Nordisk nyheitsbrev 15. april 2019

 
 
 
 

Vi skaper entusiasme for Norden!

Nordisk informasjonskontor Norge er et informasjons- og ressurssenter innen nordisk samarbeid. Vår målsetting er å bidra til økt og tettere samarbeid på ulike samfunnsområder mellom de nordiske landene. Vi hjelper deg gjerne videre med din nordiske idé.

 
 
 
 

Riksdagsvalet i Finland 14. april

Sosialdemokratane gjekk fram til å bli størst, og den sterke veksten til Sannfinnarna forsvann siste veka. Partiet blei likevel nest størst. Centerpartiet tapte stort, og er nå berre fjerde største parti. Den nye riksdagen har ca 80 nye og ca 120 attvalte,  46 % kvinner og 54% menn. Her er YLEs oppdaterte oversikt.

 
 
 
 

Over 150 ledige Nordjobbar!

Er du mellom 18 og 30 år og vil ha sommarjobb i Grønland, Island, Færøyane, Danmark, Sverige, Åland eller Finland? Nordjobb har over 150 ledige sommarjobbar nå, med godkjente arbeidsgjevarar, bustad og fritidstilbod. Les meir

 

 
 
 
 

Nordiske modellen viser veg i arbeidsmarknaden

"När ILO:s generalsekreterare Guy Ryder och representanter för de nordiska ländernas arbetsmarknadsdepartement samlades på Island för att diskutera utmaningarna i framtidens arbetsliv var stämningen positiv. Den nordiska modellen har visat sig klara anpassningar till snabba och stora förändringar förr och teknikutveckling är inget ödesbestämt utan kan styras av människan", skriv Björn Lindahl på nettstaden Arbeidsliv i Norden.

 
 
 
 

Gratis aktuelle nordiske publikasjonar

Last ned gratis publikasjonar frå Nordisk råd, Nordisk ministerråd och nordiske institusjonar. Alle rapportane og anlaysene er her:

2019:5 - Globala mål för lokala prioriteringar: Agenda 2030 på lokal nivå

2019:524 - New Nordic Peace Nordic Peace and Conflict Resolution Efforts

2019:4 - Forskning och praktik i samverkan om medborgardeltagande i stadsplanering

2019:511 - Cirkulær guide Fællesnordisk vejledning til udvikling af "den cirkulære kommune" i Norden

2019:527 - Refrigeration units in marine vessels Alternatives to HCFCs and high GWP HFCs

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ungdom kan vinne 25 000 DKK

Nordisk ministerråd utlyser fotokonkurranse for ungdom, med 25 000 danske kroner som premie. Bildene skal skildre likestilling, digitalisering, mennesker med handikapp, demokrati eller integrasjon. Ministerrådet velger i alt åtte innsendte forslag - et fra hvert av de nordiske land pluss et forslag fra henholdsvis Åland, Færøyene og Grønland.

 

Alle under 30 år kan delta. Nordisk ministerråd har flere opplysninger her.

 
 
 
 

Aktivt år for Nordisk informasjonskontor Norge

Her er årsmeldinga frå Nordisk informasjonskontor Norge 2018, med oversyn over alle aktivitetar, målgrupper, arbeidsoppgåver, statistikkar og bakgrunnstoff.

 
 
 
 

Hvordan kan vi bruke og høste av skogens ressurser konflikter? 

Interreg-prosjektet Ingoskog ønsker å finne svar på denne utfordringen.Skogen har mange flotte bruksområder: Rekreasjon, jakt, plukking av sopp og bær, tømmer og mer. Ulike interesser går stort sett godt sammen, men av og til kan de være motstridende. Økt kunnskap om det grønne skiftet, økologisk bærekraft og bioøkonomi styrker kapasiteten til å utvikle gode metoder for å bevare og håndtere interesse-konflikter om skogens ressurser. Les mer

 
 
 
 

Konkrete jernbaneforslag Norge-Sverige

Interreg-prosjektet TENTacle foreslår flere effektive og klimavennlige tiltak for transport-sektoren. Blant forslaga er:

- Stockholm-Oslo-korridoren bør inkluderes i Scan-Med-korridoren.

- Oppgradere Kongsvinger-jernbanen og etablere en fast forbindelse til Gardemoen og hovedbanen, samt oppgradere Värmland-jernbanen Charlottenberg-Karlstad.

- Ferdigstille Intercity-strekningen Oslo-Halden og utvid strekningen til Sverige, inkludert en ny tunnel via Halden-Kornsjö.

- Det foreslåtte dobbeltsporet til Mysen skal iverksettes så fort som mulig og eventuelt utvides til Ørje/Töcksfors og til Arvika.

Les hele rapporten

 
 
 
 

Interreg - for heile Norge

Heimesida Interreg.no er alltid oppdatert om det omfattande Interreg-samarbeidet som mange norske kommunar, fylkeskommunar, næringsliv og andre er med i.

 
 
 
 

Komande arrangement 

Oppdatert kalender med nordiske arrangement og søknadsfristar på heimesidene våre

26. april Oslo -  Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer til konferanse om norsk Interreg deltagelse og veien videre

9. mai Oslo - Finsk-norsk kulturinstitutt og Finlands ambassade inviterer til foredrag/seminar om digitale verktøy i læring og utdanning

14.-16. mai København - Konferansen Nordic Infrastructure for Open Science

18.-24. juli Svolvær - Nordspråks sommerkurs, med foredrag av Morten Strøksnes om nytt blikk på havet

 
 
 
 

www.nordeninfo.no alltid oppdatert

Besøk heimesidene våre, alltid oppdatert med nyheiter om nordisk samarbeid, støtteordningar, nordisk arrangementskalender, partnarsøk for Norden og Interreg, og Norge leser nordisk. Sjekk også facebooksida vår.

 

 
 
 
 
 

Neste søknadsfrist hos Nordisk kulturfond er 2.5.2019. OPSTART kan søkes fortløpende.

 

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram. Søknads-frist er 1. februar kvart år.

 

Nordisk kulturkontakt har mange tilskotsordningar og søknadsfristar. Fristar i 2019 er: mobilitetsstøtte 4.4., barne- og ungdomsprogrammet NORDBUK 3.5, VOLT 12.8., kultur- og kunst 19.9., nettverksstøtte 26.9. Neste søknad for residensstøtte blir  tidleg i 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal - Tlf: 91 80 82 56 (Jan Kløvstad) og 97 58 43 25 (Christin Bjerke)  

E-post: nordeninfo@nordeninfo.no