Pressemeddelelse 11. oktober 2023
 
 
 
 

Movias næste kuld af elbusser på vej

 
 
 
 

Snart kommer der flere af de støjsvage elbusser på vejene, når Movia sammen med seks kommuner og Region Hovedstaden skifter gamle busser ud med 83 nye grønnere, mere miljøvenlige elbusser. Med de nye elbusser vil lige knap en tredjedel (32 pct.) af busserne, der kører for Movia være emissionsfri. Endnu et skridt frem mod målsætningen om fuld fossilfri drift ved udgangen af 2030.

 
 
 
 
2021_06_29_MOVIA_Roskilde_stoppested_bus_udendørs_træningsfaciliteter.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 
 
 
 

Omstilling af busdriften i Movia startede i 2019, og siden da er det kun gået én vej. Fremad. Den 15. oktober markerer dagen, hvor de fleste af yderligere 83 elbusser fordelt på 11 buslinjer i hovedstadsområdet bliver sat i drift. Sammen med alle kommuner og begge regioner har Movia aftalt et fælles mål om, at alle Movias busser skal køre fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen kører på el.

 

De nye elbusser i Dragør, Frederiksberg, Gladsaxe, København, Lyngby-Taarbæk og Tårnby Kommuner samt i Region Hovedstaden betyder en grønnere rejse for en stor del af de sjællandske rejsende. Med de nye elbusser tager regionen og kommunerne endnu et skridt i retningen mod en grøn offentlig transport for et bedre miljø, bedre trafik og bedre byområder.

 

De nye eldrevne busser kører emissionsfrit - det vil sige uden udledning af CO2 og lokal luftforurening fra bussens motor - og det er også erfaringen, at selve køreoplevelsen bliver forbedret, da der er mindre støj i elbusserne og de er mere behagelige at køre i for både kunder og chauffører.

 

De 83 nye elbusser giver en samlet årlig CO2-besparelse på 4.800 tons, og bidrager dermed til at indfri Folketingets målsætning om en samlet national CO2-reduktion på 70 pct. inden 2030.

 

17 af de i alt 83 nye elbusser bliver omstillet til el på operatøren Keolis' initiativ. Det drejer sig om linje 500S, hvor 17 ud af i alt 27 busser bliver eldrevne.

 
 
 
 

CITATER

 

Movia
"Den grønne omstilling udruller ikke sig selv. Det kræver en velkoordineret indsats fra flere parter, og de fælles mål, som kommunerne og regionerne har sat sammen med Movia, er med til at sætte retning for udviklingen. Med yderligere 83 elbusser tager vi igen et stort skridt fremad i den grønne omstilling. Vi kan roligt sige, at det går den rigtige vej", siger Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen.

 

Dragør Kommune
"Busbetjeningen er vigtig for Dragør Kommune. Både for de mange borgere, der hver dag pendler ud af kommunen og for medarbejdere, der pendler til Dragør for at passe deres arbejde på de private og kommunens arbejdspladser. At linje 35 nu bliver grønnere, er et stort plus i kommunens samlede klimaregnskab", siger borgmester Kenneth Gøtterup (K).

 

Frederiksberg Kommune
"Her på Frederiksberg arbejder vi målrettet på den grønne omstilling. Med disse nye elbusser køres knap 60 procent af alle bustimerne på Frederiksberg på el, og det er endnu et markant skridt i den rigtige retning. Målet på Frederiksberg er, at alle vores busser er omstillet med udgangen af 2025. Indsatsen er med til at skabe en by med mindre støj og mindre forurening til glæde for alle vores borgere og gæster", siger borgmesteren Michael Vindfeldt.

 

Gladsaxe Kommune
"Vi er utrolig glade for, at vi nu får eldrevne busser på endnu en rute i Gladsaxe, og at der er flere på vej. Som led i vores plan for den grønne omstilling, har vi i Gladsaxe besluttet, at alle de kommunale buslinjer inden for de kommende år skal køre på el. Omstillingen til elbusser betyder samtidig mindre støj og forurening, så der er flere grunde til at glæde sig over de nye busser", siger borgmester Trine Græse.

 

Københavns Kommune
"Vi har en klar målsætning om en ren og grøn kollektiv bustrafik i København. Siden 2018 er der sat strøm til ti buslinjer i byen, og med omstillingen af yderligere syv kan københavnerne nu hoppe på en grøn bus i alle bydele - det glæder mig både som overborgmester og københavner. Omstillingen betyder, at københavnerne får nye busser, der hverken larmer, sviner eller udleder CO2, og byen får også renere luft," siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen.


Lyngby/Taarbæk Kommune
"Med en kommunal ambition her i Lyngby-Taarbæk om 90 % CO2-reduktion i 2030 er vi ovenud tilfredse med at være en del af Movias nye kuld af elbusser. I dette udbud handler det for vores vedkommende kun om en enkelt busrute, men det er i tillæg til vores andre elbusruter. Det er et vigtigt signal, at vi fortsætter den grønne bølge også hvad angår vores busser" udtaler Richard Sandbæk, Formand for Teknikudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 

Tårnby Kommune
"I Tårnby går vi højt op i at være en grøn kommune, og vi har lagt en ambitiøs plan for at leve op til målet om at være klimaneutral i 2050. Med de nye elbusser vil 63 procent af Tårnbys busdrift være eldrevet. Det er et stort skridt i den rigtige retning, og jeg vil opfordre Tårnbys borgere til at bakke op om de nye, emissionsfri busser", siger borgmester Allan S. Andersen.

 

Region Hovedstaden
"Med omstillingen af nogle af regionens store og driftstunge busser til el, tager regionen et stort skridt på vej mod at nå målet i 2030, hvor alle regionens busser skal køre på el. At hver tredje bus i Region Hovedstaden nu kører uden at udlede CO2, viser, at vi i fællesskab tager den grønne omstilling alvorligt," siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

 

Keolis
"I Keolis har vi mange gode erfaringer med nye elektriske busser, og chaufførerne ser meget frem til at komme ud på vejene med dem. Vi glæder os alle sammen, også til at kunne dele dette med kunderne på linjen", siger administrerende direktør for Keolis, Peter Lanng Nielsen

 
 
 
 

FAKTA

 

Fra søndag 15. oktober 2023 indføres 83 nye elbusser fordelt på 11 buslinjer i 6 kommuner og Region Hovedstaden.

 

Det er Movia, der som Danmarks største mobilitetsselskab udbyder busdriften. 

 

De nye elbusser kommer til at kører på linjerne; 26, 27, 31, 34, 35, 36, 68, 77, 55E, 65E og 500S

 

Kommunerne, der indfører nye elbusser 15. oktober 2023, udgør: Dragør, Frederiksberg, Gladsaxe, København, Lyngby-Taarbæk og Tårnby Kommuner. 

 

Region Hovedstaden og Keolis indfører nye elbusser i perioden 15. oktober til primo november 2023.

 

Som noget nyt vil elbusserne være udstyret med elektriske ramper.

 

Omstillingen til el på de 11 buslinjer reducerer udledning af CO2 med 4.790 tons om året (udledning af CO2 er opgjort efter "tank-til-hjul"-princippet).

 

Med idriftsættelsen af 83 nye elbusser vil Movia være oppe på 422 elbusser. Det svarer til 32 pct. af Movias busser. 

 

Omstillingen til emissionsfri busdrift startede i 2019 med de første buslinjer i København, Frederiksberg, Ballerup, Egedal og Roskilde.

 
 
 
 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 3613 2010 eller presse@moviatrafik.dk

 

Dragør Kommune, Borgmester i Dragør Kommune, Kenneth Gøtterup Mobil: 3010 1082 eller kennethg@dragoer.dk

 

Frederiksberg Kommune, Borgmester Michael Vindfeldt gennem presse- og kommunikationschef Martin Jensen, telefon 2898 2074

 

Gladsaxe Kommune, Borgmester Trine Græse via Kommunikationschef Ulla Baden, ulla.baden@gladsaxe.dk eller 2276 5622

 

Københavns Kommune, Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen via pressekonsulent, Nikolai Evereth Hansen, tlf: 4044 7446 eller p33u@kk.dk

 

Lyngby-Taarbæk Kommune, kommunikationsstrateg, Jacob Holm Hansen, tlf.: 4014 6326 eller jaho@ltk.dk

 

Tårnby Kommune, Borgmester Allan S. Andersen via kommunikationskonsulent Benedicte Rasmussen, tlf: 3247 1205 eller bwr.of@taarnby.dk

 

Region Hovedstaden, Presse, tlf.: 7020 9588 eller Presse@regionh.dk

 

Keolis, Administrerende direktør Peter Lanng Nielsen, tlf: 4046 4790 eller pln@keolis.dk
 

 
 
 
 
 
 

Movia er Danmarks største mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca.180 mio. passagerer i busser, lokaltog og flextrafik. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs Movias mobilitetsplan her.

 
 
 
 

TRAFIKSELSKABET MOVIA
Gammel Køge Landevej 3 - 2500 Valby - presse@moviatrafik.dk - Tlf: 36 13 20 10

 
Social media icon Social media icon
 
Vis i browser
 
Afmeld udsendelser