Nordfyns Kommune
 
 
Nyhedsbrev 28. august 2020
 
 
 
 
 
 
 
 

Det skal være let at drive virksomhed på Nordfyn

 

Det skal være let at drive virksomhed i Nordfyns Kommune. Det er det mål, vi altid arbejder efter i vores erhvervsservice. 

 

Hvert år deltager jeg i en række virksomhedsbesøg rundt omkring i kommunen. Heldigvis kan jeg lytte mig frem til, at virksomhederne generelt er tilfredse med den erhvervsservice, de møder hos kommunen.

 

I Dansk Industris seneste erhvervsklimamåling blev Nordfyns Kommune placeret som den 12. mest erhvervsvenlige kommune i landet. Det er en placering, som vi stolte af. Vi læner os dog ikke tilbage, men har ambitioner om at gøre det endnu bedre - ikke for placeringens skyld, men i erkendelse af at vi alle tjener på at have et velfungerende erhverv.

 

Vi har gjort en ekstra indsats for at gøre vores byggesagsbehandling endnu mere smidig, så virksomhederne og borgere oplever kortere svartider. Vi har også indført en fleksibel model for, hvordan vores Jobcenter kan understøtte virksomhederne endnu bedre, når de skal finde nye medarbejdere - en model, som allerede kaster gode resultater af sig. Endelig arbejder vi på at knytte et endnu stærkere bånd mellem vores skoler og virksomhederne, så de unge får øjnene op for alle de spændende karrieremuligheder på de nordfynske virksomheder.

 

Sidder du som læser derude med forslag til, hvordan vi kan gøre vores erhvervsservice  endnu bedre, så er vi meget interesseret i at høre fra dig. Kontakt da vores projektleder for Task Force Erhverv Marianne Greve på mail mgr@nordfynskommune.dk
eller mobil 20 46 08 28.

 
 
 
 
 

Morten Andersen

Borgmester

 
 
 
 
 
 
 

Sagsbehandlingstid forbedret med godt to uger

Det er lykkedes Nordfyns Kommune at barbere sagsbehandlingstiden i byggesager ned med godt to uger. Det skyldes en bevidst politisk prioritering af området, udvidede åbningstider og et helt nyt koncept for byggesager.

 

Der er godt gang i byggeriet på Nordfyn, og det betyder, at både borgere og virksomheder efterspørger hurtig og effektiv byggesagsbehandling. Det ønske har Nordfyns Kommune lagt sig i selen for at efterkomme. Nu viser tallene, at indsatsen ser ud til at virke.

 

I perioden fra 1. januar til 1. august 2020 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesager i Nordfyns Kommune opgjort til 3,7 uge, mens den i samme periode sidste år var oppe på 6 uger. Selv om en sagsbehandlingstid på de 6 uger lever op til de servicemål, der er aftalt mellem regeringen og KL, så har kommunen gjort en ekstra indsats for at gøre det endnu bedre - og efter tallene at dømme giver indsatsen pote.

 

Virksomheden Poul Rasmussen A/S er en af de virksomheder, der har mange byggeansøgninger omkring kommunen. Direktør og medejer af virksomheden Jimmy Rasmussen er glad for den forbedrede ekspeditionstid.

    - Hurtig og effektiv sagsbehandling er helt afgørende for vores kunder og dermed også for os. Vi oplever, at kommunens sagsbehandlere er meget smidige, hjælpsomme og løsningsorienterede. Når blot vi sørger for at indsende fyldestgørende materiale, så kommer byggetilladelserne som regel også meget hurtigt, fortæller han.

 

Læs pressemeddelelse

 
 
 
 
 
 
 

Rute for modulvogntog fra E20 via Morud til Søndersø

Nordfyns Kommune arbejder i øjeblikket på at etablere en rute for modulvogntog, der går fra E20 motorvejen via Morud til Søndersø. Projektet er sat i gang efter en henvendelse fra virksomheden Scandrums A/S fra Søndersø.

 

Modulvogntog er velegnet til transport af varer med stor volumen og lav vægt og gør det samtidig muligt at reducere antallet af transporter.


Henrik Fagerberg, adm. direktør og ejer af Scandrums siger:

    - Det er en fantastisk nyhed for hele Nordfyn. Muligheden for at få modulvogntog til Nordfyn bliver en stor gevinst for de virksomheder, der nu med fordel kan transportere mere gods på færre lastbiler. Færre lastbiler på vejene er til gavn for hele Nordfyn. Især vil det være til gavn for miljøet, og det vil dæmpe trafikken i lokalsamfundet.

 

Henrik Fagerberg fortæller, at det tillige vil være med til at styrke de nordfynske virksomheders konkurrenceevne på lavere hjemtagelses- og/eller leveringsomkostninger, hvilket igen er til gavn for hele Nordfyn.

    - For os vil det betyde, at en leverandør kan nøjes med kun at sende en enkelt lastbil fra Holland til Søndersø om måneden, i stedet for to lastbiler. Desuden vil det tiltrække virksomheder inden for transport og lager, som nu med fordel kan etablere sig på attraktive Nordfyn med gode transportmuligheder, siger Henrik Fagerberg yderligere.

 

De nødvendige anlægsarbejder, som befinder sig i Nordfyns Kommune, forventes færdiggjort i efteråret 2020. En mindre strækning i Assens Kommune giver ikke umiddelbart udfordringer for modulvogntog, men udvidelsen af E20 motorvejen har indflydelse på, hvornår den samlede modulvogns-rute kan stå færdig.

 

Vejdirektoratet oplyser, at de forventer, at ramperne i dette knudepunkt kan stå færdige inden udgangen af 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blandt de bedste til at få de unge i erhvervsuddannelse

Nordfyns Kommune er med helt fremme, når det handler om at få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det fremgår af en analyse fra Arbejderbevægelses Erhvervsråd.

 

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at Nordfyns Kommune er nr. 2 i landet, når det gælder om at få unge til at gå i gang med en erhvervsuddannelse. I analysen har AE undersøgt, hvor stor en andel af ungdomsårgangene i de enkelte kommuner, der går i gang med en erhvervsuddannelse. Med en procentdel på hele 32,9% ligger Nordfyn et godt stykke over den landspolitiske målsætning. Det er til stor gavn såvel for virksomhederne, der får nemmere ved at rekruttere nye kvalificerede medarbejder, og for de unge selv, der styrker deres muligheder for at komme i job.

 

Mette Landtved-Holm, formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, siger:

    - Vi ved, at faglært arbejdskraft er efterspurgt, og at det på enkelte områder er en decideret mangelvare. Det er meget tilfredsstillende, at tallene ser ud som de gør. Alt andet lige står de unge med en uddannelse i hånden stærkere rustede på fremtidens arbejdsmarked, og virksomhederne får flere kvalificerede kandidater at vælge imellem. Det er også til stor gavn for den lokale udvikling og vækst.

 

I Danmark er der kun otte kommuner, der lever op til den politiske målsætning om, at 25 procent af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. I undersøgelsen ligger Nordfyns kommune som nævnt på en 2. plads i landet, er kun overgået af Langeland Kommune.

 

Resultatet af et godt samarbejde med virksomhederne

Den gode placering kan bl.a. tilskrives et øget fokus på erhvervsuddannelserne i de nordfynske skoler og et styrket samarbejde med de lokale virksomheder.

    - Det kan kun lade sig gøre, fordi vi samarbejder med de lokale virksomheder. Det tætte samarbejde er også forudsætningen for, at vi kan gennemføre en årlig uddannelsesmesse, hvor flere virksomheder deltager med en stand og er med til at gøre erhvervsuddannelserne nærværende og håndgribelige for de unge, siger Anja Lund, formand for Børne- og Ungeudvalget.

    Uddannelsesmessen arrangeres i samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUO) og Nordfyns Kommune. Anja Lund understreger værdien af, at virksomhederne deltager aktivt i messen.

    - Når vi har lokale virksomheder til stede med en stand og en lærling, så bliver uddannelserne mere konkrete for de unge. De kan snakke med lærlinge, der er tæt på deres egen alder, og det giver bare et helt andet indtryk hos de unge. Samtidig er virksomhederne og deres lærling med til at synliggøre en alternativ uddannelsesvej, som ikke er gymnasievejen, fortæller Anja Lund.

 

Årets uddannelsesmesse finder sted den 3. november.

 

Læs analysen fra Arbejdernes Erhvervsråd (pdf)

Læs pressemeddelelse

 
 
 
 

9.500 tons ny asfalt har givet de nordfynske veje et løft

Med fokus på mobilitet og god fremkommelighed har de nordfynske veje fået et markant løft. I alt er der blevet udlagt 9.500 tons ny asfalt. Det svarer til 117.000 m2 eller ca. 20 km vej. Derudover er der udlagt 55.000 m2 overfladebelægning og udført 20.000 m2 reparationer.

 

    - Ny asfalt betyder jævne veje og bedre fremkommelighed. Det er ikke mindst virksomhederne i kommunen glade for. Nye belægninger betyder færre rystelser og dermed bedre komfort. Samtidig giver det også bedre sikkerheden, blandt andet fordi ny belægning mindsker risikoen for akvaplaning, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm.

 

Fem strækninger på kommunens vigtigste trafikveje har fået nyt slidlag. Det gælder Gyldensteensvej, Nr. Næråvej, Søndersøvej, Østre Engvej og Åkandevej. Derudover er de strækninger, som i løbet af det forgangne år fik et forstærkningslag, blevet afdækket med overfladebelægning. Det gælder bl.a. Rugårdsvej og Nr. Næråvej. Strækningen på Søndersøvej i Morud er udført med en særlig type asfalt, der giver en støjdæmpende effekt i forhold til en almindelig asfaltbelægning.

 

Godt samarbejde med virksomhederne

Udvalgsformand Anders Thingholm roser de nordfynske virksomheder for i høj grad at hjælpe med at gøre opmærksom på problemer med vejene, som de færdes på.

    - Der er et rigtig godt samarbejde med vores erhvervsliv. Virksomhederne er både flittige til at melde ind om udfordringer på vejnettet, men er også villige til at bruge veje, som vi anviser, og som vi til gengæld sørger for at holde i en stand, som er egnet til den ofte tunge trafik, siger Anders Thingholm.

 

Læs pressemeddelelsen

 
 
 
 
 
 
 

Hvor mange rotter skal du fodre til vinter?

Som grundejer har du pligt til at sikre dine bygninger, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Dette kan især være en udfordring i landbrugets bygninger med store mængder korn og foderoplag. Tænk derfor over hvordan du indretter dit planlager og opbevarer dit foder.

 

Nu er årets høst i hus, så det er nu du skal gennemgå dine bygninger, og få tætnet vinduer, døre og porte, så der ikke er direkte adgang. Er det for nemt at blive mæt i dit kornlager, spiser de ikke giften i dine rottekasser.

 

Voksne rotter kan kravle gennem åbninger og sprækker med en diameter på ca. 2 cm, og rotter kan gennemgnave materialer, der er blødere end jern.

 

Rotter er skadedyr og kan forvolde stor skade og store økonomiske udgifter, når de graver og gnaver sig vej ind i bygninger og kloaker, maskiner og elinstallationer.

Derudover bærer de ofte rundt på en række sygdomme, hvoraf nogle kan være farlige for mennesker.

 

Så ryd op omkring dine bygninger og fjern buske og træer som står op af bygningerne. Rotter bryder sig ikke om at færdes på åbne arealer. Sørg desuden for at holde rent, og opsaml foderspild.

 

Har du landbrug anbefaler vi at du får en sikringsordning med et skadedyrsbekæmpelsesfirma.

Så kan firmaet nemlig hjælpe dig med at gennemgå din ejendom, og komme med gode råd til hvordan du sikrer dig mod rotter.

 

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Har du ingen sikringsordning ved et skadedyrsbekæmpelsesfirma, skal du ved tegn på rotter, anmelde rotter på Nordfyns Kommunes hjemmeside

 
 
 
 
 
 

Landbrugsmøde afholdes i 2021

For to år siden afviklede vi et meget velbesøgt landbrugsmøde, hvor det blev besluttet, at det fremover skulle holdes hvert andet år.

    På grund af Corona-krisen har det desværre ikke været muligt at afholde mødet i år i forsommeren. Mødet afholdes derfor i forsommeren 2021.

 

Landbrugsmødet i juni 2018, hvor meteorolog Jesper Theilgaard gav et spændende oplæg om vejrets betydning for landbruget.

 

Tak for opbakningen!

Vi er godt i gang med at planlægge uddannelsesmessen, der finder sted tirsdag d. 3. november 2020.

    Vi er glade for, at en række virksomheder har meldt sig på banen for at deltage i messen. Uddannelsesmessen arrangeres i et samarbejde mellem Nordfyns Kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUO).

    Messen er for de større skoleelever og har som formål at tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne.

 
 
 
 
 
 
 

Ny partnerskabsaftale er på plads

Syddansk Universitet, Dansk Sprognævn, Nordfyns Gymnasium og Nordfyns Kommune har indgået en partnerskabsaftale. Aftalen skal blandt andet sikre, at nordfynske unge efter endt uddannelse finder tilbage til Nordfyn, når de skal i job.

 

Aftalen gælder foreløbigt frem til og med 2022 og skal fremme fælles interesse inden for en række samarbejdsområder, som er nærmere præsenteret i aftalen. Det gælder:

  • Rekrutteringsfødekæden: Aftaleparterne pligter sig til at arbejde for, at nordfynske unge dygtiggør sig sprogligt på dansk, tysk og engelsk, og at de finder vej til gymnasiets og universitetets sprog-, kommunikations- og turismeuddannelser.  Desuden vil parterne medvirke til, at de lokale virksomheder stiller sig til rådighed som praktiksteder og studie-/specialesamarbejdspartnere og sikre, at de færdiguddannede finder vej tilbage til de nordfynske virksomheder.
     
  • (Turisme-)events: Aftaleparterne skal sikre, at sprog sættes på den lokale og nationale dagsorden med sprog-events, der tiltrækker både borgere, sprogforskere og erhvervsliv. Hermed vil man arbejde for, at sproget bliver afsæt for fællesskaber og udgør et vigtigt bindeled mellem fritid og arbejde, unge og gamle, lokale og turister, eksperter og (for)brugere.
     
  • Nordfynske rammer for sprogforskning og formidling om sproget: Aftaleparterne skal sikre, at der skabes særligt gunstige rammer for sprogforskning og formidling om sproget på Nordfyn.

Se video og hør mere om baggrunden for aftalen:

 
 
 
 
 
 
 
 

Ny teknologi hjælper grøn omstilling på vej

Med en række teknologier under betegnelsen Smart Green Society bliver den grønne omstilling hjulpet godt på vej i Nordfyns Kommune. Det gælder blandt andet GPS trackere i alle kommunale køretøjer, overvågning af vand-, el- og varmeforbruget i de kommunale bygninger og såkaldte "wifi-sniffer", der kan levere vigtige data om borgernes og trafikkens forløb i byerne.

 

Smart Green Society skal løfte den grønne omstilling, dæmme op for klimaforanrdingernes skader og gøre byerne bedre at opholde sig i. Det er blot nogle af de resultater, som ny teknologi skal være med til at skabe på fremtidens Nordfyn. Kommunalbestyrelsen har afsat penge til formålet i budgettet for 2020, og efter 6 måneders tilløb er den beslutning nu ved at blive omsat til teknologiske løsninger. Løsninger, som i langt højere grad kommer til at afgøre, hvornår der skal gøres rent i kommunens bygninger, hvornår skraldespandene skal tømmes, og hvordan byerne skal indrettes.

 

GPS installeret i hele den kommunale vognpark

Sensorer og anden teknologi, som er koblet på netværk og internettet, bliver flittigt brugt i Nordfyns Kommune, og netop den teknologi er en teknologi, der er egnet til understøtte den grønne omstilling.

   

Blandt andet har Nordfyns Kommune i mange år fx haft GPS Tracker i alle Vej og Parks køretøjer. Teknogien er det seneste år også installeret i alle kommunens biler. Det er en målrettet satsning, der skaber et effektivt overblik over, hvor meget bilerne kører, og hvor de er henne. På den måde kan køreruter planlægges mere effektivt, og overflødige køretøjer kan let spottes og afhændes.

    Det er også muligt at dele bilerne mellem kommunens forvaltninger og institutioner på en ny måde, når der er overblik over, hvornår og på hvilke tidspunkter, bilerne bruges. Som sideeffekt har det teknologiske fokus gjort det muligt for lokale værksteder at byde ind på drift og vedligeholdelse af en større del af den kommunale vognpark.

 

Læs pressemeddelelsen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Task Force Erhverv

Telefon: 20 46 08 28

Mail: mgr@nordfynskommune.dk