Trafikselskaber giver fire bud på at styrke mobiliteten i landområderne

 
 
 
 

Den kollektive trafik spiller en central rolle i at få Danmark til at hænge bedre sammen og i at fremme  den grønne omstilling. Men skal mobiliteten styrkes i landområderne, kræver det nytænkning og en mere fleksibel lovramme for trafikselskaberne. Derfor er de regionale trafikselskaber gået sammen om at udgive en pjece med fire anbefalinger til nye mulige løsningsforslag.

 
 
 
 
2016_10_24_MOVIA_Lolland_busholdeplads_mand_indstigning.jpg

Foto: Ulrik Jantzen

 
 
 
 

Lukkede lokalskoler og voksende transportafstand til uddannelsesinstitutioner, sundhedstilbud og 
indkøbsmuligheder betyder, at danskere i yderområderne uden egen bil i stigende grad er afhængige af  den kollektive transport. Når børn skal til og fra skole og pendlerne på arbejde udnyttes kapaciteten i  bussen fuldt ud, men uden for myldretiden, hvor efterspørgslen er meget mindre, kan der være langt mellem busserne - og måske kører der slet ikke nogen. Der er brug for nye og mere fleksible transportløsninger. 

Fire anbefalinger til nye fleksible transportløsninger 
Der findes ikke én løsning til alle udfordringer på tværs af Danmark. I pjecen giver de regionale 
trafikselskaber deres bud på nye tiltag, der kan supplere eller erstatte den traditionelle kollektive transport i landområderne. Trafikselskaberne peger på samkørsel, fleksible busser, Frivilligbus og trafikknudepunkter. 


"Vi skal udvikle og forny os for at fremme omstillingen til mere miljørigtig transport og for at sikre god 
service i de tyndest befolkede områder af landet. Trafikselskaberne har tidligere udviklet Flextrafik og samarbejdet om at skalere og standardisere den løsning på tværs af landet. Vi er klar til at tage ansvar for ny innovative løsninge
r", siger Steen Vindum, formand for Trafikselskaberne i Danmark. 


Kræver investeringer og nye rammevilkår 
I dag udgør de lovmæssige rammevilkår en barriere for, at trafikselskaberne kan påtage sig en mere aktiv og koordinerende rolle inden for bl.a. samkørsel og mikromobilitet. Sammen med de økonomiske konjunkturer giver det store udfordringer med at prioritere og teste disse løsninger i stor skala. Transportministeren har bebudet, at der skal nedsættes et ekspertudvalg, der skal se på busbetjeningen i yderområder. Det er håbet, at pjecen og dens løsningsforslag kan spille ind til udvalgets arbejde. 


"Sammen med vores ejere og samarbejdspartnere har Trafikselskaberne opbygget viden, erfaring og kompetencer med drift og udvikling af den kollektive transport i landområderne. Vi håber, at pjecen og dens anbefalinger vil kunne bidrage til arbejdet i regeringens kommende ekspertudvalg om at styrke mobiliteten i yderområderne", siger Steen Vindum. 

 

Se pjecen her

 

 
 
 
 

FAKTA: Trafikselskabernes fire forslag til nye transportløsninger

 

1. Samkørsel - Udnyt de tomme bilsæder

Betal med Rejsekortet for at køre med i naboens bil. Det er et koncept baseret på et pilotprojekt i gennemført i 2022. Målsætningen var 8.000 ture, og der blev kørt 20.000. Med en integreret samkørsel i Rejseplanen, vil en samkørselstjeneste kunne integrere alle trafikselskabets 
stoppesteder i en app-løsning. 

 

2. Fleksibel offentlig transport - Gør bussen mere fleksibel
Fleksibel offentlig transport er et koncept, hvor trafikselskaberne tilbyder mindre busser, der kører i en direkte rute mellem eksisterende og/eller nye stoppesteder, men kun kører, når de bliver bestilt af en borger. Det vil sige uden en fast køreplan. De mindre busser vil, når borgerne har brug for det, køre med højere frekvens og kortere rejsetid end den sædvanlige busdrift i landområderne. Dermed bliver det mere effektivt for borgerne, og trafikselskaberne undgår at køre ture uden passagerer. 

3. Frivilligbussen - Aktiverer de lokale kræfter 
Konceptet bag Frivilligbussen er, at trafikselskabet stiller en eller flere 9-personers minibusser til rådighed for et landsbysamfund. Trafikselskabet varetager køb eller leasing af minibussen og stiller et booking- og betalingssystem til rådighed, mens bussen køres af frivillige fra lokalsamfundet. 
Ruter og frekvens aftales i lokalsamfundet, så det kan for eksempel være daglige ture til indkøbsmuligheder eller sundhedscentre.

4. Trafikknudepunkter/ HUBS - Styrker sammenhængen mellem transportformer
Fra forblæst busterminal til inspirerende trafikknudepunkt, der samler kollektive transportformer, p-pladser, ladestandere, samkørsel, delecykler og andre tilbud inden for mikromobilitet. Bedre faciliteter for parkering, indkøb og andre dagligdagsfunktioner i forbindelse med skift mellem transportformer kan få flere borgere i de små byers opland til at vælge kollektiv transport. Gode hubs vil gøre det mere attraktivt for bilister at skifte til den kollektive transport for en del af rejsen og gøre trafikknudepunkter til oplagte udgangspunkter for flextrafik, samkørsel og mikromobilitet.

 

Læs mere om de fire forslag

 

 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for Trafikselskaberne i Danmark Steen Vindum,
M: 26 29 37 32, e-mail Steen.Vindum@Silkeborg.dk 


Sekretariatschef for Trafikselskabernem Lone Rasmussen,
M: 23 40 16 39, e-mail lor@moviatrafik.dk

For uddybning af pjecens forslag og de omtalte pilotprojekter: 
Plandirektør Per Gellert, Movia, M: 40 70 36 46, e-mail: peg@moviatrafik.dk
Planchef Henrik Juul Vestergaard, Midttrafik, M: 51 64 82 13, e-mail: huv@midttrafik.dk
Underdirektør Nicolai Sørensen, NT, M: 20 24 85 16, e-mail NBS@ntmail

 
 
 
 
 
 

Movia er Danmarks største mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca.180 mio. passagerer i busser, lokaltog og flextrafik. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs Movias mobilitetsplan her.

 
 
 
 

TRAFIKSELSKABET MOVIA
Gammel Køge Landevej 3 - 2500 Valby - presse@moviatrafik.dk - Tlf: 36 13 20 10

 
Social media icon Social media icon
 
Vis i browser
 
Afmeld udsendelser