Nyhedsbrev
31. oktober 2019
 
 
 
 

Seneste nyt fra BIO4

 
 
 
 

Nyhedsbrev - byggeriet af ny kraftværksblok på Amagerværket

 


BIO4 får monteret træstammer på facaden i disse måneder. Her ses det forventede resultat for den nordvestlige facade. Illustration: Gottlieb Paludan Architechts.

 
 
 
 

Kære naboer og øvrige interesserede
 

Byggeriet af BIO4 går som planlagt, og siden sidste nyhedsbrev i februar har vi haft fokus på idriftsættelse af hele blokken, herunder dampblæsning, facadebeklædning, udendørsarealer og ikke mindst den nye administrationsbygning til Amagerværkets personale.

 

Damblæsning i maj og juni


For at få kedlen gjort helt ren, så dampen ikke indeholder partikler, der kan skade turbinen, fik vi udsyret og dampblæst kedlen i foråret/forsommeren. Udsyringen gjorde det grove arbejde og fjernede hele 1,5 ton jernpartiker fra kedlen, mens vi med dampblæsningen fik fjernet de sidste partikler. Hele processen med dampblæsningen tog 6 uger.

 

Lagre til træflis klar

De to store overdækkede lagerbygninger til træflis er færdige og står nu fyldt med træflis. Lagerne kan hver indeholde 52.000 m3 træflis, hvilket i alt svarer til syv dages varmeproduktion på fuld last. Dette betyder, at ankomsten af skibe med træflis kommer til at ske kontinuerligt i varmesæsonen.

 

Første fjernvarme på biomasse leveret


Det var en kæmpe milepæl for BIO4 projektet, da vi onsdag den 25/9 leverede den første fjernvarme til fjernvarmenettet. 
Den første varme fra BIO4 produceres i en driftsform som på engelsk kaldes "Bypass operation", hvilket de fleste nok vil forbinde med hjerteoperationer, men på et kraftværk handler det om, at man by-passer turbinen, så man udnytter al dampproduktion fra kedlen til fjernvarmeproduktion. 
Fjernvarmeproduktionen startede d. 25/9 på den ene af de to bypassvekslere og fik i løbet af 24 timer en godkendt vandkvalitet, hvorefter den anden veksler også kunne starte varmproduktion.

Opstartsbrændslet på BIO4 er letolie, men allerede i løbet af fredag formiddag d. 27/9 blev den første fjernvarme produceret på bæredygtig biomasse. Biomassen tog gradvist over de efterfølgende dage i takt med, at de enkelte delsystemer blev trimmet ind. Blokken har nu været oppe på 40 pct. af fuld last på træflis og vi foretager fortsat test og indkøring, så de godt og vel 100.000 kraftværkskomponenter kommer til at spille optimalt sammen i den termodynamiske kraftværksproces. 

 

Næste store milepæl bliver synkronisering af turbine og generator, hvorved den første bæredygtige el produceres fra BIO4.
 

Stammer på facaden 

Vi monterer p.t træstammer på facaden. Stammerne signalerer, at der er tale om et grønt kraftværk, der alene er baseret på afbrænding af bæredygtig biomasse. Stammerne er af eucalyptus, en træsort som ikke behøver behandling for at holde i mange år. I sommer blev stammerne på den sydvendte facade monteret, og senere på året begynder montage på den nordvendte facade mod byen.
 

Administrationsbygning rejst

Den nye administrationsbygning, som opføres på værkets vestlige side, har fået monteret øverste etage, så hele betonskelettet nu er rejst og bygningen er lukket. Arbejdet er godt i vej og forventes afsluttet først i det nye år, hvorefter værkets administration m.v. flytter ind.
 

Du kan læse mere om BIO4-projektet og byggeriet på vores hjemmeside:

www.hofor.dk/amagervaerket/bio4-projektet/

 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til os på: infobio4@hofor.dk.

 

Mvh.

Jette K. Ø. Pedersen,

Projektchef, BIO4-projektet

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høje krav til sikkerhed, arbejdsmiljø og overenskomster  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi passer på dine persondata. Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her.

 
 
 
 

HOFOR

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Ørestads Boulevard 35 | DK-2300 København S

Telefon: 3395 3395

 
Social media icon Social media icon