Pressemeddelelse
6. juli 2020
 
 
 
 

Movia: For mange glemmer stadig billetten

 
 
 
 

Under coronakrisen har mange kunder glemt at betale for busturen. Tendensen er ved at vende, og flere husker igen billetten, når de stiger på bussen på Sjælland. Men niveauet for kunder uden billet er stadig meget højere end før nedlukningen af Danmark, oplyser Movia.

 
 
 
 
 
 
 
 

Movia startede i begyndelsen af maj en kampagne for at minde kunderne om, at man skal huske at købe billet, før man stiger på bussen. Kampagnen har virket, men desværre udstedes der stadig flere kontrolafgifter end normalt. Og det ærgrer Danmarks største mobilitetsselskab, Movia:

"I Movia ønsker vi ikke, at vores kunder skal stå med en bøde på 750 kr. for en tur, som måske reelt set koster 24 kr. med en enkeltbillet eller blot 16 kr. med rejsekort. For os er det billetindtægter fra mange kunder hver dag, der er en forudsætning for, at vi kan opretholde god kollektiv transport - ikke kontrolafgifterne", siger kommunikationsdirektør i Movia Camilla Struckmann, og hun fortsætter:

"Vi kan se, at vores informationskampagne om at huske billet har hjulpet, men vi er ikke i mål. Fra mandag 29. juni har vi åbnet bussens fordør igen, og vi håber, at det vil hjælpe. Men under alle omstændigheder er det vigtigt for os at gøre kunderne opmærksom på, at vores billetkontrol ikke holder sommerferie". 

På chaufførlågen opfordres kunderne til ikke at gøre ophold ved siden af chaufføren og informeres om, at der kun er selvbetjening - ingen kontanter. En sms-billet eller en enkeltbillet i DOTs app til 2 zoner koster 24 kr., og bruger man rejsekort til at betale for rejsen koster samme rejse 16 kr. 3 zoner koster 21 kr. Det betjente kontantsalg i busserne er fortsat midlertidigt lukket, og derfor skal man som kunde betjene sig selv. En kontrolafgift koster 750 kr.

Movias billetkontrollører fortsætter deres besøg i busserne henover sommerferien, hvor de er også med til at hjælpe kunderne godt på vej med de nye regler i den kollektive transport, som skal mindske smittespredning. 

Billetkontrollen følger naturligvis sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at mindske risiko for smittespredning. Det indebærer blandt andet, at billetkontrollen foregår med god afstand - i strakt arm, ligesom enhver form for fysisk kontakt med kundens billet, mobil eller rejsekort undgås. Kunderne skal derfor også selv holde sit ID kort frem, så kontrolløren ikke skal røre ved det. Alle kontrollører har håndsprit med. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og Presse, tlf. 36 13 20 10

 
 
 
 
 
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.

 
 
 
 

TRAFIKSELSKABET MOVIA
Gammel Køge Landevej 3 - 2500 Valby - presse@moviatrafik.dk - Tlf: 36 13 20 10

 
Social media icon Social media icon
 
Vis i browser
 
Afmeld udsendelser