Nordfyns Kommune
 
 
Nyhedsbrev 4. april 2022
 
 
 
 
Brugsen redigeret.png

Det var et vendepunkt for 22-årige Christoffer Mikkelsen, da han fik tilbudt job i Dagli'Brugsen i Morud. Her er han flankeret af brugsuddeler René Madsen til højre og virksomhedskonsulent Bettina F. Hovvang til venstre.

 
 
 
 

Ledighed blev byttet ud med fast job og uddannelse

 

Nordfyns Kommunes Ungeindsats samarbejder med lokale virksomheder om at hjælpe unge ind på arbejdsmarkedet. Det er Dagli'Brugsen i Morud et rigtig godt eksempel på.

 

Dagli'Brugsen i Morud er kendt for at gå langt for at hjælpe unge ind på arbejdsmarkedet. Det gælder både unge, der aldrig har været i arbejde, og så dem, der synes, at de har siddet rigeligt på skolebænken.

    Brugsuddeler René Madsen siger: - Vi har som udgangspunkt plads til alle slags unge i butiksområdet, så længe de har lyst til at lære noget og synes, det kunne være spændende at prøve kræfter med butiksbranchen. Det er et samfundsansvar at være med til at give unge plads og muligheder, og det ansvar tager vi del i som noget selvfølgeligt.


Et perfekt match

Christoffer Mikkelsen er en af de unge, der har haft svært ved at finde sin vej ud på arbejdsmarkedet. Det blev der vendt om på, da han i samarbejde med virksomhedskonsulent Bettina Hovvang fra Nordfyns Kommunes Ungeindsats i første omgang blev tilbudt løntimer hos Dagli'Brugsen i Morud - og siden en uddannelsesaftale.

    Det blev et vendepunkt for Christoffer. Han fortæller: - Det var som at komme hjem. Der er tillid til, at jeg kan klare opgaverne. Der er masser af udfordringer i jobbet, men det ser jeg ikke som et problem. Jeg udvikler mig hele tiden, og hvis der er noget, jeg ikke ved, så oplever jeg, at det er helt ok at spørge. Det er dejligt at være del af et fællesskab her i Dagli'Brugsen.

    For René Madsen er det spændende at udvikle unges kompetencer, såvel de unges faglige kompetencer som de personlige kompetencer, og ifølge brugsuddeleren er det også en holdning, som bliver delt af alle andre medarbejdere i Dagli'Brugsen.

    - Jeg oplever, at alle står på spring som mentorer, når de møder et ungt menneske, der har behov for en hjælpende hånd. Det er vigtigt med en ærlig og tillidsfuld omgangstone, hvor alle medarbejdere vil hinanden det bedste. Den kultur oplever jeg, at vi har i Dagli'Brugsen.

 

Læs pressemeddelelse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landbrugsmøde5.png
 

Kære landmænd, sæt kryds i kalenderen!

Vi afholder landbrugsmøde torsdag den 2. juni kl. 18.00 hos Lars Nielsen på Lykkeslund

 

Så er det med at sætte kryds i kalenderen. Vi er i fuld gang med at planlægge et møde for landbrugserhvervet, og vi kan se frem til et spændende indhold. Lars Nielsen stiller lokale til rådighed for arrangemntet.

 

Emnerne er valgt i tæt samarbejde med tre landmænd, så vi rammer noget, der er aktuelt i erhvervet. Af emner på mødet kan vi nævne:

 • Orientering om Lykkeslund
 • Hvordan øger vi biodiversiteten?
 • Klima og bæredygtighed - hvordan bidrager landbruget?
 • Kloakoverløb - hvad gør vi?
 • Klimasikring i helhed

Endeligt program og invitation vil blive sendt ud til landmænd i nær fremtid.

 
 
 
 
 
 
bygge anlaeg2.png
 

Nyt fra Virksomhedsservice

Her kan du læse seneste nyt fra Virksomhedsservice, Jobcenter Nordfyn

 

Vi hører ofte, at mange brancher mangler arbejdskraft. Jævnligt oplever vi da også hos Virksomhedsservice, at det kan være en svær opgave at hjælpe de nordfynske virksomheder med at finde egnede kandidater, når vi modtager jeres jobordrer. Ledighedstallene er lave og de ledige jobsøgere har ofte ikke de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

 

Vi arbejder løbende på løsningsmuligheder. Aktuelt er vi i gang med opkvalificering inden for flere områder:

 

Opkvalificering af udlændinge:


Den 10. marts 2022 havde Jobcenter Nordfyn inviteret 25 østeuropæere til informationsmøde om mulighederne for opkvalificering i dansk sprog.

 

Mødet, der blev afholdt i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole, havde til formål at give udlændinge mulighed for at styrke deres færdigheder i at læse, forstå og tale dansk. Virksomheder lægger ofte vægt på de sproglige kompetencer, når udlændinge søger job, så derfor kan manglende sprogfærdigheder ofte være en barriere for at opnå job.

 

På mødet fik deltagerne tilbud om at komme på et skræddersyet kursusforløb, som bliver tilrettelagt individuelt efter niveau og behov. Interessen var stor, og 15 af deltagerne tilmeldte sig forløbet. Kurset er netop startet og varer 8 uger.

 

Byg og anlæg:


Byg til Vækst: lige nu er vi repræsenteret på Nyt OUH, Gartnerbyen, Cortex Park etape 2 samt Thors Have i Odense, samt i Krogsbølle uden for Otterup. Der er fokus på anlægsarbejde og pladsmandsfunktioner på samtlige byggepladser. Virksomhedsservice screener på ugentlig basis ledige kandidater for at afdække eventuelle brancheskiftere og hjælpe dem videre ind i byggebranchen. Der arbejdes parallelt på et 4 -5 ugers opkvalificeringsforløb på AMU stilet imod anlægsstruktørbranchen.

 

Den 7. april 2022 afholdes der et informationsmøde for jobsøgende om job i anlægsbranchen på AMU Fyn.

 

Slutteligt vil vi her gøre opmærksom på, at vi nu er blevet endnu mere synlige på Nordfyns Kommunes hjemmeside. Du finder os her. 

 

Vi sidder klar til at hjælpe alle hverdage fra klokken 8.00.

 
 
 
COLOURBOX11123247.png
 
 
 
 

Virksomheder er tilfredse med erhvervsservice


83 procent af virksomhederne i Nordfyns Kommune er tilfredse med den service, de modtager fra kommunen. Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Erhvervsfremme har udarbejdet for Nordfyns Kommune.

 

Undersøgelsen bygger på svar fra i alt 86 virksomheder, der i løbet af 2021 har været i kontakt med Nordfyns Kommune, f.eks. i forbindelse med en byggeansøgning, en miljøgodkendelse eller et miljøtilsyn. Også virksomheder, der har samarbejdet med kommunens jobcenter, er blevet spurgt.

 

Nordfyns Kommune gennemfører undersøgelsen en gang om året for at følge med i, hvordan virksomhederne tager imod kommunens service. Kommunen oplever selv, at der er en god og tæt dialog mellem virksomheder og kommune. Det er blandt andet tydeligt under de talrige virksomhedsbesøg, som kommunen årligt gennemfører.

    Bogrmester Morten Andersen: - Jeg er altid vendt klogere hjem fra et virksomhedsbesøg, end da jeg tog afsted. Det er meget lærerigt at høre, hvordan vores erhvervsservice modtages. Alt overvejende er virksomhederne positive, og hvis der er plads til forbedring, så går vi hjem og gør noget ved det. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLOURBOX31038346 (1).jpg
 

Udbud: Renovering af kommunale bygninger i 2022

 

De kommunale bygninger i Nordfyns Kommune renoveres kontinuerligt, og der er i 2022 også afsat en pulje til renovering. Puljen prioriteres løbende og vil i år primært blive anvendt på renovering af energikilder og klimaskærme.

 

Nordfyns Kommune har i alt 4 bygninger, som opvarmes med oliefyr. Disse bygninger vil i løbet af 2022 og 2023 skulle gå over til nye energirigtige varmekilder.

 

Desuden fortsætter det store arbejde med at fornye de kommunale bygningers tage her i 2022.

 

Forventede større renoveringsopgaver i 2022:

 • Sejlerkajen 13, Bogense - Tagrenovering
 • Børnehaven Fyrtårnet - Udskiftning af varmekilde
 • Børnehaven Dalskovreden - Udskiftning af varmekilder
 • Otterup Rådhus - Delvis tagrenovering.
 • Søndersø Rådhus - Delvis vinduesrenovering
 • Materialegården, Nr. Esterbølle - Udskiftning af tag på administrationsbygningen.
 • Otterup Rådhus - Handicaptoiletter

Alle opgaver forventes udbudt i fag- og hovedentrepriser.

 

Hvis I har interesse i opgaverne er I velkommen til at kontakte Faglig Koordinator Morten Grønvald, mgroen@nordfynskommune.dk

 
 
 
COLOURBOX4041336 (1).jpg
 

Indstil en virksomhed til årets miljøpris

 

Nu er den årlige pris for virksomheder, som har gjort en særlig indsats på miljøområdet,  tilbage. Du kan nominere din egen eller en anden virksomhed.


Formålet med de nordfynske miljøpriser er at hædre initiativer, der bidrager til den grønne omstilling på tværs af Nordfyns Kommune.