Pressemeddelelse
25. september 2019
 
 
 
 

Cityringens åbning fejres med 24 timers fri rejse også i busser og S-tog

 
 
 
 

Cityringens åbning 29. september fejres med fri transport i S-tog og alle busser og havnebusser, der kører ind og ud af Frederiksberg og København. 

 
 
 
 
 
 
 
 

For at fejre Cityringens åbning tilbyder DSB og Movia fri transport i offentlig transport fra kl. 00.01-23.59 søndag den 29. september 2019. Metroselskabet har i forvejen meldt om fri transport i åbningsdøgnet.
 

Den fri transport betyder, at man kan rejse frit i DSBs S-tog og i alle buslinjer, der kører helt eller delvist gennem Københavns eller Frederiksberg kommuner. Den fri rejse gælder hele ruten på de pågældende buslinjer - også på strækningerne uden for de to kommuner.
 

"Cityringen giver et betydeligt løft til den samlede kollektive transport i hele hovedstadsområdet. Det vil vi i DSB og Movia gerne markere, så gamle og nye kunder kan prøve alt det nye. Derfor har vi sammen med Københavns og Frederiksberg Kommuner besluttet at tilbyde fri transport i åbningsdøgnet i kommunernes buslinjer og i S-tog," siger kommerciel direktør i DSB, Jan Sigurdur Christensen.
 

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har sikret den nødvendige finansiering, så der også er fri busdrift på dagen for Cityringens åbning.
 

Cityringen vil give mange en hurtigere rejse rundt i hovedstaden, da en rejse under jorden er hurtigere end over jorden. Samtidig tilpasses busserne ruter 13. oktober, så der sikres god sammenhæng mellem busserne, tog, og eksisterende og nye metrolinjer.
 

"Vi glæder os over den opgradering, som Cityringen giver af den samlede kollektive transport. Om to uger tilpasser vi busserne til de mange nye stationer og skiftesteder, så vi får skabt god sammenhæng og gode skift mellem, bus, tog og metro," siger kommunikationsdirektør i Movia, Camilla Struckmann.
 

Fakta om adgang til fri transport i S-tog, metro og busser i Københavns og Frederiksberg Kommuner

  • Tilbuddet om fri transport er gældende fra kl. 00:01-23:59 søndag den 29. september 2019.
  • Metro har i forvejen meldt fri transport i alle metrolinjer på åbningsdagen
  • Fri transport gælder alle S-togslinjer
  • Tilbuddet omfatter alle buslinjer, der kører helt eller delvist gennem Københavns eller Frederiksberg kommuner, og den fri transport gælder hele buslinjer (også strækningerne uden for de to kommuner).
  • Følgende buslinjer er omfattet:
  • 1A, 2A, 3A, 4A, 5C, 6A, 8A, 9A (alle A- og C-busser i City)
  • 10, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 37,42, 66, 68, 71, 72, 74, 77, 78, 132, 133, 142, 166, 169, 176, 179, 184, 185, 192
  • 150S, 200S, 250S, 350S, 500S (S-busser)
  • 991, 992, 993 (havnebusser)
  • 93N, 97N (natbusser) 

Læs mere på dinoffentligetransport.dk/fritransport

 
 
 
 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10
DSB Kommunikation tlf. 24 68 00 00

 
 
 
 
 
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.

 
 
 
 

TRAFIKSELSKABET MOVIA
Gammel Køge Landevej 3 - 2500 Valby - presse@moviatrafik.dk - Tlf: 36 13 20 10

 
Social media icon Social media icon
 
Vis i browser
 
Afmeld udsendelser