Pressemeddelelse
5. januar 2021
 
 
 
 

Movias køreplaner kan nu læses lettere af blinde og svagsynede

 
 
 
 

Movia har nu opdateret bussernes digitale køreplaner, så de er lettere at få læst højt for blinde og svagsynede. Det har været et ønske fra Movias Tilgængelighedsforum med deltagelse af blandt andre Dansk Blindesamfund. Et nyt projekt har banet vejen for en optimering af læsevenligheden.

 
 
 
 

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 
 
 
 

Det er lykkedes for Movia teknisk at gøre bussernes digitale køreplaner lettere at læse for blinde og svagsynede. Dermed imødekommer mobilitetsselskabet et ønske fra Movias Tilgængelighedsforum, hvor blandt andre Danske Handicaporganisationer er med til at give inspiration og forslag til udvikling af tilgængeligheden i Movias produkter og services.

 

"Vi glæder os over, at det er lykkedes at finde en teknisk løsning, så synshandicappede nu har lettere ved at få læst de digitale køreplaner. Projektet betyder, at vi nu har opdateret vores 430 køreplaner, så de er lettere tilgængelige. Tak til Dansk Blindesamfund for dialogen og for at bidrage med at teste den nye løsning for os," siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.

 

Tidligere var det kun muligt at få læst et udpluk af den enkelte buslinje op. Dermed havde svagsynede ikke mulighed for at få læst alle stop op på ruten eller få læst hele køreplanen. Nu er løsningen lavet sådan, at man får læst op, hvor linjen kører fra og til samt alle stop på ruten. Man har også mulighed for at "hoppe" til relevante steder i køreplanen.

 

Landsformand i Dansk Blindesamfund, Thorkild Olesen glæder sig også over den nye løsning.

 

"Det har været et ønske fra os i mange år, at de digitale køreplaner bliver lettere at få læst højt. Derfor er vi meget tilfredse med den nye løsning. Vi glæder os over, at den løbende dialog vi har i Movias Tilgængelighedsforum, nu har ført til forbedringer for alle med synshandicap," siger Thorkild Olesen, der desuden vil informere medlemmerne af Dansk Blindesamfund direkte om de nye muligheder.

 

De 430 køreplaner med forbedret mulighed for højtlæsning har været tilgængelige på dinoffentligetransport.dk fra 13. december 2020.

 
 
 
 

Fakta

 
  • Formålet med Movias tilgængelighedsforum er at skabe dialog mellem Danske Handicaporganisationer, Ældresagen, Faglige Seniorer og Movia omkring Movias krav til tilgængelighed i de produkter og den service, der leveres til kunderne.
  • Forummet skal bidrage til at give inspiration og forslag til udvikling af tilgængeligheden til Movias produkter. Desuden er forummet tænkt som et sted, hvor Movia kan afprøve nye tiltag eller drøfte konkrete udviklingsprojekter.
  • Movias tilgængelighedsforum har fokus på de områder som Movia har direkte indflydelse på i forbindelse til Movias kollektive trafiknet.
  • Movia har i arbejdet med den ny løsning fået teknisk bistand fra en kontakt på Færøerne, og alle 430 køreplaner har været en tur i Canada og tilbage igen.
 
 
 
 
Kontaktinformation

Movia Presse, tlf. 36 13 20 10, mail presse@moviatrafik.dk

 
 
 
 
 
 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.

 
 
 
 

TRAFIKSELSKABET MOVIA
Gammel Køge Landevej 3 - 2500 Valby - presse@moviatrafik.dk - Tlf: 36 13 20 10

 
Social media icon Social media icon
 
Vis i browser
 
Afmeld udsendelser