Århus Kommune
 
Nyhedsbrev
19. februar 2018
 
 
 
 

Følg den grønne omstilling i Aarhus

 
 
 
 

Nyhedsbrevet fra GoGreenWithAarhus udkommer 8 gange om året, og giver dig aktuelle nyheder samt info om projekter, arrangementer og fundingmuligheder relateret til den grønne dagsorden i Aarhus.

 
 
 
 
 
 
 
 

Bæredygtighed som strategi på VIA University College
 

Bæredygtighed og cirkulær tænkning skal gennemsyre undervisningen og driften på alle VIA Universitys campusser i Danmark. Som den første uddannelsesinstitution i Danmark bliver bæredygtighed en del af den overordnede virksomhedsstrategi.

 

Læse mere her.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musketered løfter klimaindsatsen

At have klima og bæredygtighed med i sin forretningsstrategi er ikke længere en sjældenhed. Heller ikke i Aarhus. Her er en række virksomheder med i klimapartnerskabsnetværket, som har til formål at skabe forretning og vækst ud af klimaudfordringerne.

 

Læs mere her

Delegationer skal have god service

Go Green Delegation Service er navnet på Aarhus Kommunes nye initiativ, der skal sikre, at delegationer fra ind- og udland får mest muligt ud af deres besøg til Aarhus.

 

Læs mere her.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klimastafetten

 
 
 
 
 
 
 
 

Klimastafetten er denne gang landet hos Morten Homann, der er direktør for Boligkontoret Århus.

 

Hvad ser I som den største udfordring for den grønne omstilling i Aarhus?

Bygninger står for en meget stor del af vores energiforbrug. Og det er vigtigt at få nedbragt fodaftrykket her.

Men er det fx bedst samlet set for vores klima at bruge ressourcer på at isolere gamle bygninger? At rive ned og bygge nyt og energieffektivt med gamle byggematerialer? Eller at få en klimavenlig fjernvarme?

Vi skal have alle de nye løsninger - fx intelligent styring af varme, el, indeklima - implementeret i både nyt og bestående byggeri. De almene boligorganisationer har gået foran på begge fronter. Men vi kan blive meget bedre - også til at dele vores erfaringer med resten af byen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funding

 
 
 

Industriens Fond: Globale Alliancer
Der søges projektideer og forslag til nye aktiviteter, som kan styrke samarbejdsrelationer mellem danske mellemstore virksomheder og deres partnere, samt gerne vidensmiljøer uden for Danmarks grænser.

 

Veluxfonden - Humanvidenskab og praksis på miljøområdet
Der ønskes projekter med fokus på mere bæredygtig brug af land eller farvandene omkring Danmark.

 

Miljø- og Fødevareministeriet: MUDP 2018

Har en god idé inden for miljøteknologi kan du få tilskud til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden og danske arbejdspladser.

 

Vejdirektoratet - tilskud til brintbiler
Et politisk flertal har afsat 10 millioner kroner til at udbrede brintbiler i Danmark.

 

Circularity City - Cirkulær Økonomi på dagsordenen

Kommuner og virksomheder i Region Midtjylland har mulighed for at søge økonomisk støtte til udvikling af løsninger og projekter.

 

Underværker - en Realdania kampagne

Realdania støtter bl.a. bæredygtige projekter, som er udviklet og drevet af ildsjæle.

 

NRGi´s Værdipulje
NRGi's Værdipulje støtter lokale, bæredygtige projekter.  

 

InnoBooster

Få tilskud fra Innovationsfonden til at udvikle et nyt produkt eller service, der ikke er på markedet i dag, eller markant forbedre en proces i virksomheden på en innovativ måde, så konkurrenceevnen forbedres.

 

Energifonden

Hjælper grønne idéer i gang med små eller større beløb.
 

Climate KIC Nordic

Aarhus Kommune er medlem af Climate KIC Nordic, som har en række funding-muligheder til grønne start-ups og innovative klimaløsninger.

Grundejernes investeringsfond
GI har de seneste 10 år støttet innovative udviklingsprojekter med over 130 mio. kr. - bl.a. indenfor klimavenlig renovering.

 

Danmarks Grønne Investeringsfond

DGI er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund.

 

Har du input til fundinglisten?

Så kontakt os på gogreen@aarhus.dk 

 

 

Kalender

 
 
 

09.02 - 15.03 Future Living på DOKK1

Oplev Future Living-udstillingen, der viser, hvordan byer og landområder i dag gentænkes for at imødekomme fremtidens udfordringer.

 

18.02 Tilmeldingsdeadline: The Journey 

Tag med på Europas største sommerskole for grøn innovation og entreprenørskab. 

 

20.02 Klima & popcorn

Kom til debatoplæg og se filmen Inhabit: A Permaculture Perspective, som udforsker de mange miljø- og landbrugsproblemer, som vi står overfor i dag, og undersøger de løsninger, der anvendes ved hjælp af den økologiske designproces kaldet 'Permaculture'.

 

21.02 FOOD PREP
Lær at lave sund og bæredygtig mad på mindre tid samt reducere madspild og få styr på affaldssorteringen i køkkenet. 

 

27.02 Infomøde hos Aarhus Vand om MUDP 2018

Hør om tilskudsmuligheder til både små og store grønne projekter.

 

05.03 Cirkulær økonomi i byggeriet 

Pop-up seminar om Circle House i Lisbjerg, der er Danmarks første cirkulære boligbyggeri.

 

12.03 Vinterakademi 2018 i Dome of Visions
Uddannelsesforløb med fokus på klima, renovering, genanvendelse, FN's verdensmål og cirkulære processer.

 

12.04 - 13.04 KL Teknik & Miljø 2018 i Aarhus

Der er muligheder for at virksomheder og interesseorganisationer kan deltage med en stand.

 

18.04 -19.04 Building Green Aarhus
Building Green byder på inspiration og vidensdeling for alle med interesse for grøn innovation og bæredygtige løsninger inden for byggeriet.

 

30.07 - 27.08 VIA Summer School - Sustainable Development Goals and Co-creation

International sommer skole om FNs bæredygtighedsmål.

 

25.09 Beijing Design Week 2018

I år er Københavns Kommune udvalgt som den officielle "gæsteby" og inviterer hele Danmarks erhvervsliv, kommuner og interesseorganisationer med - bl.a. med fokus på bæredygtige løsninger.

 

13.12 GoGreenwithAarhus Årskonference
Vi samler de grønne ildsjæle, klimapartnere og interne nøglepersoner i Aarhus Kommune til status og diskussion af klimaindsatsen i Aarhus.

 

Har du input til kalenderen?

Så kontakt os på gogreen@aarhus.dk 

 
 
 
 

Aarhus Kommune  |  Tlf. 89 40 15 00  |  E-mail: gogreen@aarhus.dk

 

 
Se tidligere nyhedsbreve eller tilmeld dig mailing-listen her 
 

Følg os på Facebook:

 
Social media icon
 
 
 
 
Go Green With Aarhus