NYT FRA FUNDING / December 2022

 
custom2.jpg
 
 
 
 

Funding til sundhedsinnovation

 

Syddansk Sundhedsinnovation hjælper sygehuse, kommuner, virksomheder og andre regionale samarbejdspartnere med at skabe overblik over støttemuligheder til sundhedsinnovationsprojekter. Kontakt os gerne for en snak om, hvad vi ellers kan støtte med i en ansøgningsproces.

 

Du finder os på www.syddansksundhedsinnovation.dk under Ydelser og Funding.

 

Nedenstående er et overblik over udvalgte aktuelle opslag og støttemuligheder. Se flere fonde, også dem uden frister, på vores fondsoversigter på hjemmesiden.

 
 
 
 
 

ANSØGNINGSFRIST 01-06-2023

 

Interreg 6A

 

I perioden 2021-2027 samarbejder det sydlige Danmark med det nordligste Tyskland i det EU-støttede samarbejdsprogram Interreg 6A Deutschland-Danmark. Programmet et opdelt i fire prioriteter: En Innovativ Region; En Grøn Region; En Attraktiv Region og En Funktionel Region.

 
Læs mere 
 
 
 
 
 
 
 

ANSØGNINGSFRIST 05-02-2023

 

Lauritzen Fonden

 

Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond, der yder støtte til almennyttige aktiviteter - særligt rettet mod børn og unge i udsatte positioner.

 
Læs mere 
 
 
 
 
 
 
 

ANSØGNINGSFRIST 01-03-2023

 

TrygFonden

 

TrygFonden støtter landsdækkende og regionale projekter, der øger trygheden i Danmark.

 • Mål 1: Tryghed i hverdagen
 • Mål 2: Børn og unge skal kunne udfolde deres potentiale
 • Mål 3: Voksne skal kunne leve et trygt og sundt liv
 • Mål 4: Et trygt ældreliv
 • Mål 5: Stærke rammer om trygheden.
 
Læs mere 
 
 
 
 
 
 
 

ANSØGNINGSFRIST 01-04-2023

 

Danske Fysioterapeuters Fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

 

Fonden allokerer bl.a. midler til følgende områder:

 • Anvendelsen af ny teknologi i fysioterapien
 • Nye arbejdsområder og arbejdsformer
 • Implementering af forskning og evidensbaseret praksis.
 
Læs mere 
 
 
 
 
 
 
 

ANSØGNINGSFRIST - Varierer afhængigt af projektet

 

Interreg Østersøen (Baltic Sea Region)

 

Interreg-programmet for Østersøen fokuserer på udvikling af makroregionen omkring Østersøen, hvilket i alt tæller 11 lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Rusland, Estland, Letland, Litauen, Hviderusland, Polen og Tyskland.

 

CORE PROJECTS

 • Frist for projekt ide: 14.02.2023
 • Frist for ansøgning: 14.03.2023

 

SMALL PROJECTS

 • Frist for projekt ide: 05.01.2023
 • Frist for ansøgning: 26.01.2023
 
Læs mere 
 
 
 
 
 
 
 

ANSØGNINGSFRIST Løbende

 

Realdania

 

Realdania støtter projekter, der skal øge livskvaliteten ved at bevare og udvikle det liv, der leves i og mellem det byggede miljø i Danmark.

 
Læs mere 
 
 
 
 
 
 
 

ANSØGNINGSFRIST Løbende

 

Egmont Fonden

 

Egmont Fonden sætte udsatte børn og unge i centrum. Indsatserne skal i sidste ende føre til at flere unge gennemfører en videregående uddannelse.

 
Læs mere 
 
 
 
 
 
 
 

ANSØGNINGSFRIST Varierer afhængigt af projektet

 

Erasmus+

 

Europa-Kommissionen inviterer uddannelsesinstitutioner og organisationer til at ansøge om tilskud til international mobilitet og internationalt samarbejde med fokus på læring og uddannelse via programmet Erasmus+ i 2023.

 
Læs mere 
 
 
 
 
 
 
 

ANSØGNINGSFRIST April 2023

 

Horizon Europe

 

Programmet for Horizon Europa er offentliggjort med mange deadlines i foråret 2023. Horizon Europe er det overordnede EU-rammeprogram for forskning og innovation der løber fra 2021-2027. Det Syddansk EU-kontor i Bruxelles hjælper dig videre.

 
Læs mere 
 
 
 
 
 
 
 

ANSØGNINGSFRIST 29-01-2023

 

BETA.HEALTH

 

BETA.HEALTH ønsker at understøtte og accelerere innovationsprojekter på danske sygehuse for at sætte gang i udviklingen af nye eller forbedrede behandlinger og kliniske løsninger til gavn for patienter og samfund.

 
Læs mere 
 
 
 
 
 
 
 

ANSØGNINGSFRIST Løbende

 

William Demant Fonden

 

William Demant Fonden har fokus på projekter, der fremmer forskning og udbredelse af viden inden for audiologi. Men fonden bidrager samtidig til unges uddannelse, til sociale projekter for udsatte grupper og til initiativer til fremme af kunst og kultur..

 
Læs mere