Pressemeddelelse
13. januar 2021
 
 
 
 

Forbrugerombudsmanden godkender suspendering af kontantbetaling i Movias busser

 
 
 
 

Movia indstillede i foråret al betaling med kontanter som følge af Covid19. Nu har Forbrugerombudsmanden fastslået, at det er i overensstemmelse med de gældende regler, at Movia ikke modtager kontanter i busser og flextrafikken. 

 
 
 
 
ringsted_172dpi.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 
 
 
 

Movia indstillede i foråret al betaling med kontanter i busser og flextrafik som led i håndteringen af COVID-19-epidemien. Beslutningen blev taget for at undgå unødig smitterisiko ved tæt kontakt mellem chauffører og kunder. Siden marts har det således ikke været muligt for kunderne at betale med kontanter i de sjællandske busser eller i flextrafikken.

 

Nu har forbrugerombudsmanden slået fast, at Movias praksis er i overensstemmelse med de gældende regler for pligten til at modtage kontanter. Hermed har Forbrugerombudsmanden fjernet den tvivl, som nogle kunder kan have haft om, hvorvidt Movia har lov til at sige nej tak til kontanter i busserne og i flextrafik-bilerne. 

 

I Movia er man tilfredse med afgørelsen:

 

"I Movia har vi har et stort ønske om at passe godt på både kunder og medarbejdere. Af samme grund har vi indstillet kontantsalget i vores busser og flextrafik. Vi er tilfredse med, at Forbrugerombudsmanden nu bakker op om, at den måde vi har indrettet os på, er i overensstemmelse med kontantreglen", siger kommunikationsdirektør i Movia, Camilla Struckmann, og fortsætter

 

"Vi er fuldt bevidste om, at suspenderingen af kontantsalget har været en udfordring for nogle af vores kunder. Vi har senest i slutningen af november lanceret en ny løsning i vores flextrafik, så kunderne kan bestille telefonisk, helt som de plejer, og så betale en faktura hver måned for deres samlede kørsel". 

 

Movia beklager de gener, som den midlertidige lukning af kontantsalget har medført for kunderne. 

 

I foråret blev kontantreglen debatteret i offentligheden. Det gav anledning til flere henvendelser til Forbrugerombudsmanden, som i en pressemeddelelse medio maj slog fast, at kontantreglen gælder for butikker og virksomheder, med mindre der f.eks. er tale om ubemandede selvbetjeningsmiljøer.

 

Movias busser er indrettet som ubemandede selvbetjeningsmiljøer, men debatten kan have gjort nogle kunder usikre på, om Movias praksis nu også var i overensstemmelse med reglerne. Mobilitetsselskabet kan således konstatere, at en gruppe af kunder siden midten af maj har fået en kontrolafgift og i den forbindelse har oplyst, at de troede man kunne betale med kontanter. Disse sager har været sat i bero og kan nu færdigbehandles. 

 

"I Movia har vi forståelse for, at man som kunde kan være blevet i tvivl om reglerne i lyset af den debat, der herskede i offentligheden fra midten af maj. Den tvivl har vi helt ekstraordinært valgt at lade komme kunderne til gode, og derfor frafalder vi afgiften. Men det er også vigtigt for os at sige tydeligt, at det ikke gælder fremadrettet", forklarer kommunikationsdirektør Camilla Struckmann. 

 

Movia gør opmærksom på, at der løbende udføres billetkontrol i alle Movias busser. Man skal have gyldig billet, inden man stiger ombord. Movia henviser til DOTs app eller Rejsekort. 
 

Læs forbrugerombudsmandens afgørelse her

 

Fakta

  • Movia har siden 19. marts midlertidigt indstillet muligheden for at betale med kontanter i busserne og siden 20. marts i flextrafikken.
  • I flextrafikken kan kunderne blandt andet bestille og betale digitalt, eller blive tilmeldt fakturabetaling. så alle ture kan bestilles telefonisk, som de plejer, men betales samlet en gang om måneden.
  • Movia bistår de ikke-digitale kunder pr. telefon i vores kundeservice. Se videoguide til bestilling af flextur online. Med disse tiltag vil Movia bidrage til at mindske risiko for smittespredning med coronavirus - også i den transport, hvor vi kører i personbiler og liftvogne.ndeservice. Se videoguide til bestilling af flextur online. Med disse tiltag vil Movia bidrage til at mindske risiko for smittespredning med coronavirus - også i den transport, hvor vi kører i personbiler og liftvogne.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Movia kommunikation og presse: 36 13 20 10

 
 
 
 
 
 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.

 
 
 
 

TRAFIKSELSKABET MOVIA
Gammel Køge Landevej 3 - 2500 Valby - presse@moviatrafik.dk - Tlf: 36 13 20 10

 
Social media icon Social media icon
 
Vis i browser
 
Afmeld udsendelser