Pressemeddelelse

Pressemeddelelse 5. oktober 2020
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny landdistrikts- og kommunikationskonsulent

 
 
 
 

Per 19. oktober er Jonathan Linnemann ansat som landdistrikts- og kommunikationskonsulent i Mariagerfjord Kommune

 
 
 
 

Jonathan Linnemann starter i fagenheden Kultur og Fritid 19. oktober.

 
 
 
 

En af Jonathan Linnemanns primære opgaver som ny landdistriktskonsulent bliver, i samarbejde med lokale ildsjæle, foreninger og andre interessenter, at styrke udviklingen af landdistrikterne i Mariagerfjord Kommune, og der venter et vigtigt arbejde med at sætte handling bag ordene i den nye landdistriktspolitik og strategi, som blev vedtaget af Byrådet i maj måned.

 

Samtidig skal Jonathan også fungere som kommunikationsmedarbejder på hele kultur-, idræts- og fritidsområdet.

 

- Vi har så mange gode historier om kommunens kultur- og fritidsliv, men vi har manglet en, der kunne få dem fortalt til borgerne i hele kommunen, fortæller Joan Kamstrup, fagchef for Fagenheden for Kultur og Fritid, og fortsætter: Vi har været igennem en ansættelsesproces med hele 205 ansøgere, og har lagt et stort arbejde i, at finde den helt rette til jobbet - og det er jeg sikker på, at vi har fundet i Jonathan.

 

Jonathan Linnemann udtaler selv om ansættelsen.

 

- Jeg glæder mig til at møde de mange ildsjæle, der brænder for, at vi fortsat er en attraktiv kommune for både tilflyttere og fastboende. Det er vigtigt for mig, at lokalsamfundene bliver hørt, så vi sammen kan fremme kulturen, foreningerne, erhvervslivet og fællesskabet på tværs af kommunen.

 

En af de større opgaver bliver at få udarbejdet udviklingsplaner for lokalområderne. I det forventede budget 2021 er der afsat midler til et tværgående landdistriktsteam mellem Kultur og Fritid og Plan og Byg. Der er også afsat midler til en pulje, der kan være med til at realisere nogle af de konkrete tiltag og initiativer, der beskrives i udviklingsplanerne.

 

Mariagerfjord er i alt delt op i 35 lokalområder, så der er nok at tage fat på.

 

Sociolog med kommunal erfaring

Jonathan Linnemann er 34 år og uddannet sociolog med en master i turisme, så han kender til vigtigheden i, at lokalsamfundene er attraktive for både beboerne, erhvervslivet og besøgende. Ligeledes vil han gøre sit, for at danne bro mellem landdistrikterne og kommunen, hovedsageligt via klar og direkte kommunikation og samarbejde med Landdistriktsrådet.

 

Jonathan kommer fra en stilling, som foreningskonsulent i Brønderslev Kommune, og har derudover mange års erfaring fra foreningslivet, både som aktiv idrætsudøver og som frivillig leder.

 

Jonathan bor i Nørresundby med hustru og et lille barn. De har planer om at rykke lidt længere sydpå, om det bliver i en nabokommune vil tiden vise.

 

Jonathan Linnemann kommer de første måneder i sit nye job til at køre parløb med Jens Lykke på landdistriktsområdet. Jens Lykke har været landdistriktskonsulent i Mariagerfjord Kommune siden 2007, og vil, inden han lader sig pensionere i sommeren 2021, føre sin store viden og erfaring på området videre til Jonathan Linnemann.

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation
  • Fagchef Joan Kamstrup tlf. 97113500
  • Jonathan Linnemann tlf. 61285033
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariagerfjord Kommune

Nordre Kajgade 1 | 9500 Hobro | Tlf: 97 11 30 00 | raadhus@mariagerfjord.dk

 
Social media icon Social media icon Social media icon