Nyhedsbrev 4. september 2019
 
 
 
 
 
 
 

Øget tilgængelighed til apoteker

 

Danskerne har fået lettere adgang til at få udleveret og til at få råd og vejledning om lægemidler, siden den nye apotekerlov trådte i kraft i 2015. Men den økonomiske ramme presser tilgængeligheden på landet.

 

I løbet af de seneste fem år er der åbnet 176 nye apoteker. Samtidig vælger flere af landets apoteker at have åbent længere både på hverdage og i weekenden. Og så er ventetiden mere end halveret i løbet af de senere år. I dag er den gennemsnitlige ventetid på landets apoteker nede på to og et halvt minut.

 

Det er en udvikling, som er helt i tråd med ambitionerne bag apotekerloven fra 2015. Der er imidlertid risiko for, at udviklingen ikke kan fortsætte. Det skyldes, at den økonomiske ramme, som apotekerne er underlagt, ikke er fulgt med udviklingen.

 

Problemet er ikke mindst, at apotekerne får stadigt mindre ud af at udlevere medicin til borgerne. Apotekernes avance pr. solgt medicinpakning fastlægges i forhandlinger med Sundhedsministeriet, og den er mere end halveret i løbet af de seneste fem år som resultat af nogle apotekers salg af andre varer end medicin.

 

I 2015 var apotekets avance knap 11 kroner på en pakke medicin. I dag er avancen sat ned til godt 5 kroner.

 

Det gør det stadigt vanskeligere at drive apotek. Ikke mindst i landdistrikterne, hvor apotekerne er særligt følsomme over for den faldende avance, fordi de har vanskeligere ved at øge omsætningen ved at sælge andet end medicin.

 

Læs hele analysen her

Antallet af apoteker boomer i byerne - men indtjeningen skævvrides

De mange nye apoteker i byerne er finansieret af øget salg af omsorgs- og plejeprodukter. Men det giver lavere avance pr. lægemiddelpakning. Det har ført til en stigende skævvridning i indtjeningen, så byapotekerne får en forholdsmæssigt større del af kagen end apoteker i mindre tæt befolkede områder, der i højere grad lever af at udlevere lægemidler. Uhensigtsmæssige incitamenter skævvrider systemet og lader udkantsapotekerne i stikken. "Når man sælger mere solcreme i København, får apoteket i Nørre Snede mindre for lægemidlerne", siger Apotekerforeningens formand, Anne Kahns til JP Finans.

Se artikel i JP Finans

 

Apotekerforeningen til møde med sundhedsministeren

Apotekerforeningens formand har holdt møde med Magnus Heunicke (S), der er ny sundheds- og ældreminister.

På mødet fortalte Anne Kahns om, hvordan apotekerne kan være en del af løsningen på de udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor. Hun understregede samtidig over for ministeren, at det kun kan lade sig gøre, hvis den nuværende økonomiske styring bliver justeret.

Læs mere her

 

Læger: Lad apotekerne overtage en del af recepten

Formanden for Lægeforeningens Lægemiddel- og medicoudvalg, Tue Flindt Müller foreslår i Dagens Pharma, at apotekerne skal overtage opgaver vedrørende receptudskrivning fra lægerne. Apotekerforeningens formand Anne Kahns er meget positiv over for forslaget, som godt kan implementeres, uden at det går ud over den høje sikkerhed i medicinudskrivning og -udlevering.
Se Anne Kahns svar her

 

Fokus på restordrer på medicin i EU

Borgerne oplever en gang imellem, at de må gå forgæves på apoteket for at hente deres medicin. Problemet er blevet behandlet i pressen hen over sommeren. 

At stadigt flere lægemidler er i restordre hos lægemiddelproducenterne, berører landets apoteker. Kunderne kan dog i over 98 procent af alle tilfælde få udleveret det ønskede lægemiddel med det samme, og de fleste kan få det næste dag. Leveringsproblemer er velkendte og et mere udbredt fænomen i andre lande. Den fælleseuropæiske apotekerforening PGEU har udarbejdet et papir om problemernes karakter og mulige løsninger.

Læs mere hos PGEU

 
 
 
 

Danmarks Apotekerforening

Bredgade 54 - DK-1260 København K

Telefon: 33 76 76 00 - www.apotekerforeningen.dk

Apotekerforeningen