Nordfyns Kommune
 
 
Nyhedsbrev 13. december 2017
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære virksomhed. Vi er på vej ud af 2017 og siger dermed farvel til et forrygende år med masser af aktivitet og vækst - blandt andet stigning i befolkningstallet, salg af byggegrunde og ikke mindst vækst i virksomhedernes indtjening. 

 

Fremgang hos virksomhederne er drivkraft for en stor del af den vækst, vi oplever på Nordfyn. Derfor bestræber Nordfyns Kommune sig på at understøtte erhvervslivet bedst muligt, og sikre, at vi fra kommunens side ikke lægger unødvendige sten i vejen for virksomhederne. Den indsats vil vi fortsætte i det nye år, hvor en nyvalgt kommunalbestyrelse er klar til at bygge videre på de mange gode resultater fra 2017.

 

Er der på din virksomhede input, gode idéer, kritik eller ros, så hører vi det hellere end gerne. Vores dialog med virksomheder er afgørende for at kunne udvikle kommunens erhvervsservice med fokus på at forbedre forholdene for eksisterende virksomheder og meget gerne tiltrække nye virksomheder og iværksættere.

 

Glædelig jul og godt nytår!

 
 
 
 

Morten Andersen

Borgmester

Morten V. Pedersen

Kommunaldirektør

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vil du være med til at forbedre kommunens erhvervsservice?

Dansk Erhvervsfremme tager i januar måned temperaturen på erhvervslivets tilfredshed med kommunens service. Har din virksomhed i løbet af 2017 været i kontakt med vores Jobcenter, modtaget en byggetilladelse, miljøgodkendelse eller på anden måde fået konkret sagsbehandling ved kommunen, så vil I modtage en mail og et kort spørgeskema om, hvor tilfredse I har været med forløbet.

 

Resultaterne af undersøgelserne vil blive offentliggjort i næste ErhvervsInfo. Resultaterne bruges aktivt fremadrettet til hele tiden at vurdere, hvor vi kan gøre vores erhvervsservice endnu bedre.

 

Se de kommende udbud af kommunale opgaver

 

Følgende projekter forventes udbudt i 1. kvartal 2018:

 • Ny kunstgræsbane i Bogense, udbud af rådgiveropgaven, og evt. etablering af banen.
 • Ombygning af Vesterled 7 (posthus).
 • Renovering og udvikling af Bogense havn og by (det er endnu ikke fastlagt hvilke arbejder det drejer sig om)
 • Renovering af bade- og toiletforhold ved Bogense Marina.
 • Kystsikring af molen ved marinastranden i Bogense.
 • Ombygning og renovering af Sletten skole, afd. Otterup
 • Parkering og busvendeplads ved Særslev-Hårslev Skolen, afd. Særslev
 • Parkering ved Havrehedskolen, afd. Morud.
 • Bogense by, opførelse af toiletbygning.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny plan- og kulturchef klar fra årsskiftet

 

Erfaren kvinde er klar til at indtage jobbet som ny plan- og kulturchef i Nordfyns Kommune. Åse Nielsen hedder den nye chef, og hun er vant til at samarbejde med virksomheder.

 
 
 
 

Tirsdag den 2. januar 2018 er første arbejdsdag for Nordfyns Kommunes nye plan- og kulturchef Åse Nielsen.

 

Hun er uddannet arkitekt og har gennem en årrække været teamleder og senere afdelingsleder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Her har hun haft ansvaret for bygge-sagsbehandling, landzoneadministration og en lang række andre opgaver inden for det plantekniske område.

 

Åse Nielsen er 57 år og bor i Årslev med sin mand. Sammen har de to voksne børn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drik din kaffe

- med god samvittighed

 

Vi har brug for din hjælp til at fremtidssikre grundvandsressourcen. Gamle ubenyttede brønde og boringer udgør en potentiel trussel for vores grundvand, da det er en åben forbindelse mellem jordoverflade og grundvand. Ved at sløjfe ubenyttede brønde og boringer er du med til at mindske risikoen for punktforureninger og tager ansvar overfor fremtidens drikkevand.

 

Sådan gør du:

 • Kontakt en brøndborer med A-bevis
 • Se liste her
 • Send en kopi af sløjfningsskemaet til kommunen
 • Drik en kop kaffe og mærk glæden ved at gøre en aktiv indsats for grundvandet
 

Sæt kryds i kalenderen

tirsdag den 16. januar

 

Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 18.00 holder Nordfyns Kommune sin traditionelle nytårskur for samarbejdspartnere og virksomheder i kommunen. Det foregår på Bogense Rådhus.

 

Vi byder på lidt godt til ganen, og ser både tilbage på det år, der gik, og frem på året, der kommer. Desuden er det en god anledning til at netværke med andre erhvervsfolk i kommunen.

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Arrangementet vil blive annonceret i Ugeavisen og på kommunens hjemmeside.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanne og Benny tager skraldet

 

Hanne Rasmussen (billedet) og Benny Vestergaard er nogle af de orangeklædte medarbejdere, du kan møde på Genbrugspladsen i Søndersø. De er altid klar med et godt råd om affald - og ud over gode råd er de også leveringsdygtige i kvikke bemærkninger.

 

"Vi modtager alt undtagen husholdningsaffald og svigermødre", siger Benny Vestergaard med et smil. Og sandt er det: Hvis du kan fragte dit sorterede affald til genbrugspladsen, så kan du også komme af med det meste med ganske få undtagelser, herunder husholdningsaffald og altså svigermødre.

 

Rundt omkring på genbrugspladserne er der rigtig god skiltning. "Afleveringsstederne og containerne på genbrugspladsen er alle let tilgængelige", fortæller Hanne Rasmussen - blandt andet fordi haveaffaldet er skilt fra det øvrige affald.

 

Når det handler om tunge typer affald, er containerne nedgravede, så kræver det ikke unødvendige anstrengelser for brugerne at få læsset affaldet af.

 

Måske er det med til at skabe den gode kontakt mellem personalet og brugerne. Både Benny og Hanne roser det gode samarbejde med både virksomhederne og borgerne på pladsen. Virksomhederne er ofte i kontakt med personalet, blandt andet når de skal have et klip i det særlige klippekort, som virksomhederne kan benytte. Alternativt kan betales med MobilePay eller Dankort

 

Mere information

Hent kommunens "affalds-app"

Erhverv: Regler for benyttelse af genbrugspladserne

Læs generel information om genbrugspladserne

 
 
 
 
 
 
 

Brug opkvalificering FØR ansættelse og få et større ansøgerfelt

 

Nu er det lettere at opkvalificere jobsøgende til konkrete jobfunktioner i virksomheder, der mangler arbejdskraft.

 

Virksomhederne kan uden udgift opkvalificere nye medarbejdere til konkrete jobfunktioner - allerede inden de bliver ansat. Det giver virksomhederne bedre muligheder for at rekruttere medarbejdere, også selv om de mangler enkelte certifikater eller kursusbeviser til en given jobfunktion. Det kan f.eks. være IT-krav til jeres lagermedarbejdere, sikkerhedskurser til jeres håndværkere, hygiejnekurser til kantinepersonalet eller særlige kørekort til jeres chauffører.

 

Målgruppen for puljen er:

 

Dagpengemodtagere med minimum 3 måneders sammenlagt forudgående ledighed.

Jobparate kontanthjælpsmodtagere med minimum 3 måneders sammenhængende forudgående ledighed.

 

Forudsætning for adgang til puljen for opkvalificering er:

 

 • At der er tale om opkvalificering inden for arbejdsområder, hvor der er mangel på medarbejdere, og at opkvalificeringen foregår i op til 3 måneder før ansættelsens start. Tilbuddet skal påbegyndes tidligst 3 måneder før start af ansættelsen. Opkvalificeringens varighed kan være i op til 3 måneder og kan søges helt frem til den 31.12.2019.
 • At der fra arbejdsgiver foreligger en erklæring om, at personen, der skal deltage i opkvalificering, vil blive ansat uden løntilskud, og at der er tale om ansættelse inden for en stillingsbetegnelse med rekrutteringsudfordringer (se evt. mangelområderne på de regionale arbejdsmarkedsbalancer: arbejdsmarkedsbalancen.dk
 • At ansættelsen i henhold til erklæringen skal ske i umiddelbar forlængelse af uddannelsen.
 • At der er tale om opkvalificering, der ligger ud over virksomhedens normale oplæring af nye medarbejdere.

 

Ønsker du at høre mere eller at ansøge, kan du kontakte Jobcenter Nordfyn på
tlf. 64 82 82 30 eller til jobcenterets virksomhedsservice på mobil 64 82 82 80.

 
 
 
 

Nyt til landbruget

 

2017 er ved at være gået, og i Nordfyns Kommunes landbrugsafdeling er vi ved at være færdige med vores tilsyn for i år. Har du et landbrug med husdyrhold, vil du på et eller andet tidspunkt få besøg af en medarbejder fra Natur og Miljø. Vi ser på f.eks. opbevaring af husdyrgødningen, sprøjtemidler, olie og diesel m.v., som har betydning for beskyttelse af jord og grundvand.

 

Hyppigheden for tilsyn med landbrug er fastlagt i Bekendtgørelse om Miljøtilsyn. Større landbrug vil som minimum få tilsyn hvert 3. år og mindre landbrug minimum hvert 6. år. Derudover kan forskellige faktorer, som f.eks. beliggenhed i forhold til naboer og grundvand, samt hvordan husdyrgødningen opbevares, betyde, at man får nogle ekstra tilsyn.

 

I Nordfyns Kommune har vi ca. 270 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, som er omfattet af ovenstående regler om tilsyn. Derudover har vi en lang række ejendomme med et hobbydyrehold, som vi også besøger rutinemæssigt.

 

I 2017 har 94 landbrug haft tilsyn. Derudover har vi besøgt 12 ejendomme med hobbylandbrug. Hvert år har vi har også en del tilsyn på baggrund af klager fra f.eks. en nabo til et landbrug. I 2017 har vi haft 30 af den slags tilsyn.

 

Det ser generelt fint ud med miljøet, når vi kommer ud, men en gang imellem er der alligevel noget, som der skal rettes op på. Det kan typisk dreje sig om manglende beholderkontrol, opbevaring og bortskaffelse af farligt affald, for lidt eller ingen flydelag på gyllebeholderen, eller for mange dyr i stalden i forhold til tilladelsen.

 

Derudover møder vi mange dieselolietanke, som ikke er blevet anmeldt til kommunen, eller som er blevet for gamle. Disse ting følger vi naturligvis op på, og sammen med landmanden finder vi en løsning, så også miljøet tilgodeses.

 

Er I i tvivl om noget, f.eks. hvordan I opbevarer jeres spildolie korrekt, hvor gammel jeres dieseltank må blive, eller hvor I kommer af med jeres tomme medicinflasker eller spraydåser, så er I velkomne til at spørge. I kan altid ringe til os eller sende os en mail på teknisk@nordfynskommune.dk.

 
 
 
 
 
 
 

Task Force Erhverv

Telefon: 20 46 08 28

Mail: mgr@nordfynskommune.dk