Top til Erhvervsinfo - TFE til højre.png
 
 
Nyhedsbrev 6. september 2023
 
 
 
 
COLOURBOX42266917.jpg
 
 
 
 

Nordfyns erhvervsklima er bedst på Fyn og nr. 5 i Danmark

 

Nordfyns Kommune er nok en gang kommunen med det bedste lokale erhvervsklima på Fyn. Det viser Dansk Industris nye Erhvervsklimaundersøgelse for 2023, hvor Nordfyn tilmed er rykket 3 pladser frem på landsplan og er i top 5. Nordfyns Kommune er samtidig den eneste kommune i hele undersøgelsens top-ti, der ikke ligger i Jylland.

 

Danmarksmester i dialog og information

Virksomhederne er så tilfredse med kommunens information, og den dialog de har med Nordfyns politikere og embedsmænd, at kommunen på det område stryger helt til tops som landets bedste. Formand for Dansk Industri Fyn Poul Strandmark siger:

    - At være Danmarksmester i information og dialog er et resultat af en målrettet og kontinuerlig indsats. Det gælder både blandt politikerne med den afgåede borgmester Morten Andersen i spidsen og på kommunekontoret. Evnen og viljen til at lytte til hinanden og tale sammen er ganske enkelt forudsætningen for at skabe fremgang til fælles bedste. Og vi ser frem til et lige så godt og konstruktivt samarbejde med borgmester Mette Landtved-Holm.

    Til det positive resultat bidrager også en 5. plads på landsplan i kategorien Grøn omstilling. Her udtrykker virksomhederne stor tilfredshed med kommunens prioritering af grønne indkøb, kommunens indsatser for, at virksomhederne kan drives mere klimavenligt og kommunens fokus på at fremme bæredygtig transport.

 

Borgmester fortsætte kursen

Mette Landtved-Holm mener, at Nordfyn skal fortsætte den linje, der er lagt, og

hæfter sig ved det gode samarbejde mellem virksomheder og kommune, hvor begge parter hele tiden søger dialogen og er løsningsorienterede. Hun udtaler:

     -  Vi skal gribe problemerne, før de vokser sig store. Jeg oplever, at både virksomhederne og vi som kommune har en sund og praktisk tilgang til tingene. Vi er hver især altid interesseret i at løse problemer, så vi kan komme hurtigt videre. Desuden er vi gode til fortælle hinanden, hvis der er noget i samarbejdet, der bøvler.

 

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen er enig og tilføjer:

    - Virksomheder og kommune er dybt afhængige af hinanden. Derfor er dialogen og tilliden helt afgørende. Når vi lykkes sammen, skyldes det ikke mindst de mennesker, der tager dialogen i hverdagen. På begge sider er der en ukuelig vilje til at få tingene til at glide og smøge ærmerne op, når der er brug for det.

 

Ifølge borgmester Mette Landtved-Holm vil man nu fejre det flotte resultat, men også kigge fremad og fokusere på det, der kan blive bedre.

    - Vi fejrer vores successer, men sørger også for at dykke ned i de områder, hvor vi kan gøre det bedre. Det kommer vi til at analysere nærmere på i den kommende tid, siger hun.

 

Pressemeddelelse fra Dansk Industri Fyn (pdf)
Resultatblad Nordfyn (pdf)

 
 
 
 
 
 
COLOURBOX47252444.jpg
 

Jobcenter lukket om fredagen, dog ikke for virksomhederne

 

Jobcenter Nordfyn gennemfører forsøg med 4 dages arbejdsuge. Det betyder, at Søndersø Rådhus vil være lukket om fredagen. De ledige har dog stadig mulighed for telefoniske og digitale samtaler efter aftale, ligesom virksomhederne kan kontakte Jobcentret helt som de plejer - også om fredagen. 

Jobcenteret igangsætter forsøget for at skabe større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstiden og øget kvalitet i sagsbehandlingen.

Fredagslukning betyder ikke, at alle medarbejdere har fri om fredagen, men at fredagen er reserveret til administrative opgaver samt digitale og telefoniske samtaler for de medarbejdere, der arbejder denne dag.

De medarbejdere, der har valgt at forsøge sig med en 4 dages arbejdsuge, vil fremover kunne holde digitale og telefoniske samtaler uden for normal åbningstid, så borgere har mulighed for at booke samtaler på et tidspunkt, der passer dem og deres jobsøgning. Det er en ny fleksibilitet, som vil komme både virksomheder og borgere til gode.

Vi har netop valgt fredag som lukkedag, da der i forvejen ikke er ret mange henvendelser til jobcenteret denne dag. Forsøget med den 4-dages arbejdsuge løber frem til årsskiftet. Vi vil løbende evaluere forsøget og veje positive/negative konsekvenser op mod hinanden for borgere, virksomheder og medarbejdere.

 

Venlig hilsen
Jobcentret

 
 
 
 
 
 
byggesag.jpg

Byggesagsteamet gør en ihærdig indsats for at behandle så mange byggesager som muligt. Effekten udebliver ikke.

 

Byggesager: På vej tilbage på sporet

 

Det seneste års tid har Nordfyns Kommune haft længere sagsbehandlingstid på byggesager, end vi har ønsket. Vi beklager for de gener, som virksomhederne har haft i den forbindelse.

 

Vi har iværksat en række initiativer for at bringe sagsbehandlingstiden ned, og det begynder vi heldigvis at kunne spore effekten af. 

 

At vores byggesagsteam kom så langt bagud for et års tid siden, skyldes flere faktorer. Det drejer sig blandt andet om udfordringer omkring personale, ligesom der i samme periode er indført et nyt it-system. Endelig landede der opgaver fra statslig side i afdelingen, hvilket medførte tilførsel af yderligere byggesager til kommunen mv.

Situationen har krævet en koordineret indsats. Der er blandt andet dækket ind med konsulenthjælp til at hjælpe med sagsbehandlingen og rydde op i gamle sager. De vakante stillinger er genbesat, og der er arbejdet med effektivisering af arbejdsgangene i forhold til det nye it-system.

 

Senest er vi begyndt at screene sagerne hurtigt, efter at de er modtaget. Har man indsendt fyldestgørende materiale fra start, betyder det, at vi hurtigt kan sagsbehandle, og ansøgeren dermed også hurtigt kan få en afgørelse.

 

Sådan kan du selv bidrage til kortere sagsbehandlingstid
 

Som ansøger kan du hjælpe dig selv - og os, ved at sikre, at du sender en fyldestgørende ansøgning fra start. Vi oplever desværre rigtig mange mangelfulde ansøgninger, også fra professionelle bygherrer. Det forsinker processen mærkbart, når vores byggesagsbehandlere skal igennem den samme sag flere gange, før vi har det materiale vi skal bruge for at kunne behandle sagen.

 

Selv om vores initiativer begynder at have effekt, så forventer vi fortsat, at der vil gå et stykke tid, før sagsbehandlingstiden lever op til vores egne målsætninger.

 

Vi vil gerne takke for den forståelse, vi har mødt hos rigtig mange af jer, der har ventet tålmodigt på behandlingen af en ansøgning. Vi ser meget frem til at vi igen er helt tilbage på sporet.


Venlig hilsen
Plan og Kultur

 
 
 
Handvaerkermoede 31 oktober.png
 

Håndværkermøde: Sæt kryds i kalenderen 

Traditionen tro har vi inviteret tre håndværkere ind for at samarbejde om at udarbejde et program, der rammer jer håndværkere bedst muligt. Håndværkermødet finder sted:

 

Tirsdag d. 31. oktober kl. 17:00 - 20:00 på Otterup Rådhus

 

Det foreløbige program ser sådan ud:

 • Velkomst ved borgmester Mette Landtved-Holm
 • Orientering om budget og kommende udbud ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen                
 • Status på byggesag 
 • Status på kommunens bygninger i forhold til energi/klima. Hvordan kan håndværkere bidrage?
 • Status på affaldsordning / genbrugspladser  
 • Dialog ved rundborde om:
  - Klima 
  - Affaldsordnin 
  - Byggesag
 • Afslutning ved borgmester Mette Landtved-Holm

Du kan allerede nu tilmelde dig håndværkermødet hos Marianne fra Task Force Erhverv: mgr@nordfynskommune.dk eller tlf. 2046 0828

 
 
 
COLOURBOX29298310.jpg
 

Fremtidige udbud: Bygge- og anlægsopgaver

 

De kommunale bygninger i Nordfyns Kommune renoveres kontinuerligt, og i 2023 er der også afsat en pulje til formålet. Puljen prioriteres løbende og vil i 2023 blandt andet blive brugt til udskiftning af varmekilder, energirenovering, mm.

 

I 4. kvartal af 2023 forventes følgende større opgaver at blive sendt i udbud:

 • Udskiftning af gamle lofter, ca. 200m2
 • Renovering af vejbroer og rørunderføringer
 • Nyt Børnehus, Birkemosen

Alle opgaver forventes udbudt i fag- og hovedentrepriser.

 

Hvis der er interesse for opgaverne, er I velkomne til at kontakte faglig koordinator Morten Grønvald på mail mgroen@nordfynskommune.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLOURBOX15790780.jpg
 
 
 
 

Skadedyrsbekæmpelse

 

Efteråret er den tid, hvor rotter trækker tættere på mennesker, så vær opmærksom på tegn på rotter omkring dine bygninger. Bekæmpelse er mest effektiv, hvis den startes tidligt,. Derfor: Se efter huller og efterladenskaber.

 

En sikringsordning kan være en god løsning for dig. Dermed sikrer du, at du får besøg af en skadedyrebekæmper jævnligt. Hvis du ikke har en sikringsordning, skal du huske, at der er pligt til at anmelde rotter. Du kan anmelde rotter via Nordfyns Kommunes hjemmeside.

 

Skadedyrsbekæmper kigger forbi

Kommunen har pligt til at besøge alle erhvervsejendomme med dyrehold eller opbevaring af foder, planteprodukter mv. Besøgene finder sted i vinterhalvåret.

 

Besøgene er uvarslede. Hvis der ikke træffes nogen hjemme, har skadedyrsbekæmperen pligt til at se efter spor af rotter. Hvis der er rotter skal skadedyrsbekæmperen igangsætte bekæmpelse. Skadedyrsbekæmperne efterlader en seddel i postkassen, hvor det bekræftes, at de har været der, og om de har fundet rotter eller ej. Selvom Kommunens skadedyrsbekæmpere kommer forbi i den nævnte periode, skal du ikke vente med anmelde rotter. Det er som nævnt vigtigt at begynde bekæmpelsen, så tidligt som muligt.

 

Nyt om opkrævning af gebyr

Fremover vil der blive udsendt særskilt opkrævning på skadedyrsbekæmpelsen. Det skyldes, at lovgivningen på området er ved at blive ændret.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLOURBOX50025932.jpg
 

Projekt Edison: Vil du være dommer?

 

Kunne du tænke dig at være dommer, når elever fra 7. klasse dyster i innovative løsninger under temaet "Vi skaber energi"?

 

Projekt Edison afvikles på Nordfyns Gymnasium onsdag d. 8.11.2023 kl. 08:30 - 13:00, og årets tema er "Vi skaber energi". Her skal eleverne finde nye ideer og innovative løsninger, der kan afhjælpe den problemstilling, som de vælger at arbejde med som gruppe ud fra årets tema.

 

Vi har brug for dommere fra erhvervslivet til at bedømme de innovative elever fra kommunens 7. klasser.

 

Tilmeld dig som dommer hos Task Force Erhverv: mgr@nordfynskommune.dk
eller på tlf. 2046 0828

 
 
 
Umesse vers 4.png
 

UDDANNELSESMESSE

Sæt kryds i kalenderen!

 

Vil du være med til at sikre den fremtidige arbejdskraft? Bidrag og få en stand på årets uddannelsesmesse, som afholdes:

 

Tirsdag d. 10. oktober 2023, kl. 9.00 - 11.00
på Nordfyns Gymnasium

 

Tilmeld din virksomhed og få en stand hos Task Force Erhverv: mgr@nordfynskommune.dk eller på telefon: 2046 0828