Århus Kommune
 
Nyhedsbrev
26. oktober 2018
 
 
 
 

Følg den grønne omstilling i Aarhus

 
 
 
 

Nyhedsbrevet fra GoGreenWithAarhus udkommer 8 gange om året, og giver dig aktuelle nyheder samt info om projekter, arrangementer og fundingmuligheder relateret til den grønne dagsorden i Aarhus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I en grøn by er der også industrivirksomheder

Industrivirksomheder spiller en vigtig rolle på Aarhus' vej mod et bæredygtigt samfund. Hvis virksomheder og by arbejder sammen om at udvikle bæredygtig industri, kommer det både virksomheder og bysamfund til gode.

 

Læs mere her.

Stort marked for grønne virksomheder

Der er efterspørgsel på grønne teknologier verden over. Det betyder, at virksomheder har store muligheder for at vinde nye forretningsområder, mens de samtidig understøtter de globale og nationale klimaambitioner.

 

Læs mere her.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klimastafetten

 
 
 
 
 
 
 
 

Klimastafetten er denne gang landet hos Teamleder Lise Karstenskov Hughes fra Aarhus Vand.

 

Hvad ser I som den største udfordring for den grønne omstilling i Aarhus?

Den stramme statslige økonomiregulering, vi som vandselskab er underlagt, betyder at vi skal spare 2 procent hvert år. Men en grøn omstilling kræver investeringer til forskning, udvikling og drift. De penge har vi svært ved at skaffe, og det betyder, at vores grønne omstilling går langsommere end nødvendigt.

På eksempelvis Egå Renseanlæg er vores mål at producere mere el, end vi bruger - dvs. grøn energi direkte ud til de aarhusianske forbrugere. Vi har knowhow og kompetencer til at nå målet, men pga. den økonomiske regulering mangler vi tilstrækkelig manpower.

 

Så hermed en opfordring til Aarhus Byråd: Læg pres på Christiansborg for at give os det økonomiske råderum tilbage!

 

Læs mere hos:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funding

 
 
 

Støtte til Cirkulær Økonomi

Få støtte til at arbejde med mere effektivt udnyttelse af ressourcer, energi og materialer og gøre dit produkt grønnere.
 

Fremme af innovation inden for grøn energiteknologi

Mulighed for støtte til innovationssamarbejder mellem 3 SMV'er og en videninstitution. Temaet er integrerede energisystemer!

 

Realdania støtteordning til bæredygtige produkter

Med "Innovation til marked" har Realdania afsat 20 mio. kr. til at hjælpe bæredygtige produkter på markedet. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet: MUDP 2018

Har en god idé inden for miljøteknologi kan du få tilskud til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden og danske arbejdspladser.

 

Circularity City - Cirkulær Økonomi på dagsordenen

Kommuner og virksomheder i Region Midtjylland har mulighed for at søge økonomisk støtte til udvikling af løsninger og projekter.

 

Underværker - en Realdania kampagne

Realdania støtter bl.a. bæredygtige projekter, som er udviklet og drevet af ildsjæle.

 

NRGi´s Værdipulje
NRGi's Værdipulje støtter lokale, bæredygtige projekter.  

 

Climate KIC Nordic

Aarhus Kommune er medlem af Climate KIC Nordic, som har en række funding-muligheder til grønne start-ups og innovative klimaløsninger.

Grundejernes investeringsfond
GI har de seneste 10 år støttet innovative udviklingsprojekter med over 130 mio. kr. - bl.a. indenfor klimavenlig renovering.

 

ELFORSK
Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram støtter effektiv anvendelse af el og energi i slutforbruget gennem grønne løsninger til gavn for virksomheder og private forbrugere.
 

Danmarks Grønne Investeringsfond

DGI er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund.

 

Har du input til fundinglisten?

Så kontakt os på gogreen@aarhus.dk 

 

 

Kalender

 
 
 

26.10 - 27.10 Afslutningsfest i Dome of Visions

Tiden er kommet til at fejre det liv, som har fyldt Dome of Visions 3.0 siden oktober 2016 og hylde alle dem, der har været med til at gøre domen til en del af Aarhus. Efter oktober vil driften af domen bliver overdraget fra NCC til Aarhus Kommune.

 

20.11 Klima & Popcorn viser dokumentarfilmen:
The Age of Consequences
Tag med til debatoplæg på DOKK1 og se dokumentarfilm om løsning af klimaudfordringerne.

 

05.11 Climate Challenge 2018
Climate Challenge bringer studerende og forskere tæt på erhvervslivet og de virksomheder, der netop nu står over for store klimaudfordringer.

 

20.11 - 21.11 China Denmark Regions and Cities Forum 2018
2 spændende dage med workshops og site visits med fokus på dansk-kinesisk samarbejde inden for #grønne løsninger, #sundhed og #landbrug og #fødevarer.

 

31.10 Royal træplantning på Frederiks Plads
Kronprinsen planter konge-eg sammen med 100 skoleelever på Frederiks Plads.

 

13.12 GoGreenwithAarhus Årskonference
Vi samler de grønne ildsjæle, klimapartnere og interne nøglepersoner i Aarhus Kommune til status og diskussion af klimaindsatsen i Aarhus.

 

Har du input til kalenderen?

Så kontakt os på gogreen@aarhus.dk 

 
 
 
 

Aarhus Kommune  |  Tlf. 89 40 15 00  |  E-mail: gogreen@aarhus.dk

 

 
Tilmeld dig mailing-listen her 
 

Følg os på Facebook:

 
Social media icon
 
 
 
 
Go Green With Aarhus