unknown documenttype 'template' 24. januar 2019
 
 
 
 

Nyheder til ledningsejere og entreprenører, nr. 2

 
 
 
 
 

Husk fribredder til vintertjenesten
Den har ikke sådan rigtig vist sig helt endnu, vinteren - men HUSK kravene til fribredder, både af hensyn til den almindelige, daglige renholdelse og særligt, hvis der pludselig skal ryddes sne og glatførebekæmpes:
•    Gangarealer i centrum: 1,5 m. Hvor der drejes 2,5 m. og med en venderadius på 5,0 m. 
•    Fortove: 1,25 m. fri passage
•    Forpladser ved busstop m.m. 2,0 m. fri passage
•    Cykelstier: 1,75 m. fri passage
•    Bustrafikerede gader uden cykelsti: 4,0 m. fri passage
Hvis fribredden ikke kan overholdes, eller hvis entreprenøren af anden årsag ikke kan komme til at udføre normalt renhold og vintertjeneste, skal I selv stå for renhold og vintervedligehold der, hvor I arbejder.

 

Retablerer I opgravninger rigtigt?
Vi oplever, at mange ikke retablerer rigtigt, når et arbejde er færdigt. Det er et stort problem - både i forhold til sætningsskader, revner o.l. og i forhold til trafikanternes sikkerhed. 
Vejdirektoratet har udgivet en lille flyer, der giver en rigtig god og praktisk trin-for-trin-vejledning i rigtig retablering. Den indeholder gode råd om sikkerheden før og under arbejdet, deponering, komprimeringsteknik, tilfyldning og retablering. Flyeren kan købes på Kommuneforlaget for 29,50 kr. 
Køb her 
 
Krav om 'Vejen som arbejdsplads'
Odense Kommune stiller nu krav om, at der altid er minimum én på et arbejdssted, der har gennemført og bestået AMU-kurset "Vejen som arbejdsplads". Det gælder for alle gravearbejder ved de større hoved- og indfaldsveje.
Vejdirektoratets juridiske afdeling vurderer, at vi kan stille dette som krav, da det er af væsentlig trafiksikkerhedsmæssig betydning, at de, der udfører gravearbejdet, har deltaget i "Vejen som arbejdsplads". 
 
Navn og telefonnummer på teknikskabe og brønde
Vi oplever ofte, at vi ikke ved, hvem vi skal kontakte, når et teknikskab eller andet er blevet påkørt, fordi vi ikke kan se, hvem ejeren er. Det er i alles interesse, at der kan reageres hurtigt, så ejeren af skabet, brønden o.l. kan få besked og rette op på skaden hurtigt. Derfor opfordrer vi jer til, at sætte selskabets navn og et kontaktnummer på teknikskabe, brønde o.l.
 
Tip din kollega!
Har du kolleger, der ønsker at modtage VEJ-NYT, så tilmeld dem her!
Vi bliver glade for input fra dig om emner, du gerne vil have, vi tager op i næste nyhedsbrev.

Skriv til tbah@odense.dk