Nyhedsbrev
17. december 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I mål med sidste tunnelstræk i øst

 
 
 
 

I sidste uge ramte tunnelboremaskinen Helga slutdestinationen ved Gammel Kalkbrænderivej på den østlige strækning. Helga har nu tilbagelagt i alt 1100 meter under jorden og med den østlige strækning i hus, er alle tre strækninger gravet. Nu venter arbejdet med at færdiggøre hele anlægsprojektet rundt på Strandboulevarden.

 
 
 
 
 

Tunnelmaskinen Helga tog første bid af undergrunden på Østerbro tilbage i starten af 2020, hvor den sydlige og første strækning blev indledt. Nu er alle tre tunnelstræk udgravet og tunneleret med de 295 tonstunge tunnelelementer, der danner rammen for skybrudssikringen af jeres område.

 

"Hele projektet er forløbet rigtig godt for Helga, og alle vores folk har arbejdet intenst for at komme i mål til tiden. Der er blevet arbejdet på højtryk fra alle kanter for at sikre den bedste proces til mindst mulig gene for vores mange naboer. Men det er klart, at så stort et anlægsprojekt midt i et boligkvarter ikke går helt ubemærket hen. Vi er glade for, at vi kan melde, at nu er tunnelen anlagt, og Østerbro-borgerne kan se frem til, at deres område snart er skybrudssikret", fortæller byggeleder Maibrit Gjørup fra HOFOR.

 

Fortsat arbejde i kvarteret
Nok er tunnelboremaskinen Helga kommet op af jorden og kan tage sig en velfortjent pause. Dog går det øvrige arbejdssjak ikke hjem endnu. Der venter stadig arbejde med etableringen af de underjordiske bygværker og tilslutningen af det eksisterende regnvandssystem til den nye tunnel flere steder.

 

Hele anlægsarbejdet forventes afsluttet i udgangen af 2021, og herfra tager Københavns Kommune over og færdiggør overfladeløsningerne på strækningen mellem Nordre Frihavnsgade og Løgstørgade.

 

Naboer vil løbende blive informeret om arbejder, der vil berøre dem i løbet af den sidste del af anlægsprojektet via nabo-opslag og nyhedsbreve.

 

Fælles fejring udskudt
Vi ville gerne have inviteret vores mange naboer til et kig bag facaden af de grønne afspærringshegn. Men corona-situationen gør, at vi ikke kan afholde noget arrangement for jer i år på grund af de restriktioner, myndighederne har udstedt om større forsamlinger. Vi håber, at situationen ser bedre ud i løbet af det nye år, så vi kan afholde et arrangement, hvor I kan få mulighed for at opleve tunneleringen på tæt hold.

 

Kontakt os
Det er det belgiske entreprenørfirma Smet-Tunnelling, der udfører arbejdet for HOFOR.
Har du spørgsmål eller kommentarer til arbejdet, er du meget velkommen til at kontakte HOFOR på telefon: 3395 3395 og spørge efter byggeleder Maibrit Gjørup eller sende en mail til: strandboulevarden@hofor.dk.

 

Med venlig hilsen

HOFOR A/S

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOFOR

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Ørestads Boulevard 35, DK-2300 København S

Telefon: 3395 3395

www.hofor.dk

 
 
 
 

Vi passer på dine persondata. Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her.