Nyhedsbrev
25. maj 2021
 
 
 
 

Nyt fra byggepladserne 

 
 
 
 

Kære beboere ved Strandboulevarden

Den 1,1 km lange tunnel, har vi, som bekendt, fået boret og lagt i alt 295 tunnelelementer til de tre tunnelstræk. Alt sammen for at skybrudssikre området omkring Strandboulevarden. Vi er stadig i jeres lokalområde, og arbejder med det øvrige anlægsarbejde. Læs med her og få nyt om de forskellige byggepladser på skybrudsruten.

 
IMG_8668.JPG

Kig ind til det østlige tunnelstræk

 
 
 
 
 
 

Byggeplads Midt (krydset Strandboulevarden og Gammel Kalkbrænderi Vej)
Herfra blev første bid af undergrunden taget, og det bliver også her, hvor det sidste anlægsarbejde afsluttes. Lige nu udføres betonarbejdet til bygværket under jorden. Denne byggeplads forventes afsluttet ultimo 2021.

 

Rosenvængets Hovedvej (krydset Strandboulevarden og Rosenvængets Hovedvej)
Her har vi tilsluttet det eksisterende kloaksystem til skybrudstunnelen, så regnvandet i tilfælde af skybrud, løber i tunnelen frem for på gaden. Det underjordiske tilslutningsbygværk er afsluttet, og vi er i gang med at reetablere overfladen. Arbejdet forventes at være færdig i løbet af juni måned.

 

Århusgade (krydset Strandboulevarden og Århusgade)
Ligesom ved Rosenvængets Hovedvej skal det eksisterende kloaksystem tilsluttes skybrudstunnelen. Vi er lige nu i fuld gang med selve tilslutningen til tunnelen, og herefter venter betonarbejdet og færdiggørelsen af bygværket. Et arbejde, vi forventer, vil være afsluttet i løbet af sommeren.

 
 
 
 

Byggeplads Nord 

(Strandboulevarden ved Løgstørgade)

 

Her er vi netop blevet helt færdige, og strækningen ligner atter sig selv efter at have været en byggeplads de sidste par år. Parkeringspladser er kommet retur, og det er igen muligt for bilister at køre i begge vejbaner - både i nordlig og sydlig retning. Samtidig er der blevet plantet nyt græs i bedene ved træerne ud mod kørebanerne. Her kan vi kun opfordre til, at der trædes varsomt, så græsset har en chance for at gro sikkert frem.

 

Byggeplads Øst

(Gammel Kalkbrænderi Vej mod Østbanegade)

 

Slutdestinationen for tunnelboremaskinen Helgas sidste tur gennem undergrunden, som skete i slutningen af december 2020. Nu arbejdes der for at få området helt tilbage til, før anlægsarbejdet gik i gang. Dvs. genetablere parkeringspladser, fri passage til Østbanegade og reetablering af asfalten. Der er plantet nye træer i området ved udgangen mod Østbanegade. Arbejdet forventes afsluttet ved udgangen af maj.

IMG_8696.JPG

Nyplantet græs på Strandboulevarden ved Løgstørgade

 
 
 
 

Next step
Udover de omtalte byggepladser venter der yderligere arbejde på to øvrige destinationer nemlig i krydsene Viborggade og Ndr. Frihavnsgade. Begge steder skal det eksisterende kloaksystem tilsluttes til skybrudstunnelen.

 

Mere info
Det er belgiske entreprenørfirma Smet-Tunnelling, der udfører arbejdet for HOFOR. Har du/I spørgsmål eller kommentarer til arbejdet, kontakt HOFOR på tlf.: 3395 3395 og spørg efter byggeleder Maibrit Gjørup. Eller send en mail til: strandboulevarden@hofor.dk.

 

Læs mere om om skybrudstunnelen her: Strandboulevarden skybrudssikring

 

Med venlig hilsen

HOFOR A/S

 
 
 
STB Byggeplads_Øst.JPG

Nyplantede træer ved Østbanegade

 
 
 
 
 
 

Vi passer på dine persondata. Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her.

 
 
 
 

HOFOR

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Ørestads Boulevard 35 | DK-2300 København S

Telefon: 3395 3395

 
Social media icon Social media icon