Pressemeddelelse
2. december 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preview image

Et af de mange fælleskøkkener på Bikuben Kollegiet. Foto: Kontraframe

 
 
 
 

Ny undersøgelse: Det betaler sig at bygge fællesskaber - både socialt og samfundsøkonomisk

 
 
 
 

123 millioner kroner. Så meget vil den årlige værditilvækst i Danmark potentielt vokse, hvis alle kollegier ligesom Bikuben Kollegiet i København designes med fællesskabet i fokus. Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af AART med det formål at kaste nyt lys på arkitekturens sociale og samfundsøkonomiske effekt.

 
 
 
 

"For os handler arkitektur om mere og andet end form. Det handler først og fremmest om effekt. Derfor arbejder vi strategisk med at genbesøge vores opførte projekter for at dokumentere effekten af de muligheder, vi sammen med vores mange gode samarbejdspartnere har skabt med arkitekturen."

 

Det fortæller Johanne Mose Entwistle, antropolog og dokumentationschef hos AART, som netop har afsluttet en undersøgelse af Bikuben Kollegiet tegnet af AART tilbage i 2007. I spidsen for arkitektvirksomhedens dokumentationsteam har hun genbesøgt kollegiet for at studere dets sociale effekt og sætte tal på dets samfundsøkonomiske potentiale - og resultatet er tankevækkende. For ikke alene modvirker Bikuben Kollegiet ensomhed bedre end andre kollegier i Danmark. Var alle kollegier som Bikuben Kollegiet, ville den årlige værditilvækst i Danmark potentielt være 123 millioner kroner højere på grund af mindre uddannelsesfrafald.

 

Stiller sig selv en kompleks opgave

"Det er uhyre komplekst at isolere en social eller samfundsøkonomisk effekt til arkitekturen alene. For effekten er influeret af mange forhold. Derfor arbejder vi strategisk med at kombinere kvalitative og kvantitative indsigter, så vi har gode forudsætninger for at konkludere på arkitekturens potentiale, ligesom vores undersøgelser altid bygger på et transparent og teoretisk velfunderet undersøgelsesdesign," fortæller Johanne Mose Entwistle.

 

"Vores undersøgelse af Bikuben Kollegiet bygger derfor på grundig dokumentation i form af spørgeskema, observationer, interviews og beregninger baseret på veletableret viden om sammenhængen mellem ensomhed og frafald på uddannelser og deraf følgende fald i livstidsværditilvækst. Det hele med sigte på at kortlægge en effektkæde, hvor arkitekturens rolle som en væsentlig katalysator kan afdækkes," tilføjer hun.

 

Modvirker ensomhed blandt studerende

Ifølge Johanne Mose Entwistle er Bikuben Kollegiet et interessant byggeri at studere, da det tager hånd om en væsentlig samfundsudfordring. For hvert år starter mere end 60.000 unge på et studie, men livet som studerende byder for mange på en hverdag i ensomhed. Faktisk viser undersøgelser, at hver 9. studerende på landets universiteter ofte føler sig ensom. AART har derfor skabt Bikuben Kollegiet med tanke på at fremme et mere inkluderende fællesskab i studieårene.

 

"Tankerne på tegnebordet er en ting. Noget andet er, hvordan og hvorvidt et byggeri gør en forskel i virkeligheden. Vi satte os derfor for at dokumentere effekten af Bikuben Kollegiet. Her fandt vi blandt andet frem til at ved at synliggøre livet og styrke mulighederne for sociale møder, så giver kollegiet en dybere følelse af fællesskab end andre kollegier i Danmark, og som resultat føler færre beboere sig ensomme. Faktisk føler 10 procent færre sig 'ofte' eller 'en gang imellem' ensomme, og sammenligner man med studerende, der bor alene i lejlighed, er resultatet endnu mere markant," fortæller Johanne Mose Entwistle.

 

"Der er mange muligheder for at være i fællesrum sammen, og det gør meget for det sociale, at man for eksempel kan være mange i køkkenet på én gang. Der er plads til, at man kan være på de andre etager, og der er plads til at få besøg af venner. Det er ikke lukkede selskaber," fortæller Stinna Winther, der bor på Bikuben Kollegiet og har deltaget i undersøgelsen. Hun tilføjer:

 

"Og selvom du måske er alene, så kan du altid se nogen på de andre etager, og så føler du dig ikke alene."

 

Giver gevinst på samfundets bundlinje

Ifølge Johanne Mose Entwistle er ensomhed væsentligt at adressere, ikke kun for den enkelte unge, men også for samfundet. For ensomhed er en af de primære årsager til, at unge frafalder deres studie. Det viser en undersøgelse fra Dansk Magisterforening, hvor 41 procent fremhæver, at ensomhed i 'høj' eller 'nogen grad' har været medvirkende til deres frafald.

 

"Det giver god mening at skabe mere fællesskabende rammer for livet som studerende, da det vil bidrage til at fastholde unge i uddannelse. For eksempel frafalder 94 kollegieboere i Danmark hvert år deres studier på grund af ensomhed, og med mere fællesskabende rammer - som på Bikuben Kollegiet - vil man kunne fastholde 13 kollegiebeboere i uddannelse. Det viser vores undersøgelse, hvor vi har sat fokus på de kollegiebeboere, som 'ofte' føler sig ensomme," fortæller Johanne Mose Entwistle.

 

"At styrke fællesskabet i studieårene giver dog ikke kun mening for den enkelte kollegiebeboer. Det giver også mening for samfundet. For det koster samfundet, hver gang en studerende frafalder sit studie. En studerende, der gennemfører sit studie vil nemlig have en forventet livstidsværditilvækst på 26 millioner kroner, mens livstidsværditilvæksten for en studerende, som frafalder studiet, vil være 9 millioner kroner lavere. Sammenholdt med at fællesskabende rammer - som på Bikuben Kollegiet - vil fastholde 13 kollegiebeboere om året i uddannelse, vil det løfte den årlige værditilvækst i Danmark med 123 millioner kroner," fortæller Johanne Mose Entwistle

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johanne Mose Entwistle, antropolog dokumentationschef i AART, foretager fokusgruppeinterview med nogle af Bikuben Kollegiets beboere. Foto: Kontraframe

Johanne Mose Entwistle, antropolog og dokumentationschef i AART, foretager individuelt interview med Stinna Winther, der bor på Bikuben Kollegiet. Foto: Kontraframe

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakta om undersøgelsesdesignet

Pressemeddelelsen baserer sig på en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse udført af AARTs dokumentationsteam i perioden november 2018 til september 2019. En undersøgelse, som AART efterfølgende har kombineret med samfundsøkonomiske beregninger.

 

Kvantitativ undersøgelse

Den kvantitative undersøgelse består af et spørgeskema, der er formuleret på baggrund af konklusioner fra publikationen Ensomhed i befolkningen - forekomst og metodiske overvejelser (2015) af Mathias Lasgaard og Karina Friis. Resultaterne fra AARTs spørgeskema er efterfølgende blevet sammenholdt med den nationale undersøgelse Boligundersøgelsen 2016. En spørgeskemaundersøgelse om danske elever og studerendes boligsituation og -behov (2016) udført af Analyse og Tal for Danske Elever og Studerendes Fællesråd (DSK).

 

Kvalitativ undersøgelse

Den kvalitative undersøgelse består af en række planlagte semistrukturerede individuelle interviews, fokusgruppeinterview samt observationer og en række ad hoc samtaler med beboere ad to omgange i henholdsvis maj og september 2019. I alt har 15 beboere bidraget til den kvalitative undersøgelse. Undersøgelsesdesignet er udviklet på baggrund af en forandringsteori, der bygger på AARTs oprindelige intentioner med arkitekturen med sigte på at give konkret indblik i, hvorvidt og hvordan arkitekturen påvirker livet på kollegiet og har betydning for fællesskab på kollegiet.

 

Samfundsøkonomisk undersøgelse

På basis af undersøgelsens konklusioner har AART efterfølgende beregnet det samfundsøkonomiske potentiale i at bygge kollegier, der understøtter fællesskab og modvirker ensomhed. Beregningerne er baseret på veletableret viden om sammenhængen mellem ensomhed og frafald på uddannelser og deraf følgende fald i livstidsværditilvækst. Beregningerne beror på en række forbehold - for eksempel at Bikuben Kollegiets høje performance i forhold til at modvirke ensomhed kan være influeret af andre faktorer end arkitekturen. Konklusionerne fra den kvalitative undersøgelse understøtter dog, at arkitekturen bidrager væsentligt til fællesskabet på Bikuben Kollegiet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bikuben Kollegiet ligger på Amagerfælledvej i København og blev tegnet af AART for 13 år siden med sigte på at modvirke ensomhed blandt studerende. 13 år efter har AART nu genbesøgt kollegiet for at studere og dokumentere, hvordan og hvorvidt kollegiet har indfriet de oprindelige visioner. Foto: Torben Eskerod

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kort om AART

AART architects A/S er en af Danmarks førende arkitektvirksomheder med 150 ansatte på kontorer i Aarhus, København og Oslo. Herfra rådgiver virksomheden bygherrer i hele Skandinavien om at udvikle organisationer og samfund med arkitekturen som katalysator. Aktuelt er virksomheden engageret i udviklingen af mere end én million kvadratmeter på tværs af skala og sektor - fra Norges kulturelle flagskib, Vikingtidsmuseet i Oslo, til et af Sveriges største gymnasier, Hedda Anderssongymnasiet i Lund, og Danmarks måske mest deleøkonomiske kontorbygning, Pakhusene i Aarhus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Jesper Hallstrøm Eriksen

Kommunikationschef

jhe@aart.dk

41 96 35 26

AART architects A/S