Nordfyns Kommune
 
 
Nyhedsbrev 2. december 2022
 
 
 
 
HIRES_Julelys-9800.jpg
 
 
 
 

Kære virksomhed

 

Slutningen på 2022 nærmer sig, og vi vil i den forbindelse gerne sige tak for samarbejdet i det forløbne år, som set fra vores stol  har været meget inspirerende og udbytterigt.

 

Vi kan se tilbage på et aktivt år med et velbesøgt håndværkermøde og et ligeså velbesøgt møde for landbrugserhvervet. Derudover har vi været samlet til en erhvervsevent, hvor I virksomheder kom med gode input til en ny vision fra Nordfyn. Dertil kommer de talrige virksomhedsbesøg, som vi har været ude på hen over året, hvor vi altid får en god og uformel dialog med udgangspunkt i virksomhedernes dagligdag.

 

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i det nye år - gerne med fokus på at udvikle samarbejdet, så vi kan understøtte den fortsatte vækst på Nordfyn. 

 

Torsdag den 19. januar afholder vi den vante nytårskur for vores lokale erhvervsliv og øvrige samarbejdspartnere. Vi håber, at I vil prioritere at deltage.

 

Vi ses til et spændende 2023

Glædelig jul og godt nytår!

 
underskrifter MVP MAN.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kropssprog.jfif

Håndværkermøde satte fokus på aktivt brug af kropssprog. Skuespiller David Owe var inviteret som indlægsgiver og involverede deltagerne aktivt.

 

Lokale håndværkere satte dagsordenen


Der var action over feltet til Nordfyns Kommunes årlige håndværkermøde i slutningen af oktober. Skuespiller David Owe indtog scenen med et inspirerende oplæg om, hvordan man bruger sit kropssprog effektivt i sin kommunikation. Det kan være i dialogen med såvel ansatte som kunder mv.

Håndværkermødets indhold bliver til i tæt samarbejde med håndværkerne selv. Modellen er, at tre lokale håndværkere indgår i planlægningen, og i år var det et udtrykt ønske fra håndværkerne selv, at der blev stillet skarpt på kropssprog. Og det blev der gjort med håndværkerne som aktive medspillere og forsøgskaniner.

Affaldsordningen på genbrugspladserne og kommunens udbudsform var også blandt de emner, der fyldte.

Formålet med håndværkermøderne er at styrke samarbejdet mellem kommune og de lokale håndværkerfirmaer, og skabe et forum, hvor man gensidigt kan inspirere hinanden. Der var 58 deltagere til aftenens møde.

 
 
 
 
 
 
uddmesse.jpg
 

Messe matchede unge og uddannelse


Nordfyns Kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning afholdt onsdag den 5. oktober uddannelsesmesse. 326 elever fra 8. klasse og 440 elever fra 9. og 10. klasser deltog sammen med forældre. Tak til deltagende virksomheder!

 

Onsdag i skoletiden var messen især rettet mod 9. og 10. klasserne, mens den om aftenen havde eleverne i 8. klasserne som målgruppe.

 

På messen kunne de unge få indblik i de forskellige uddannelsesmuligheder, så de er bedst muligt klædt på, når de skal træffe deres valg. Formålet med uddannelsesmessen er netop at understøtte det gode match mellem unge og uddannelser, og dermed sikre, at der også fremover er kvalificeret arbejdskraft til de lokale virksomheder.

 

Flere virksomheder fra det nordfynske erhvervsliv deltog med stand på messen, så eleverne bedre kan koble uddannelse til et fremtidigt job.

 

Alle elever havde på forhånd fået "hjemmeopgaver" før messen omkring de forskellige ungdomsuddannelser. Eleverne havde blandt andet forberedt spørgsmål, som de stillede til medarbejderne i de forskellige virksomheder. Flere af virksomhederne havde taget lærlinge med på messen, så viden om uddannelse og job også kunne formidles i øjenhøjde fra ung til ung.

 

STOR TAK TIL JER VIRKSOMHEDER, DER VAR TIL STEDE MED STAND.

 

 
 
 
fjernvarme.jpg
 

Ny varmeplan offentliggjort. Lokale håndværkere hjælper


Nordfyns Kommune er har netop offentliggjort en ny varmeplan. I den forbindelse afholdes borgermøde, hvor lokale håndværkere vil være til stede med stande.

 

Vi holder i alt tre borgermøder, og hus- og ejendomsejere inviteres direkte i e-boks. Hvis du ejer flere ejendomme, modtager du et brev pr. ejendom. Lokale håndværkere vil være til stede på møderne med en stand, så borgere m.fl. har en mulighed for at få en dialog om konkrete løsninger.

 

For ejere af ejendomme, opvarmet med olie og gas, og som IKKE kan forvente fjernvarme, afholdes mødet tirsdag den 13. december 2022 kl. 16:30 - 18:30 i Hårslev Hallen, Ejlskovvej 16, 5471 Søndersø.

 

For ejere af ejendomme, opvarmet med olie og gas, og som potentielt kan få fjernvarme, afholdes mødet torsdag den 15. december 2022 kl. 16:30 - 18:30, Nordfyns Efterskoles hal, Klaus Berntsensvej 19, 5471 Søndersø.

 

For ejere af ejendomme med anden varmekilde end olie, gas og fjernvarme, afholdes mødet i januar 2023. Tid, dato og sted vil blive oplyst senere.

 

Tilmelding til de nævnte møder er nødvendig.

 

Se mere på kommunens hjemmeside:

Nordfyns Kommunes varmeplan - Nordfyns Kommune

 
 
 
 
 
 
Umesse.jpg
 

Nordfynske opfinderspirer imponerede


En ny innovativ form for ladestandere til el-biler. Det var blot én af de mange gode idéer, der blev præsenteret til lokalfinalen for 7. klasser på Nordfyns Gymnasium.

 

Idéerne var i top, og dommerpanelet blev blæst bagover af alle de innovative idéer, som blev pitchet, da der den 3. november 2022 var lokalfinale i den nationale opfinderkonkurrence Edison.

 

Der blev fundet seks Projekt Edison finalister på Nordfyn, som nu skal møde de bedste hold fra Vestdanmark ved det vestdanske finaleshow Danish Entrepreneurship Festival.

 

En stor tak til jer, der havde sagt ja til at være dommere. Det gjorde det muligt, at eleverne kunne blive bedømt af andre end deres sædvanlige lærere, hvilket var med til at gøre hele eventen til noget helt særligt for de unge.

 
 
 
 
 
 
10 KL BESØG.png

10. klasse Nordfyn har et godt samarbejde med flere nordfynske virksomheder, blandt andet Haarslev Industries, både mht. virksomhedsbesøg og praktik. En del elever opnår også læreplads den vej.

 

Er du klar til en praktikant fra 10. klasse?

 

Eleverne i 10. klasse har mange drømme for fremtiden. I afklaringen af deres drømme er det en kæmpe hjælp, når de nordfynske virksomheder åbner dørene til deres arbejdsplads i form af tilbud om praktik eller virksomhedsbesøg. 

 

Det er 10. Klasse Nordfyns erfaring, at et praktikforløb er berigende både for den unge selv og for virksomheden. Tager man som virksomhed en praktikant, kan vedkommende vise sig at være fremtidens nøglemedarbejder og gode kollega.

 

På årsbasis har 10. Klasse Nordfyn 60 elever, der har brug for praktik eller virksomhedsbesøg. Det gælder inden for alle jobområder, uanset om den unge er indstillet på at gå gymnasievejen eller ønsker en erhvervsuddannelse. Håndværk og produktion, pleje- og servicesektoren, kontor, handel og økonomi, it-branchen, hotel og restauration... Alt er i spil. Eleverne er i obligatorisk ugepraktik. I 2023 foregår det i uge 2.

 

10. Klasse Nordfyn har glæde af private og offentlige arbejdspladser til erhvervspraktik. Både det lille enkeltmandsfirma og den større virksomhed. Eleverne har mulighed for praktikdage hele året rundt, og det udmønter sig tit fritidsjob, eller endnu bedre elevplads og mesterlære.

 

Vi får meget positive tilbagemeldinger fra arbejdspladserne, og mange vil gerne "bruges" igen. Et stort skulderklap til de unge og praktikstederne. Vi håber, at endnu flere arbejdspladser vil tilbyde sig. Verden er fuld af muligheder, og mulighederne skal synliggøres.

 

10. Klasse Nordfyn og UUO (Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense og Omegn) sørger for udarbejdelse af praktikaftalen, der er omfattet af reglerne for Statens Erstatningsordning.

 

Kan I på din virksomhed tilbyde praktik for en elev i uge 2 eller på et andet tidspunkt, og/eller har I lyst til at få os på virksomhedsbesøg, så kontakt: Marianne Bang, underviser og praktikkoordinator, telefon 2714 4767, mfb@sde.dk

 
 
 
COLOURBOX48727734.jpg
 

Hvad står øverst på din ønskeseddel?

Er det nye medarbejdere, så prøv 'Straks-Rekruttering'.

 

Står din virksomhed over for at skulle finde kvalificerede medarbejdere, så lad Virksomhedsservice i Nordfyns Kommune hjælpe dig.

 

Straks-Rekruttering går i al sin enkelhed ud på, at virksomheden bliver tilbudt et direkte møde med et antal håndplukkede kandidater, enten via et koordineret og faciliteret møde hos Jobcenter Nordfyn eller på selve virksomheden. På mødet får virksomheden lejlighed til at præsentere sig selv som arbejdsplads og tager efterfølgende en 1:1 samtale med hver af kandidaterne.

 

Straks-Rekruttering er en omkostningsneutral og tidsbesparende måde at rekruttere medarbejdere på, og derfor er der god økonomi i det for dig og din virksomhed. Straks-Rekruttering kan foregå i alle brancher og til alle typer af ansættelser.

Ønsker du at høre nærmere, så tag fat i en af virksomhedskonsulenterne i Virksomhedsservice:

 

Ann-Jeanett Seest - asoere@nordfynskommune.dk / mobil: 2343 7061
Danielle Nørlev - dan@nordfynskommune.dk / mobil: 4013 3270

Lars Wædegaard - lwaede@nordfynskommune.dk / mobil: 2179 9626

Martin Hjære Lindby - mlindb@nordfynskommune.dk / mobil: 2139 2863

 
 
 
Klimaplan godkendt B.png
 

Historisk klimaplan er godkendt


Den grønne tænketank Concito har netop godkendt Nordfyns Kommunes klimaplan. Dermed er der sat handling bag en række særdeles ambitiøse klimamål på Nordfyn.

 

Den grønne omstilling er i fuld gang, og de kommende år bliver ekstra afgørende - også på Nordfyn. Med tænketanken Concitos godkendelse af Nordfyns Kommunes klimaplan, er kursen nu lagt på Nordfyn.

 

Planen beskriver konkret, hvordan Nordfyn når i mål med målsætningen om en 70% CO2-reduktion for hele kommunen inden 2030, at gøre kommunen som virksomhed CO2-neutral inden 2030 og hele kommunen CO2-neutral i 2050.

 

Læs pressemeddelelsen

 
 
 
COLOURBOX41946551.jpg
 

Bygge- og anlægsopgave: Kommende udbud

 

De kommunale bygninger i Nordfyns Kommune bliver løbende renoveret, og også i 2023 er der afsat økonomi til renoveringsopgaver. Puljen prioriteres løbende og vil i 2023 blandt andet blive brugt til udskiftning af varmekilder, energirenovering m.m.

 

I første kvartal af 2023, forventes følgende større opgaver at blive sendt i udbud:

  • Udskiftning af varmekilde på Materialegården.
  • Udskiftning af gamle lofter, ca. 400 m²

Alle opgaver forventes udbudt i fag- og hovedentrepriser.

 

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte faglig koordinator Morten Grønvald, mgroen@nordfynskommune.dk