod 30%. Ligeledes sikres en mindre miljøbelastning og en mindre CO2-udledning.

 
 
 
mesterlære.jpg
 

Nye puljer til brancheskift og opkvalificering

Et godt tilbud til virksomheder: Puljer til opkvalificering af ledige til brancheskift eller opdatering af faglige kompetencer.

 

Der er stor mangel på arbejdskraft inden for flere brancher. Det gælder f.eks. byg og anlæg, transport, SOSU-området, industrien, Horesta m.v.  Derfor har STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) i samarbejde med Virksomhedsservice hos Jobcenter Nordfyn og de øvrige fynske kommuner, bevilliget puljer til opkvalificering af ledige, som enten ønsker at skifte branche eller skal have opdateret deres faglige kompetencer.

 

Står du som virksomhed og mangler kvalificeret arbejdskraft og har ovennævnte vakt din interesse, så hører vi meget gerne fra dig. Virksomhedsservice hos Jobcenter Nordfyn kan kontaktes gennem følgende medarbejdere:

 

Ann-Jeanett Seest - asoere@nordfynskommune.dk / mobil: 2343 7061

Lars Wædegaard - lwaede@nordfynskommune.dk / mobil: 2179 9626

Martin Hjære Lindby - mlindb@nordfynskommune.dk / mobil: 2139 2863

Danielle Nørlev - dan@nordfynskommune.dk / mobil: 4013 3270

 
 
 

Ny kommunalbestyrelse lægger fra land fra årsskiftet


Med valget tirsdag den 16. november blev sammensat en ny kommunalbestyrelse, som tager over fra årsskiftet.

 

Torsdag den 25. november holdt kommunalbestyrelsen det konstituerende møde, hvor de forskellige poster blev fordelt. Ved samme lejlighed blev det første gruppebillede af den kommende kommunalbestyrelse taget.

 

Kommunalbestyrelsen har 25 medlemmer, hvoraf de ni er nyvalgte.
Se konstitueringsaftale med fordelingen af poster.

 
DSC00016©️BentNygaardLarsen-1600px.jpg