Nyhedsbrev
2. januar 2019
 
 
 
 

Hvidovre er i gang med sidste del af tunnel

 
 
 
 

Kære nyhedsbrevslæser!

 
 
 
 

Nu er tunnelarbejdet i Hvidovre nået ind i sidste strækning og vi begynde at sende nyhedsbreve ud igen, når der er nyt i projektet. Hvis du ikke længere ønsker at følge nyhedsbrevet kan du afmelde det i bunden af denne mail. Tak for din interesse.

 

For dig, der fortsat gerne vil læse med, har vi lidt nyt at fortælle om tunnelarbejdet, der nu begynder den sidste strækning fra Damhusåen ved Hvidovre Allé og via Landlystvej og Hvidovrevej frem mod den sidste skakt ved Holmelundsvej.

 

Måske læser du med for første gang, til dig kan vi ganske kort sige, at når denne tunnel er færdig løber den fra Holmelundsvej i nord til Åmarken St. i syd. 3,1 km lang og i stand til at opsamle og transportere større mængder spildevand. Dette vil dels mindske antallet af oversvømmelser i kvarteret og også antallet af overløb af spildevand til Damhusåen. Tunnelen vil altså både klimasikre og give en forbedring af vandmiljøet i åen.

 
 
 
 
 
 

Ny skaktmetode larmer mindre

 

På den sidste del af strækningen har HOFOR valgt at benytte en ny metode til at etablere skaktene. Den første ring er støbt og arbejdet har støjet og vibreret langt mindre end den metode, der blev anvendt på første strækning, hvor vi borede og grundvandssænkede for at etablere skaktene.


Det er meget positivt, at arbejdet er nemmere at være nabo til. Desværre har denne nye metode haft lidt startudfordringer og projektet er blevet lidt forsinket. Vi forventer dog stadig at være færdige i foråret 2020, som vi kunne fortælle de mange fremmødte naboer til vejmøde i juni 2018.Der skal støbes tre ringe og til sidst en bundplade før skakten ved Damhusåen står klar. Ved de andre skakte er HOFOR i gang med at lave ledningsomlægninger. Flere steder er det nødvendigt at flytte rør til kloak, vand og fjernvarme for at få plads til skakte og tunnel. Når ledningsarbejdet er færdigt, starter vi på at gøre klar til at grave ud til en skakt.

 

Sådan så skakten ved Damhusåen ud, da vi begyndte at grave ud i efteråret 2018. Nu står skaten klar til at modtage tunnelboremaskinen.

 
 
 
 

Hver byggeplads er nu etableret, så alle ledningsomlægninger kan være færdige, inden der kan komme frost. Dette ville forsinke arbejdet. Når ledningsomlægningerne er færdige, kan der gå tid inden vi graver ud til skakt på byggepladsen, og når skakten er gravet ud, kan der igen være en periode uden så meget aktivitet, da tunnelboremaskinen skal nå frem.

 
 
 

Pås på hinanden i trafikken

 

De fem skakte, der skal graves på strækningen ligger meget centralt i Hvidovre. Det har derfor været nødvendigt at omlægge trafikken, således at Landlystvej er ensrettet i østgående retning fra Hvidovrevej og spærret for bilister på den anden side af Hvidovrevej. To steder på Hvidovrevej er trafikken snævret ind og snor sig rundt om byggepladserne og det er nødvendigt at sætte farten ned til 30km/t for at kunne passere sikkert. HOFOR opfordrer alle til at tage hensyn i trafikken. Fodgængere skal holde ind til siden, cyklister bør stå af cyklen og trække, hvis der fx er mange fodgængere og det er vigtigt, at bilister overholder hastighedsbegrænsning og ensretningen. Du kan se et kort over trafikændringerne på HOFORs hjemmeside her.

 

På Hvidovre Alle og N Bonavents Alle er der parkeringsforbud i dagtimerne for at kunne passere med store køretøjer. Der holder dog stadig biler parkeret på vejene, og derfor bliver det nødvendigt at håndhæve parkeringsforbuddet  fra starten af 2019, ellers kan arbejdet med tunnelen blive forsinket.

 
 
 
 

 

Og hun skal hedde Gudrun...

 

Tak til alle jer, der deltog i dåben af den tunnelboremaskine, der i det nye år skal gnave sig gennem Hvidovres undergrund. Hun blev godt modtaget af naboskolens elever, naboer, borgmester og andre hvidovreborgere som alle fik mulighed for at få en hilsen med på den 26 ton tunge tunnelboremaskine.

 

Rigtig godt nytår!

 

Du kan altid komme i kontakt med HOFORs byggeledelse ved at skrive til hvidovre@ramboll.dk eller ringe på 51615925.

 
 
 
 

Vi passer på dine persondata. Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her.

 
 
 
 

HOFOR

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Ørestads Boulevard 35 | DK-2300 København S

Telefon: 3395 3395

 
Social media icon Social media icon