Justeret anlægsbudget hjælper kommunekassen

 
 
 
 

Forslag barberer godt 162 millioner af anlægsbudgettet i Mariagerfjord Kommune

 
 
 
 
Foto_Borgmester_Mogens_Jespersen.jpg

Foto: Ifølge borgmester Mogens Jespersen er de vanskelige drøftelser foregået i en god atmosfære.

 
 
 
 

Midt i januar 2024 trådte byrådet i Mariagerfjord Kommune på bremsen og stoppede alle fjordkommunens anlægsprojekter. En ærgerlig kombination af tab på fjordkommunens investeringer, underskud på driften på ældreområdet, indfrielse af feriepenge og en meget høj anlægsaktivitet har nemlig givet lavvande i kommunekassen. Prognoserne viser, at kommunens kassebeholdning til at finansiere løbende udgifter vil falde betydeligt over de næste par år med mindre, der sker en markant opbremsning af udgifterne. 


- Som situationen har udviklet sig, har vi været for ivrige med at afdrage på vores gæld og for ambitiøse med anlægsbudgettet for at skabe vækst og udvikling i vores kommune. Det tager jeg som borgmester naturligvis et ansvar for, siger borgmester Mogens Jespersen. 

 

Budgetsituationen giver også anledning til alvorlige miner hos kommunens direktion.

 

- Vi er både ramt af befolkningsudviklingen, hvor der bliver væsentlig flere plejekrævende ældre og ugunstige vinde på de finansielle markeder, hvor vi ligesom andre kommuner investerer vores likvide midler. I Direktionen må vi konstatere, at vores rådgivning af byrådet ikke har ramt plet på alle parametre i en tid, hvor vi er økonomisk udfordret af mange faktorer, og alligevel gerne har villet balancere kommunen fremad, siger kommunaldirektør Anne Velling. 

 

Hård prioritering

- Set i bakspejlet er det uhensigtsmæssigt, at vi har indfriet gæld og har holdt fast i et meget højt ambitionsniveau på anlægsbudgettet, når kommunekassen er under ekstraordinært pres. Det betyder, at vores politikere til trods for, at der er balance i driftsbudgettet har været nødt til at lave en benhård prioritering af anlægsinvesteringerne. Det må vi i direktionen tage på vores kappe, tilføjer kommunaldirektøren.

 

I de seneste uger har politikerne i kommunens forhandlingsudvalg prioritet mellem anlægsprojekterne, og de lægger op til, der gives grønt lys til en række projekter for i alt 127 millioner kroner i indeværende år. 

 

Borgmester Mogens Jespersen er tilfreds med, at politikerne trods den kedelige økonomiske situation kan lette foden fra anlægsbremsen.

 

- Det har været en vanskelig opgave at prioritere i vores anlægsbudget, men jeg er tilfreds med, at vi sender et forslag videre til byrådet som stadig fremmer nogle projekter, som alle har stor betydning for vores kommunes fremtid, siger borgmesteren. 

 

Ifølge Mogens Jespersen er de vanskelige drøftelser foregået i en god atmosfære.

 

- Det er aldrig sjovt at skulle vende tommelfingeren ned til projekter, der er allerede er vedtaget. Men det er nu engang det, der skal til for at genopbygge kommunekassen. Her er det godt, at partierne i forhandlingsudvalget som vanligt byder konstruktivt ind i processen og tager ansvar, tilføjer borgmesteren. 

 

Blandt de anlægsprojekter, der har udsigt til grønt lys er en række borgernære projekter, der allerede er sat i gang. Det drejer sig blandt andet om renoveringen af Hadsundhallen og Hobro Idrætscenter, de sidste etaper af cykelstien rundt om Mariagerfjord, samt det store cykel- og skatermekka 'Alt på hjul'. Desuden lægges der op til at videreføre fjordpuljen, der finansierer mindre anlægsprojekter langs Mariager Fjord, som borgerne tager initiativ til. Ydermere begynder renoveringen af Mariager Skole i 2024, men indtil videre er det kun gymnastiksalen og parkerings- og ankomstarealet, der får en kærlig hånd.

 

Projekter skrinlægges

Forslaget barberer næsten 162 millioner kroner af anlægsbudgettet. Her kommer cirka 60 millioner fra byrådets opsparing til større strategiske anlægsprojekter. Som en konsekvens af forslaget er der udsigt til, at en række anlægsprojekter skrinlægges. Her er renoveringen af Havbakkeskolen et af de projekter, som sættes på pause.

 

Skal de skrinlagte projekter atter komme i betragtning, må de indgå i fremtidige budgetprioriteringer på lige vilkår med øvrige ønsker. Dog lægger forhandlingsudvalget op til, at skolerenoveringerne i Mariager og Havbakkedistriktet skal vurderes igen som det første, når der atter bliver plads til yderligere anlægsinvesteringer.  

 

Den betydelige nedjustering af anlægsbudgettet er imidlertid ikke den eneste måde, som politikerne har valgt at benytte for at holde hånden under kommunekassen. Kommunen har nemlig også valgt at lånefinansiere havnebyggeriet i Mariager samt de nye skraldespande til affaldssortering, som mange borgere fik leveret i 2023.

 

Borgmester Mogens Jespersen er glad for, at forhandlingsudvalget tager ansvar for at afbøde den vanskelige budgetmæssige situation.

 

- Vi arbejder på flere fronter for at holde hånden under kommunekassen. Vi strammer voldsomt op på vores anlægsudgifter, optager lån og fastholder, at driftsbudgetter skal overholdes. Ender vi endnu engang med et driftsunderskud på driften grundet demografien, kan vi jo ikke tage pengene i vores kassebeholdning, slutter borgmesteren.

 

Hvis byrådet vedtager justeringen af anlægsbudgettet forventes kassebeholdningen at være på 86 millioner kroner ved årets udgang. Dermed vil den ligge betydeligt under kommunens målsætningen om at have 142 millioner på kistebunden, hvorfor der i de kommende vil være behov for genopbygge kassebeholdningen.

 

Forslaget behandles på byrådsmødet 20. marts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation
  • Borgmester Mogens Jespersen, tlf. 27201258.
  • Kommunaldirektør Anne Velling, tlf. 24842432.  
  • Stabschef for Økonomi, IT, Ejendomme og Borgerservice Martin Vellerup Andersen, tlf. 21124206. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariagerfjord Kommune

Nordre Kajgade 1 | 9500 Hobro | Tlf: 97 11 30 00 | raadhus@mariagerfjord.dk

 
Social media icon Social media icon Social media icon